Vzkaz vládě a poslancům – VÁŽNÁ LIKVIDACE ČESKÉHO NÁRODA

Vzkaz vládě a poslancům – VÁŽNÁ LIKVIDACE ČESKÉHO NÁRODA

Zastavte co nejrychleji v této zemi rabování českého národa exekutorskou mafií ( prosíme zestátněte je na statut státních úředníků jen z moci úřední, ať nemají takové astronomické zisky, ale jen daný tabulkový plat jak chce i p. Okamura a snad i ČSSD s p. Sobotkou ), to co se děje v této republice řadu let není normální a jedná se o genocidu na českém národu na jeho hrdosti a národním bohatství.

Týká se to hlavně obyčejných a hlavně mladých lidí co mají úvěry, půjčky či
zástavy na bydlení a hypotéky, či drobné živnostníky, kteří musí platit DPH z
nezaplacených faktur a v neposlední řadě i důchodců a nezaměstnaných, kteří si
to, že jsou bez práce nezpůsobili sami s tím, že si dají jen takové krátkodobé
prázdniny.

Chceme sdělit, že exekutoři zde mají od dob Topolánkovi a Kalouskovi vlády
neomezenou a absolutní moc a asi se to již vymklo kontrole – ( obyčejní lidé
jim přezdívají – novodobá SS nebo Wermacht ). Všude kolem ve městech a hlavně
na vesnicích jsou nápisy a transparenty na prodej, ale hlavně vždy je to kvůli
dluhům – samá exekuce, insolvence a z toho všeho vyplývá všude plno
nezaměstnaných a nešťastných lidí bez práce, různé partičky smradlavých
bezdomovců, ze kterých byli také kdysi lidé slušní, možná i čistotní,
spolehliví a pracovití lidé ( samozřejmě vždy na výjimky ). Prostě žili
důstojným životem.

Nyní vidíme jen samé přepadávání benzínek, heren, krámků, krádeže aut bytů a
nyní i vraždy a drogy, či sebevraždy. A tento chaos je výsledek vašich
předchůdců politiků a jejich takzvaně dobrých a správných zákonů.

Je to zde jako rakovina – exekuce od mladých rodin až po důchodce a nad každým
je Damoklův meč –  odkud, kdy a za co mu přijde do schránky exekuce, jednou se
jí přeci každý z nás z odstupem času také dočká, včetně vás a nebo alespoň
někdo z vašich příbuzných. Sdělovací prostředky, které jsou koupeny zřejmě
těmito skupinami jako např. Bakala se o tom občas jen tak zmíní, ale neapelují
na politiky o nějakou nápravu a ty debaty v televizích v neděli jsou po léta
lidem směšné a bez výsledku. Takže jen takové divadlo na lidi.

Myslíme si, že by mělo být zakázáno poskytování drobných půjček všeho typu,
všem soukromým poskytovatelům ze zákona a nebo by měl být stanoven maximální
možný úrok např. do 15% samozřejmě dle výše poskytnutého úvěru bankou – a né
100 – 1000% soukromými poskytovateli i některými bankami – jedná se o lichvu a
to je přeci trestný čin. Dále se jedná o porušení práva na důstojný život. Je
přeci jasné, že během 10 – 30leté hypotéky nebo půjčky se může něco
neočekávaného přihodit a to vše by mělo být někde pro každý tento případ např.
ztráty zaměstnání, onemocnění, smrti atd. podrobně stanoveno se zákazem
odebrání nemovitosti bankou a dělání armády uměle předlužených lidí a lidí bez
domova.

Exekuce zde hrozí nyní každému, kdykoliv a za coko-li. Vládne zde džungle a
kocourkov a právníci a soudci – nově vytvořené VIP si také mastí kapsy, kdy
ještě na veřejnosti prohlašují, že vydávají tolik exekucí za den, že se jim z
toho papírování zavařují tiskárny.

Půjčovat by měly jen banky s limitem úroku a předešlo by se těmto hromadným
exekucím, kterých je dle sdělovacích prostředků každý rok snad i několik stovek
tisíc – skoro až milión – je to normální ? Jste z toho nadšeni a spokojeni ?
Nebo vám to dělá snad dobře ? Hlavně, že jsou miliardy na zachraňování bank a
různých podezřelých skupin.

Musí se vyšetřit a znovu otevřít různé kauzy – např. Pandury, tanky, IZIP
karty, různé již zpětně zmiňované a rozsáhlé kauzy ve sdělovacích prostředcích,
které jaksi vyšuměly do prázdna a jaksi do zapomnění, ale věřte lidé si to
pamatují. Rozkradení důchodové rezervy důchodců ve výši cca 70miliard, nedávno
zmiňované podvody s drahými kameny.
Někde vyšel celkový seznam těchto veškerých kauz, který byl vyčíslen na škodu
státu v celkové výši cca 1bilión korun.
A s podivnými restitucemi, vytunelování státních podniků různými správci a
likvidátory, různé odměny v řádech miliónů pro manadžmenty kteří se zde
prohánějí v luxusních bourácích a mají takové platy, že ani vy je nemáte atd..
to možná bude údajně 1,5 – 2 bilióny korun. Proto chybí peníze všude –
nemocnice, důchody atd. a hned by se žilo lépe.

Přepracovat né občanský, ale neobčanský zákoník. Právníci by zde měli být také
státní s maximálním tabulkovým platem, protože jsou napojeni na tyto skupiny
exekutorů a s tím jsou spojeny i zisky a další zisky i pro realitní kanceláře
atd. – je to důmyslně vymyšlený mafiánský systém, který funguje směrem od vás
od politiků s vašimi zákony, které prohlašujete za správné. Tyto některé zákony
jsou od základu špatné a kdo nám vymluví, že tyto zákony nejsou namířeny proti
obyčejným lidem a že jsou správné ? Proč bychom měli dodržovat špatné    zákony
?
Kdo nám to může nařídit, když jsou evidentně špatné ? A i když jsou platné, tak
z jaké pozice nám můžete nařizovat dodržovat protilidské a možná i protiústavní
zákony a z jakého důvodu můžete tvrdit, že jsou správné, když naše tvrzení
bude, že jsou špatné – protilidské a přesto by se měly dodržovat ? Vždyť se
potom můžeme dopouštět přestupku, že dodržujeme špatné, protilidské a
protiústavní zákony. Najdou se nějací politikové, kteří by se tímto neutěšeným
stavem v této zemi vážně a rychle zabývali? Nebo veřejně vystoupili jak se
těmto šelmám ubránit, než dojde ke změně tohoto neutěšeného stavu ?
Vždyť je vymýšlejí nekompetentní lidé, kteří si je schvalovali sami pro sebe a
z poslanecké sněmovny byl tzv. tunel s.r.o.
Nezapomínejte, že vás politiky volíme abyste dělali zákony pro nás a né pro sebe.

Jak je možné, že ten kdo dluží 100 milióny, tomu se nic nestane a ten kdo dluží
pár 10 – 100 tis. a většinou za bydlení na hypotéku, či drobnou půjčku tomu
hrozí i odebrání majetku na který pracoval několik 10let ? Je toto snad
normální ? Viz. i vydaná Klausova amnestie na tyto multimilionáře, kteří se
léta ukrývali v zahraničí a měsíc před amnestií se najednou vrátili a nyní jsou
čistí – to nemá obdoby. Vždyť za tyto 100mil. Krádeže je např. v USA i
doživotí.


Chtěli bychom také – pokud by to bylo jen možné aby tito zatím jakoby neznámí
podezřelí multimilionáři, kteří zbohatli ze dne na den, včetně politiků, kteří
se na tom všem tenkrát podíleli i zpětně, museli vše státu vrátit např. jejich
nemovitosti do veřejných dražeb a zabavení jejich osobních kont – nyní už
zveřejňují i švýcarské banky. Když neprokážou původ těchto evidentně 10 – 100
miliónových majetků na které si nemohli evidentně nikdy z poslaneckého platu
vydělat. Na Islandu to šlo udělat a tady, že by to nešlo ? Co nebo kdo tomu
brání ?

Zákaz politikům a vládním představitelům sedět v dozorčích radách a takto
vydělávat milióny.

Vemte si, že lidé  ve městech např. do 30tis. ( cca ¾ národa ) mají skutečně do
a kolem 15 – 16ti tis. čistého měsíce + např. stravenky a z toho musejí
zaplatit např. nájem, elektriku, vodu, plyn + oblečení, jídlo a pití, benzín do
zaměstnání, protože se šikovně zrušily autobusové a vlakové spoje do většiny
obcí a malých měst + většinou nějaká ta drobná půjčka atd.. a jak z toho ti
lidé mají vyžít ?

I když jsou dva, tak to lidem dělá problém, protože jsme zapomněli, že se
mladým lidem chce mít po nějaké době i nějaké to malé děcko a tím přichází
1problém – matka přijde o plat a má jen mateřskou. A tím se už mladí dopouštějí
v této republice prvního přestupku, že chtějí dítě a najednou zjistí, že na to
nemají. Dále následuje po určité době pozdrav od různých vymahačů, takže 1,2,3
drobná půjčka na překlenutí špatného období a potom nejlépe až po určitém čase
– až neexistující a imaginární úroky za zpoždění na splátkách, penále a další
lichvářské vymoženosti této republiky a jeho bankovního systému narostou do
závratných výšek. Tak v další fázi nastupuje exekutor s partou stěhováků
nejlépe s ruským přízvukem.
Může se stát, i jiná varianta – děti již jsou a někdo z rodičů přijde o práci a
najednou se zjistí – mamino není na hypotéku. Nebo si někdo dovolí závažně
onemocnět nebo dokonce mít úraz a potom přichází ten podobný pozdrav a příjemná
exekuce nebo konsolidace a jiné nadstandardní služby bankovního systému.
Většinou dochází potom k rozvratu rodin, sebevraždy, gemblérství, alkoholismus
a v nejlepším jen chudoba atd. – bohužel. Mimochodem to vidíme každý den ve
večerních zprávách. Odsuzujete a zesměšňujete tyto lidi ve sdělovacích
prostředcích a sami neumíte vytvořit vyrovnaný státní rozpočet, vybírat daně,
vytvářet zákony no prostě nic – to zatím platí pro vlády minulé. Takže
hospodařit neumí státy, firmy, banky atd. a po lidech chcete aby to uměli, když
to vlastně ani nejde ? – jen u více příjmových skupin.

To jsme, ale přeci nikdy nechtěli proto jsme nezvonili na náměstích a proto
nyní dáváme za pravdu bohužel i bývalým komunistům, že tenkrát se žilo
doopravdy lépe a to je smutné. Všichni vzpomínáme, že nebylo tolika stresů a
honba za penězi. Všude samá faleš a radost z cizího neštěstí. Po převratu jsme
se všichni smáli právu na práci a nyní máme armádu lidí, kteří by pracovali,
ale pořádně není co a když, tak mizerně placená práce díky agenturám, kteří
lidem odebírají další peníze ze mzdy.  Zrušit tyto agentury – zbytečné.
Zní to asi blbě, ale kdyby se vytvořili například obecní a městské skupiny lidí z
těchto nezaměstnaných, kteří  evidentně nemůžou zatím práci najít, by pro obec
dělali určité práce. Nemyslíme tím jen zametání ulic, ale spravovali by např. státní
majetek nějakých budov obce či města + k almužně z pracovního úřadu by dostali
dorovnání z rozpočtu města či obce po dobu toho 1/2roku. Nevíme, ale mohli byste
něco vymyslet vy politici, proč by to nemohlo jít. Oni by potom všichni museli jít
ráno do práce a neměli by tolik času na krádeže, drogy atd., ale ono se tady u nás
nic asi vymyslet nechce – možná budete mít třeba lepší návrh.

Nedivíme se, že v této stresové době je tolika sebevražd a opravdu by nás
zajímala statistika z dob komunismu a nyní – kolik se spáchá průměrně
sebevražd za 1rok v republice v tomto pro nás tak krásném systému, kterým nás
krmíte, že je to to nejlepší. Jako, že jsme potřebovali více jak 1000 násobně
zdražit cenu nemovitostí, ale platy jen 10násobně z čehož vyplývá, že se máme
100x hůř a to nemluvíme o výši nájemného, elektriky a vody, které byly dá se
říci směšné. Vymývání mozků mladým lidem, že tenkrát bylo vše špatné – bohužel
i my jsme byli podobného názoru, že když budeme v tomto novém systému
pracovat, tak se budeme mít dobře. A nyní téměř každý se snaží si najít po
práci ještě nějakou brigádu aby měl na zaplacení různých poplatků a dělá se i
soboty a neděle.

Uznáváme samozřejmě chybu předešlého systému ve zbytečném uzavření hranic,
protože by se nakonec všichni vrátili jako je to nyní jen by tam jezdili za
prací a za nákupem. Podle nás se měly ponechat i kontroly na hranicích, ale to
je chyba nebo možná úmysl EU, protože černý obchod ve všem bují, včetně
cizinců co všem ve velkém berou místním lidem. Oni ti cizinci za to také
nemůžou – za to můžou uměle vytvořené kursy jednotlivých měn nastavené tak aby
se to vyplácelo jen určitým zemím.

Chceme stejné podmínky a zákony pro bílé, rómy, vietnamce, kteří se nám
mimochodem všem smějou jak zde zbohatli a dodnes bohatnou na falšovaném zboží a
vykoupily všechny kamenné krámky v centrech měst a nyní si dělají pod náměstími
tajné místnosti a chodby pro drogy.
Prostě stejné podmínky pro všechny i pro politiky – hlavně zrušení imunity
copak jste nadlidi ? Zavedení trestní odpovědnosti za svěřený státní majetek a
se státními financemi  jak se již zmínil opět zase jen p. Okamura.

A co církev ? Jakto že je ticho ? Má se přeci zastávat slabých, nemocných,
bezbraných, či jinak poškozených a lidí na kterých je pácháno zlo a v této
republice je to bohužel pravda, že je na lidech zlo pácháno a proto se tážeme
proč je ticho? Jde snad církvi jen o majetky pro Vatikán ? Nebo v tom bude něco
jiného a tajemného ?

Prosíme politiky současné naděje ANO, ČSSD, ÚSVITU, KDÚČSL a ve schvalování v
těchto věcech a ve věcech pro lidi i KSČM aby zničili tuto strašlivou
nespravedlnost na tomto národě a pokud možno se spojili i evropsky proti NWO –
nebo-li novému otrokářskému systému.

Děkujeme za vyslyšení a prosím konejte – obyčejní lidé

( Víme, že z nás chcete mít poslušné ovce bez přemýšlení – víme, že jako
politici jste loutky bank vlastněné šlechtickými rody a FED a MMF, nadnárodních
korporací ( zbrojního, lékařského, chemického a potravinářského průmyslu ),
lobistů a utajovaných skupin jako NWO – nový otrokářský řád a šíření strachu,
Bildenberg, Trilaterální dohody, Kabaly atd., kteří pořádají utajované schůzky
o redukci lidstva – lidé již o tom ví už se to vše mezi ně dostalo a proto
začínají být po celém světě otevřenější a chtějí žít v lepší době – prostě
raději bychom lépe žili, přemýšleli a využívali utajované vynálezy, které jsou
vymyšleny již dávno a pro nás všechny.

Zasláno do redakce autor neznámý

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*