Zpráva zkoumá, jak daleko sahá stín George Sorose do evropských institucí

Zpráva zkoumá, jak daleko sahá stín George Sorose do evropských institucí

Mezinárodní organizace jsou pod neustálým tlakem největších nevládních organizací (NGO), včetně Nadace otevřené společnosti George Sorose, které využívají své finanční síly k dosažení politického vlivu.

Podle zprávy zástupců Evropského centra pro právo a spravedlnost (ECLJ) silné nevládní organizace finančně podporují největší mezinárodní organizace, což má podstatný vliv na ovlivňování největších evropských politických institucí a zpochybňuje jejich nezávislost.

Sorosova nadace Open Society získala díky své finanční síle významný vliv v řadě největších a nejmocnějších institucí v Evropě, a dokonce pronikla i do Evropského soudu pro lidská práva. Nadace Open Society Foundation se rovněž výrazně podílí na financování Rady Evropy, Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace.Zpráva uvádí, že nadace Open Society Foundation věnovala Radě Evropy v letech 2004 až 2013 více než 1,5 milionu eur. O vliv usilovaly i mocné korporace, které v letech 2006 až 2014 věnovaly Microsoftu přibližně 950 000 eur.

Na Výbor ministrů Rady Evropy byl zaslán dotaz, jak byly tyto prostředky využity a jak byly zveřejněny dokumenty, které s dary souvisejí.

Tato otázka se netýká pouze Rady Evropy. Mezinárodní organizace jsou pod neustálým rizikem tlaku ze strany „filantropů“, kteří se snaží využít svých finančních zdrojů k získání politického prospěchu.

Od roku 1984 Sorosova organizace investovala 32 miliard dolarů do odvětví médií, politiky a lidských práv.

Zejména Soros je znám dotováním politických organizací už desítky let. Od roku 1984 Sorosova organizace investovala 32 miliard dolarů do odvětví médií, politiky a lidských práv. Velká část jeho práce začala ve střední a východní Evropě, přičemž Maďarsko bylo jedním z jeho prvních „testovacích míst“ pro jeho model získávání vlivu a kolébání vládní politiky.

Ředitel ESLP Gregor Puppinck upozorňuje na Sorosovu moc v klíčových institucích, jako je Evropský soud pro lidská práva (ESLP). Ve zprávě Puppinck uvádí, že 22 ze 100 soudců, kteří v letech 2009 až 2019 předsedali EÚLP, dříve zastupovalo nebo spolupracovalo s nevládní organizací spojené s Nadací Open Society, což podle jeho zprávy představuje vážný střet zájmů, zejména když někteří z těchto soudců rozhodovali v případech, v nichž byly zapojeny tytéž nevládní organizace.

Nejvyšší politikové EU se také příliš nesnaží skrývat své blízké vztahy se Sorosem. Mezi jeho nejbližší spojence patří místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a komisař pro rozpočet Johannes Hahn. Titíž politici vedli koordinovanou kampaň proti konzervativním vládám v Polsku a Maďarsku, kterou vyvolal hněv Sorose.

Komisař Hahn již dříve veřejně hovořil o svém společném úsilí se Sorosem „uspíšit reformy“. Navrhl také zřízení „fondu 25“, který by vynechal veta Polska a Maďarska týkající se mechanismu právního státu. Soros navrhl podobné řešení jen před několika dny, ale za použití jiných nástrojů smlouvy.

Ředitelka Ordo Iuris Karolina Pawłowská zdůraznila, že částky spojené s financováním nejvýznamnějších mezinárodních institucí jsou alarmující a vedou k pochybnostem o jejich nezávislosti.

„Bez transparentnosti v této otázce je obtížné hovořit o naplnění právního státu těmito institucemi,“ řekla.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*