Zločinecké jednání Policie České republiky.

Zločinecké jednání Policie České republiky.

Čím dál víc občanů České republiky si začíná uvědomovat že „prvořadým posláním“ Policie České republiky je „Chránit vládnoucí režim, ať je jakkoli zkorumpovaný a bezohledný vůči obyčejným lidem a Pomáhat těm, kteří rozkrádají stamiliony z veřejných a Evropských financí, ale mají to štěstí, že jsou nějakým způsobem propojeni s politickými představiteli České republiky“.

Pro těžce nemocné a zdravotně postižené děti a dospělé, se pak pořádají různé „Celonárodní a Charitativní sbírky“, aby tito postiženi měli peníze na zdravotní pomůcky a léčení, které jim může jejich těžký život zkvalitnit, nebo i zachránit.

To, koho a jestli vůbec začne Policie „vyšetřovat a případně stíhat“ za korupci a rozkrádání veřejných financí je závislé na tom, která politická strana je zrovna „u moci“(u koryta) a hlavně na tom kdo „vede“ Ministerstvo vnitra.

Za posledních dvacet let, to byli většinou představitelé ODS a ČSSD.

Je to přinejmenším „podivné“ zejména u ČSSD, jejichž „představitelé“ mají velký podíl na všech těch „finančních machinacích a rozkrádání“ v ČR za posledních dvacet let. ČSSD je zřejmě přesvědčená o tom, že když má ve svém názvu slova „Sociální demokracie“je „předurčená“ k tomu, aby mimo jiné „řídila“ i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nejenom ze sdělovacích prostředků, ale i z vlastních zkušenosti vím že „jednání zástupců ČSSD, kteří zastávají vedoucí místa na úřadech zabývajících se Lidskými právy nebo Sociálními problémy, je spíše Asociální“.

Současný ministr vnitra ČR Miroslav Chovanec, je „typický představitel ČSSD, který jakmile se dostane k nějaké funkci tak ignoruje stížnosti a připomínky obyčejných lidí“.

Policie ČR, která patří pod Ministerstvo vnitra, je jako „represívní složka vládnoucího režimu“, zneužívaná k potlačování veřejných protestů občanů ČR, kteří veřejně vyjadřují svůj nesouhlas s „Asociálním jednáním“ představitelů vlády a vládnoucích stran a upozorňuji na svou těžkou sociální a životní situaci.

Policie proti těmto „nespokojencům“ používá „podobné metody“ jako před rokem 1989: „Bití, zastrašování, šikanování a z lidí, kteří dávají opakovaně veřejně najevo svoji nespokojenost s vládnoucím režimem a aroganci úřadu se snaží udělat psychopaty a kriminální zločince“.

To jsou „osvědčené způsoby“ které používalo „Gestapo“ nebo „STB“ a používá je i Policie ČR.

 

Já jsem byl „Policejní šikaně“ vystaven v květnu 2014, když jsem v Praze, před Pražským hradem veřejně protestoval nejenom proti „porušování Lidských práv“ v České republice ale i proti okrádání a šikanování seniorů v tzv. „Domově pro seniory“ (DS) v Heřmanově Městci, kterého „zřizovatelem“ je Magistrát hl. města Prahy „jehož zaměstnanci se na šikanování seniorů přímo podíleli“.

V květnu 2014 v Praze, jsem byl hned po mém veřejném protestu „obtěžován individuem v civilu, které o sobě tvrdilo, že je policajt, že jsem byl celou dobu sledován kamerovým systémem a chtělo vidět moje doklady totožnosti, aniž by se samo prokázalo nějakým dokladem, že je opravdu policajt“. Když jsem odmítl prokazovat svoji totožnost, toto „individuum“, na mně mobilním telefonem přivolalo uniformovanou Ochranu Poslanecké sněmovny, která si opsala údaje z mého průkazu totožnosti, předala je tomuto „individuu“ a „na jeho příkaz mně tato „Ochrana“ pak ještě asi hodinu bezdůvodně omezovala v mém volném pohybu“.

Vedení Policie na moji stížnost proti takovému „gangsterskému jednání“ reagovalo tím, že „všechno popřelo, jakoby se nikdy nic takového nestalo, přesto že se to odehrálo na veřejném prostranství plném lidí a pod dohledem bezpečnostních policejních kamer, které jsou v těch místech doslova na každém rohu“.

Další „šikany a msty“, za moje „veřejné protesty, za moji stížnost na „bezohledné a protiprávní jednání“ Policie a „Otevřený dopis“ ministru vnitra p. Milanu Chovancovi, jsem se dočkal minulý týden, když jsem byl Policii v Heřmanově městci „obviněn z přečinu krádeže, přestože Policie má doslova viditelné důkazy o tom, že jsem nic neukradl“.

Při „Podání vysvětlení“ na Policii v Heřmanově Městci, jsem byl přítomnými policajty „přesvědčován že, se mám přiznat, škoda je prý jenom asi sto korun, můžu ji splácet a všechno se ututlá, protože to tak je domluveno s ředitelkou Domova pro seniory kde bydlím a kde mělo ke krádeži dojít“(údajně vyloupení automatu na cukrovinky). Tuto „nabídku“ jsem odmítl s tím že „si nejsem vědom toho, že bych se dopustil něčeho protiprávního, nestojím o nějaké ututlání a žádám, aby byla celá záležitost Policii prošetřena, tak jak to má být“. Když jsem odcházel z Místního oddělení Policie, bylo mi řečeno jedním z přítomných policajtů že „nebyla zjištěna žádna škoda a případ bude vyšetřovat MO Policie v Heřmanově Městci“.

Policie v Heřmanově Městci (HM) mně „při třetím Podání vysvětlení, obvinila z Přečinu krádeže, přestože jsem opakovaně podal myslím si dostačující vysvětlení, nemám žádné znalosti nebo paklíče k tomu, abych mohl podobné zařízení otevřít, nebo potřebné nářadí, kterým bych si mohl nějaké paklíče vyrobit“. Kromě toho, z důvodu velkého omrznutí rukou před několika roky, kdy jsem málem přišel o ruce, mám značně omezenou pohyblivost a citlivost prstů na rukou, takže ani po zdravotní (fyzické) stránce nejsem schopen nějaké podobné „manipulace“.

Co je však nejdůležitější, v „automatu“ byla nainstalována kamera, ve které jsou viditelné důkazy o tom „že jsem nic neukradl a ani jsem se o to nesnažil“! Přesto na mně Policie v Heřmanově Městci podala „Trestní oznámení z přečinu krádeže“ a policajt, který toto „Trestní oznámení“ sepisoval, se mně v něm navíc snažil popsat, jako „nervově nemocného, který se neléčí“!

Policie v Heřmanově Městci, se mně „snažila obvinit i z vloupání do kanceláře „Domova“, ke kterým zde „opakovaně“ došlo, od toho však nakonec upustili. K vloupání do kanceláře „Domova“ a vykradení trezoru, ve kterém byli i vkladní knížky klientů, došlo mimo jiné taky i v době, kdy jsem tady ještě nebydlel.

Policajt, kterému jsem „podával vysvětlení“, se „velice zajímal“ o to „co vím o požáru v „Domově pro seniory“, ze začátku záři 2014. Tehdy požár zničil část střechy, půdy, obytného podkroví a některé pokoje v prvním patře Zámku. Odpověděl jsem že „vím o tom jenom to, co ostatní klienti kteří byli v době požáru přítomní a to, co jsem slyšel ve sdělovacích prostředcích, že „požár vznikl z důvodů technické závady na elektrické instalaci“. Policajt po této mé odpovědi, přestal s otázkami týkajících se požáru.

Pokud jde o zmíněný požár, je „velice zvláštní“, že „požární signalizace“ reagovala až poté, co se pod dveřmi půdy, která byla využívaná jako skladiště starého nábytku a archív „valil dým“ do obytné části podkroví.

A proč chce Policie, po „dohodě“ s ředitelkou „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci „ututlat vloupání“, která se zde stali v poslední době? Když Někdo „otvírá“ kanceláře a prodejní automaty „bez poškození dveří nebo zámků“, tak si mohl stejně „otevřít“ i dveře na půdu.

Podal jsem několik „Trestních oznámení podložených důkazy“ vztahujících se k „Domovu pro seniory“, nebo přímo na jeho vedení, které pak „prošetřovala“ Policie v Heřmanově Městci.


Policie tyto „Trestní oznámení vyhodnotila jako neodůvodněné, aniž by vyvinula nějakou větší snahu zjistit bližší podrobnosti.

Policie v Heřmanově Městci dělala taky „Zápisy o mimořádných událostech (úrazu klientky a sebevraždy klienta „Domova“), které se zde v minulosti stali. Na „neobjektivnost těchto Zápisu“ jsem „bezúspěšně, opakovaně upozorňoval odpovědné úřady“.

Policie v Heřmanově Městci se spolu s vedením „Domova“ před léty „podílela na umístění jednoho zdejšího klienta do „Psychiatrické léčebny“ v Havlíčkově Brodě, jenom proto, že tento klient „nahlas vyjádřil svůj nesouhlas s jednáním personálu vůči jeho osobě a nikoho přitom fyzicky nenapadal, ani nikomu nevyhrožoval“.

I na těchto případech bezohledného chování vůči těžce nemocným a zdravotně postiženým“ je vidět, že „Policie České republiky je schopná všeho špatného, protože má k tomu vytvořené podmínky a paragrafy a hlavně podporu podobně bezohledného, vládnoucího režimu, který přehlíží i masové demonstrace nespokojených občanů, kterým nakonec nezbude nic jiného, než se domáhat svých práv a spravedlnosti násilím“.

Protože „to co v České republice vzniklo po roce 1989, to rozhodně není Právní stát a Demokracie taky ne“.

 

Zveřejněno na žádost autora
 Alojz Janiga, Masarykovo náměstí 37
 Heřmanův Městec 538 03
Více na /rozhodny.blogspot.com/ nebo /aginaj.seznam.cz/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články