Záření ve Fukušimě má vážné biologické účinky na rostliny a živočichy

Záření ve Fukušimě má vážné biologické účinky na rostliny a živočichy

Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986, byly biologické vzorky získány s velkým zpožděním a tím se omezily informace, které by mohly být získané o této historické katastrofě. Vědci se rozhodli neopakovat tyto nedostatečné studie Černobylu a začali sbírat biologické informace, jen pár měsíců po katastrofálním zhroucení elektrárny Daiichi v japonské Fukušimě v roce 2011. Výsledky těchto studií nyní začínají odhalovat závažné biologické účinky fukušimského záření na organismy od rostlin po motýly a ptáky.

Série článků shrnujících tyto studie byly publikovány v časopise Journal of Heredity. Ty popisují rozsáhlé dopady, od snižují se populace kvůli genetickému poškození, po organismy, které se s tímto zářením vyrovnaly.

FukushimaPic

Rostoucí množství empirických výsledků studií ptáků, opic, motýlů a jiného hmyzu naznačují, že některé druhy byly významně ovlivněny únikem radioaktivních látek v souvislosti s katastrofou ve Fukušimě,“ uvedla vedoucí autorka jedné ze studií, Dr. Timothy Mousseauová z University of South Carolina.

Nejdůležitější je, že tyto studie nám daly základ pro budoucí výzkum o účincích ionizujícího záření k životnímu prostředí.

Společné pro všechny publikované studie je hypotéza, že nízká dávka expozice ionizujícího záření má velký dopad na genetické poškození a zvýšené rychlosti mutace u reprodukčních a ne-reprodukčních buněk.

Jedna ze studií (Hayashi et al. 2014) dokumentovala účinky záření na rýži tím, že vystavili zdravé sazenice nízkým úrovním gama záření v kontaminované lokalitě v prefektuře Fukušima. Po třech dnech bylo pozorováno množství efektů, včetně aktivace genů zapojených v sebeobraně, od DNA replikací a oprav, po stresující reakce a buněčné smrti.

Tento experiment používaný v praxi představuje nový způsob, jak otestovat, jak rýžovníky reagují na ionizované záření v polních podmínkách,“ vysvětlil jeden z autorů studie Dr. Randeep Rakwal z University of Tsukuba v Japonsku.

Jiný tým vědců (Taira et al. 2014) zkoumal reakci japonského motýla (pale grass blue butterfly), jednoho z nejběžnějších motýlů v Japonsku, na expozici záření ve Fukušimě. Zjistili u nich snížení velikosti, zpomalení růstu, vysokou úmrtnost a morfologické abnormality a to jak u motýlů na místě poblíž Fukušimy, tak u motýlů laboratorně odchovaných od rodičů z kontaminované lokality.

Do studie bylo zahrnuto několik zdrojů. „Nekontaminované larvy, které byly krmené listy z kontaminovaných hostitelských rostlin sbíraných v blízkosti reaktoru prokázaly vysokou míru abnormality a úmrtnosti,“ vysvětluje Dr. Joji Otaki z University of Ryukyus v japonské Okinawě.


Přehled genetických a ekologických studií pro řadu dalších druhů, jak v Černobylu, tak i ve Fukušimě, odhalil závažné následky radiace. Sčítání ptáků, motýlů a cikád ve Fukušimě ukázalo významné poklesy na populaci, které lze přičíst radiaci. Byly pozorovány i morfologické účinky, jako je abnormalita peří u vlaštovek.

Všechny tyto studie zdůrazňují potřebu včasného a průběžného monitorování v místech úniků radiace. „Podrobné analýzy genetických vlivů na přírodní populace by mohly poskytnout informace potřebné k předpovědi doby zotavení pro volně žijící komunity ve Fukušimě, jakož i jiné stránky budoucích jaderných nehod,“ uvedla Mousseauová. „Je zde naléhavá potřeba větších investic do základního vědeckého výzkumu, volně žijících živočichů a rostlin ve Fukušimě.

zdroj : http://www.oxfordjournals.or

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*