Zastavit financování dezinformačních webů prostřednictvím reklamy

Zastavit financování dezinformačních webů prostřednictvím reklamy

Podle studie neziskové organizace Global Disinformation Index (GDI) získávají tzv. dezinformační weby prodejem reklamního prostoru celosvětově každoročně přinejmenším 235 miliónů dolarů, tedy 5,5 miliard korun. Dále dle analýzy Nadace Open Society Fund z roku 2017 si weby, které šíří smyšlené zprávy či dezinformace, přijdou v České republice a na Slovensku ročně až na 32 milionů korun.

Sami inzerenti však často nejsou spokojení s tím, že se jejich reklama zobrazuje právě na takových stránkách, jak uvádí CNN.
Zadavatelé reklamy přitom často dopředu nevědí, kde bude jejich reklama umístěna. Podle uvedené analýzy dvě třetiny inzertních serverů prodávají prostor pomocí reklamních sítí. Na dezinformačních serverech se potom mohou objevovat i reklamy známých značek.
Jak se pozná dezinformačních web
I když inzerenti mají možnost uvést, na kterých webech si nepřejí mít svoji reklamu zobrazenu, tak problémem zůstává, jak zjistit, které to ty dezinformační weby jsou.
Velkou pomocí je projekt Konšpirátori.sk, fungující od roku 2016 na Slovensku, který inzerentům poskytuje seznam webů, na kterých se nedoporučuje inzerovat. Vedle toho uvádí též seznam webů v tzv. „šedé zóně“, tedy takových, které nebyly komisí vyloženě odmítnuty, jeví se však jako podezřelé. Tyto seznamy zahrnují slovenské a české weby.Jako další zdroje mohou posloužit seznamy dezinformačních či proruských webů, které jsou umístěny na doménách echo24.cz, evropskehodnoty.cz a neovlivni.cz, jakož i již zmíněná Analýza reklamy na konspiračních a dezinformačních webech z roku 2017 od Open Society Foundation.
Toto vše probíhá ve společnosti, která okázale odmítá a tvrdě potírá jakékoliv nálepkování, podněcování k nenávisti byť jen v náznaku nebo i neuvědoměle, jakož i vytváření jakýchkoliv seznamů, na základě nichž by bylo možné kohokoliv diskriminovat.
V uvedených zdrojích je přitom termín dezinformační web volně zaměňován s termíny konspirační, nenávistný, proruský nebo prokremelský web. Patrně to nějak souvisí i s kolektivní vinou Rusů za, kromě jiného, globální dezinformování.
Co to jsou ty dezinformace
Konkrétní příklady různých dezinformací najdeme ve výzkumných zprávách, i v tzv. Atlasu konspirací.
Provedené výzkumy odhalují, že konspirační weby se neštítí svým čtenářům podsouvat například, že migrační krize v Evropě je vyvolaná a organizovaná Evropskou unií, nebo že protivládní demonstrace v Česku, na Slovensku a v Maďarsku jsou financované neziskovou organizací Open Society Fund George Sorose.
Kromě toho na Filozofické fakultě univerzity Karlovy vznikl tzv. Atlas Konspirací, což je  je webová databáze konspiračních teorií, populistických rámování a dezinformací z online světa. Můžeme zde najít takové konspirace, jako že „EU není demokratická, veškerou moc v ní drží nevolení úředníci“, „Nový světový řád sbírá skrze internet informace o veškerém obyvatelstvu“ nebo „Za pád World Trade Center 11. září 2001 může UFO“.
Celý tento projekt vznikl za podpory v tomto článku již několikrát zmíněné Nadace Open Society Fund, která na jeho realizaci přispěla částkou 160 000 korun. Po zobrazení příslušné stránky však zjistíme, že výsledek příliš nepřekračuje rozsah tohoto článku, který byl napsán zadarmo. O použitelnosti nemluvě.
Přehled dezinformačních webů
Podle uvedených zdrojů jsou za dezinformační/konspirační/proruské weby působící v ČR (tedy vydávané česky) v současnosti považovány stránky, zveřejňované na následujících doménách:
Kladivo na dezinformátory
Na seznamy vydávané webem Konspirátori.sk navazuje inzertní služba Sklik webu Seznam.cz, která inzerentům umožňuje zatržením jediného políčka vyloučit zobrazování svých reklam na všech serverech, uvedených v seznamech od Konspirátorů.
Dále ve svém prohlášení ze dne 2.12.2019 Asociace reklamních agentur (AKA) ČR  uvádí, že „je připravena se zapojit do systému, který umožní identifikovat dezinformační platformy a následně apelovat na zadavatele, aby chránili své značky před znehodnocením“ (inzercí na nevhodných webech).
„Současně AKA věří, že zkrácením příjmů z reklamy omezí činnost dezinformátorů a přispěje tím k omezení manipulací a vytváření nenávistných nálad ve společnosti“.
Lze tedy očekávat, že konspirační weby brzy přijdou o své milionové příjmy… 🙂
Co poradit webům, které se dostaly na takový seznam
Je jasné, že řeči o milionových příjmech jsou čirý nesmysl, alespoň pro drtivou většinu těchto webů. Jako největší potíž se totiž jeví jejich nízká návštěvnost.
Vše, co bylo řečeno výše, může někomu připadat jako smutná zpráva, avšak pro jiného představovat vítanou příležitost.
Vzdáním se pasivity ale naopak aktivním vyjadřováním nesohlasu s veškerým nálepkováním, vyžadováním tiskových oprav, omluv či dokonce podáváním trestních oznámení proti pomluvám, mohou na sebe provozovatelé webů nakonec strhnout pozornost veřejnosti i mainstreamových médií. Následně pak pečlivou přípravou, dobře zdůvodněnou a o fakta opřenou argumentací, jakož i rozvážnou a kvalifikovanou prezentací takovýchto argumentů, mohou tito provozovatelé v diskusích morálně porazit své oponenty a získat tak sympatie mnoha lidí, kteří by se o nich jinak nikdy nedověděli. Což může vedle zvýšení prestiže a návštěvnosti webů také přinést další pozitivní impulsy pro záslužnou práci těchto provozovatelů.
Zdroje
Global Disinformation Index, https://disinformationindex.org/research/
Atlas konspirací, http://www.atlaskonspiraci.cz/
Byznys s fake news: Dezinformační weby získávají prodejem reklamy ročně miliardy, https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/byznys-s-fake-news-dezinformacni-weby-ziskavaji-prodejem-rek/r~4e4ef9b8c36b11e9ab10ac1f6b220ee8/
Dezinformační weby vydělají ročně miliony na reklamě, http://denikreferendum.cz/clanek/25902-dezinformacni-weby-vydelaji-rocne-miliony-na-reklame
Analýza reklamy na konspiračních a dezinformačních webech od Open Society Foundation ze srpna 2017, https://osf.cz/wp-content/uploads/2017/08/reklama-na-konspiracnich-dezinf-webech-web.pdf
Charakteristika dezinformačních webů, https://www.strucne-zdrave.cz/dezinformacni-web/
Seznamy konspiračních webů jsou uvedeny na těchto stránkách:
jakož i seznam v již uvedeném dokumentu od OSF, https://osf.cz/wp-content/uploads/2017/08/reklama-na-konspiracnich-dezinf-webech-web.pdf a na Atlasu konspirací, http://www.atlaskonspiraci.cz/
David H.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Zastavit financování dezinformačních webů prostřednictvím reklamy

  • Nacisté popravovali za poslech cizích rozhlasových stanic, za šíření letáků apod. Za komunistů bylo riskantní poslouchat Svobodnou Evropu, hrozil vyhazov z práce nebo ze školy. Jaké z toho plyne poučení? Zavedeme cenzuru, tresty za šíření pravdy, která se nehodí, politici chtějí omezení Internetu, …. Mají své vzory a uvidíme, kam to dojde.
    Politici z tzv. demo bloku mi dost připomínají aktivní svazáky z fakultních výborů na vysokých školách před rokem 89. Arogance, užívání si moci, potírání jiných názorů a všudypřítomná snaha modelovat lidi, jako kdyby byli z plastelíny.
    Nepodařilo se to nacistům, nezvládli to ani komunisté, tak proč si myslí ti političtí odpadlíci, že to zvládnou?

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*