Washington DC se připravuje na třetí světovou válku!

Washington DC se připravuje na třetí světovou válku!

Americký vojensko-zpravodajský komplex se zabývá systematickými přípravami na třetí světovou válku. Pokud jde o Pentagon, vojenský konflikt s Ruskem a/nebo Čínou je nevyhnutelný, a tato perspektiva se stala hybnou silou jejich taktického a strategického plánování.

Tři úterní slyšení před americkým Kongresem tuto realitu demonstrovaly. Senátní výbor pro ozbrojené složky (Senate Armed Services Committee) měl v dopoledních hodinách dlouhé slyšení o kybernetické válce. V odpoledních hodinách, podvýbor senátního výboru pro ozbrojené složky diskutoval o současné velikosti a rozmístění amerického loďstva letadlových lodí, zatímco další podvýbor stejného panelu diskutoval o modernizaci amerických jaderných zbraní.

Webové stánky World Socialist poskytnou podrobnější informace o těchto slyšeních, kterých se zúčastnil jejich reportér. Ale již teď můžeme uvést některá předběžná pozorování.

washington se pripravuje na valku

Při žádném z těchto slyšení nebylo diskutováno o širších důsledcích amerických příprav na válku, nebo co by velká válka mezi nukleárními ozbrojenými silami znamenala pro přežití lidské rasy a dokonce i pro život na naší planetě. Naopak, slyšení se týkalo příkladů, které bychom mohli nazvat příprava na třetí světovou válku. Americká válka s Čínou a/nebo s Ruskem byla brána tak, jako byla předložena, a výpovědi svědků a otázky senátorů a zástupců, se týkaly převážně nejlepších metod, jak mít převahu v takovém konfliktu.

Slyšení byly součástí probíhajícího procesu. Svědci se odkazovali na své minulé spisy a výkazy. Senátoři a zástupci se odkazovali na předchozí svědectví jiných svědků. Jinými slovy, přípravy na světovou válku, s využitím kybernetických zbraní, letadlových lidí, bombardérů, raket a zbytku obrovského množství zbraní, již probíhají dlouhou dobu. Tyto přípravy nejsou reakcí na nedávné události, ať už v Jihočínském moři, na Ukrajině, v Sýrii, nebo kdekoliv jinde.

Při každém slyšení se předpokládal velký americký konflikt s jinou velmocí (někdy nejmenovanou, někdy výslovně označenou jako Čína nebo Rusko), v relativně krátkém časovém horizontu, spíše v příštích letech, ne desetiletích. Nebezpečí terorismu, nepřetržitě medializováno pro účely vyvolat paniku u veřejnosti, bylo bagatelizováno a do jisté míry ani nebráno v úvahu. V jednu chvíli, při senátním slyšení o kybernetické válce, v reakci na přímou otázku demokrata Jeanne Shaheena z New Hampshire, celý panel svědků prohlásil, že jejich největší starostí jsou národní státy, nikoli teroristé.

Jeden ze svědků v tomto jednání byl Dr. Peter W. Singer, uveden jako „stratég a vysoký představitel“ nadace New Amerika, washingtonského think tanku. On nazval svou prezentaci „Poučení z třetí světové války“. Dr. Peter zahájil svou připravenou prezentaci s následujícím popisem imaginárního konfliktu:

„Americké a čínské válečné lodě bojují na moři, střílí vším, od děl po řízené střely a lasery. Tajné ruské a americké stíhačky bojují ve vzduchu s robotickými bezpilotními letouny po jejich boku. Hackeři v Šanghaji a Silicon Valley bojují na virtuálním poli. A boje ve vesmíru rozhodnou, kdo vyhraje dole na Zemi. Jsou tyto scény z románu, nebo to může skutečně zítra probíhat v reálním světě? Odpověď je, že ano.“

U žádného slyšení neprobíhala diskuze o míře pravděpodobnosti vítězství velké války nebo nutnosti tuto válku vyhrát. Nikdo nezpochybnil předpoklad, že „vítězství“ ve světové válce mezi nukleárně vyzbrojenými mocnostmi je smysluplný koncept. Diskuze byla zcela věnována druhům technologií, aktiv a lidským zdrojům, které by byly nezbytné k vítězství americké armády.

A to stejné platí jak pro demokratické senátory a jejich zástupce, tak i pro jejich republikánské protějšky. Je zvyklostí, že obě strany jsou usazeny na opačných stranách výboru. Bez této dohody by neexistoval žádný způsob, jak zjistit, podle jejich otázek a odpovědí, ke které straně patří.

Na rozdíl od mediálního obrazu Washingtonu, jako hluboce rozděleného mezi stranami s nekompromisně protilehlými politickými výhledy, všichni se shodovali u všech nejdůležitějších otázek, příprava nové imperialistické světové války.

Jednomyslnost politických představitelů velkého byznysu bez pochyby naznačuje, že na cestě k válce nestojí žádné překážky. Každé ze slyšení zápasilo, různými způsoby, s hlubokou krizí, které čelí americký imperialismus. Tato krize má dvě hlavní složky: klesající ekonomickou sílu Spojených států ve srovnání s jejich hlavními rivaly a vnitřní rozpory americké společnosti, s prohlubujícím odcizením dělnické třídy a zejména mládeže.

Při slyšení podvýboru na téma letadlových lodí, předseda poznamenal, že jeden ze svědků, vysoce postavený námořní admirál, vyjádřil znepokojení, že USA mají „ jen 11 letadlových lodí, a že existuje mnoho výzev, jimž Washington čelí,“ poté pokračoval, že „co by bylo skutečně zapotřebí, aby námořnictvo mělo 21 letadlových lodí, dvojnásobek současného množství.“

Jednání Senátu o kybernetické bezpečnosti se krátce dotklo interní výzvy pro americký militarismus. Hlavní svědek, Gen. Keith Alexander, bývalý ředitel Národní bezpečnostní agentury(NSA) a bývalý šéf kybernetického velení Pentagonu, naříkal na důsledky úniků informátora Edwarda Snowdena a člena armády Chelsea Manninga, deklarujíc, že „útoky lidí zevnitř“ jsou nejvážnější hrozbou, které čelí americká armáda.

Demokratický senátor Joe Manchin ze západní Virginie se jej přímo zeptal ohledně Snowdena: „Neměli bychom jej považovat za zrádce?“ Alexander odpověděl: „Snowden by měl být považován za zrádce, a tak by se s ním mělo i zacházet.“ Manchin jen srdečně přikývl, když s ním zřejmě souhlasil.

Zatímco se svědci a senátoři rozhodli použít jména Snowden a Manning, aby ztělesnili „nepřítele zevnitř“, byli si jasně vědomi, že domácí opozice k válce, je mnohem širší, než několik jednotlivých informátorů.

Není to záležitost pouze hluboce zakořeněného odporu mezi pracujícími lidmi v reakci na 14 let krvavých imperialistických amerických intervencí v Afghánistánu, Iráku, Somálsku, Libyi, Sýrii, Jemenu a po celé severní Africe.

Válka mezi Spojenými státy a velkou mocností, jako je Čína nebo Rusko, i kdyby bylo možné předejít vystupňování k totální nukleární výměně, by vyžadovalo kolosální mobilizaci zdrojů americké společnosti, a to jak ekonomických, tak lidských. Znamenalo by to další dramatické snížení životní úrovně amerického lidu, v kombinaci s obrovským krveprolitím, které by nevyhnutelně dopadlo především ne děti dělnické třídy.

Za těchto podmínek, bez ohledu na to, jak dalece vzrostou policejní pravomoci a rezort na represivní opatření proti protiválečným sentimentům, stabilita americké společnosti by byla podrobena zkoušce. Vládnoucí elity USA se hluboce bojí politických důsledků. A v každém případě by se bát měli!

 

Cclub/ svobodnenoviny.eu

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Washington DC se připravuje na třetí světovou válku!

  • Američané jsou silní, když jsou v přesile a bojují daleko od domova. Pokud se pokusí válčit s Ruskem, bude se jich to týkat doma a ten chaos a panika, které nastanou USA dorazí. USA jsou před krachem a mají pocit, že je může zachránit už jen válka v Evropě. Jen díky Putinovi ještě válka Evropy proti Rusku ještě nezačala. Nechme USA v klidu zkrachovat a nenechme se tou obludou vtáhnout do sebelikvidace.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*