Zpráva: Moderní kultura nejen odhaluje transgendery, ale „vytváří je“

Zpráva: Moderní kultura nejen odhaluje transgendery, ale „vytváří je“

Veškeré vědecké poznatky ukazují, že poruchy pohlavní identity jsou způsobené především kulturními příčinami a navíc, moderní společnost jim to usnadňuje, píše se v analýze.

V článku pro Catholic World Report, Anne Hendershott zaznamenává explodující „transgenderový průmysl,“ který je ilustrován masivním nárůstem počtu žádostí o zacházení s rodovou identitou, v některých případech se za méně než deset let zvýšily až o 2800 procent.

Západní společnosti jako Spojené království, Švédsko, Austrálie a USA zaznamenaly velkolepý nárůst počtu osob, zejména mladých lidí, hledající léčbu problémů pohlavní identity, což je paralelní s pozorností věnovanou genderové teorii v oblasti komunikace, medicíny a zábavních médií.

V USA je procento dospělých v současné době se identifikujících jako transgender dvojnásobné, než bylo v roce 2011, podle nejlepších odhadů.

Nic z toho by nemělo být překvapením, poznamenává Hendershott. V roce 2000 publikoval bioetik Carl Elliott průkopnický článek v Atlantic Monthly nazvaný „Nový způsob, jak být šílený,“ ve kterém předpovídal tento rychlý růst v otázkách pohlavní identity porovnáním s minulými psychologickými epidemiemi.

„Proč se objevují určité psychopatie, zdánlivě z ničeho, v určitých společnostech a v určitých historických obdobích, a pak stejně rychle zmizí?“ Zeptal se.Elliott naznačil, že psychiatři a další lékaři pomohli v minulosti vytvořit psychologickou epidemii „jednoduše tím, jak se dívali na tyto poruchy – podle druhů otázek, na které se ptali pacientů, podle léčby, jakou používali, podle diagnostických kategorií, které měli v té době k dispozici a podle způsobu, jakým tito pacienti spadali do těchto kategorií.“

Jeho základní teze – podpořena mnoha daty a přesvědčivou argumentací – spočívá v tom, že rychlý růst určité psychické poruchy může být často podněcován, pokud není přímo způsoben, právě těmi, kteří jej údajně léčí, a také širokou společností.

Elliott napsal v obzvláště průhledné pasáži:

Tím, že uvažujeme o fenoménu jako o psychické diagnóze – léčíme ji, odkazujeme na ni v psychiatrických diagnostických manuálech, vyvíjíme nástroje k jejímu měření, vymýšlíme stupnice, abychom hodnotili její závažnost, stanovujeme způsoby, jak hradit náklady na léčbu, povzbuzujeme farmaceutické společnosti, aby hledaly účinné léky, směřujeme pacienty na podpůrné skupiny, píšeme o možných příčinách v časopisech – psychiatři mohou být nevědomky konfrontováni se širšími kulturními silami, aby přispěli k šíření duševní poruchy.   

Podle něj, po jediném přečtení, jakmile se „transsexuál“, „porucha pohlavní identity“ a „operace na změnu pohlaví“ staly běžnou formou řeči, „více lidí začalo konceptualizovat a interpretovat své zkušenosti v těchto termínech. Začly jim dávat smysl jejich životů způsobem, který jim předtím nebyl k dispozici, a do jisté míry se staly druhy lidí, které tyto termíny popisují.“

Jinými slovy, je docela možné, že naše kulturní a historické podmínky „nejen že odhalily transsexuály, ale vytvořily je,“ napsal.

Pokud je tato teze pravdivá, „můžeme očekávat obrovský růst, jelikož se celý průmysl vyvíjí, aby uspokojil rostoucí potřebu,“ píše Hendershott.

Ve skutečnosti se to děje všude kolem nás.

„Od odborníků na vzdělávání, kteří navrhli „bezpečné školy“ pro děti transsexuálů, přes transgenderisty, veřejně financované lékařské kliniky, plány pro náhrady a rostoucí počet akademických prací a aktivismu, došlo k explozi transgenderu,“ píše.

Jedním jasným vědeckým ukazatelem spíše kulturních než biologických kořenů pohlavních poruch je jejich nerovnoměrné rozložení mezi obyvatelstvem. Pokud by byla porucha pohlavní identity skutečně biologickou skutečností, byla by rovnoměrně rozdělena do celé populace, zatímco zjišťujeme, že tomu tak není.

Citujíc výsledky meta-analýzy jiných studií publikovaných v New Atlantis Dr. Lawrenceem Mayerem a Dr. Paulem McHughem, Hendershott píše, že „hypotéza, že pohlavní identita je vrozená, fixní vlastnost lidských bytostí, která je závislá na biologickém pohlaví – že člověk může být „muž uvězněný v ženském těle“ nebo „žena uvězněná v mužském těle,“ není podložena vědeckými důkazy.“

To vše naznačuje, že současný transgender boom může být jen začátek a můžeme očekávat, že bude pokračovat v růstu, možná dokud nenastane další du jour porucha.

 

(Breitbart/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto: Youtube)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*