Výzva ženám Evropy

Výzva ženám Evropy

Ženo! Co všechno jsi měla být, a nejsi. Co všechno jsme my, muži, měli být, a nejsme. Kde jsme se to vlastně dostali, do jaké doby jsme se to narodili? Kde jsme posunuli svoje hranice normálnosti a morálky?

Je to normální, že na ulici spatříme jdoucí ženy, z nichž se nakonec vyklubou muži? Kdo má chránit před vnějším nebezpečím svoji vlastní rodinu, svoje okolí, svoji vlast? Cizí žoldnéři? Anebo snad dnešní mnohé mužatky?

Není žádným tajemstvím, že dnešní armády v EU mají jiné úlohy v zahraničních misích pod cizími vlajkami, než chránit vlastní obyvatelstvo.

Kdo má na tomhle všeobecném úpadku a marasmu svůj největší podíl? Ženy, muži, finančníci, oligarchové, umělci, nebo politici? A na koho se budeme ještě vymlouvat? Nejsme to nakonec my sami?

Kde to vlastně dospěla Evropa, když se na jejich veřejných prostranstvích a v městech doslova odehrává „safari“ – lov na naše evropské ženy a děti cizími přivandrovalci? A kde jsou evropští rytíři? Proč jsou zalezeni ve vlastním strachu před zodpovědností, sedíce při tabletě anebo u piva?

A co bude s těmi „odvážnými“ imigrantami (kolem 80% vycvičení svalnatí mladí muži), kteří „rytířsky“ doma nechali svoje vlastní ženy, matky, děti, starce, příbuzné – napospas teroristům, před nimiž prý prchají? Snad by tohle měla být budoucí „ochranka“ Evropy?

Ženy! Cítíte se bezpečně v časech současné organizované ilegální imigrační tsunami na starý kontinent? Ne? Zradili vás pasivní muži anebo zrádci politici? Chcete žít v bezpečné Evropě? Chcete žít v právním státě? Nechcete se dožít barbarské budoucnosti, kde by naše civilizace skončila na troskách euro-atlantického multi-kulti experimentu?

Výzva! Ženy Evropy!

Vždyť vy tvoříte minimálně polovinu populace!

Jestli nejsou muži v Evropě schopni bránit svoje děti, matky, ženy a sestry alespoň tím, že minimálně pošlou na smetiště dějin tyhle politické „standardní“ strany, jež jakýmkoliv přičiněním způsobily rozvrat v dnešní multi-kulti Evropě, tak to musíte udělat vy, Evropanky!

V nejbližších volbách, na všech úrovních, dejte lépe svůj hlas takovým lidem, kteří by rádi očistili tenhle kontinent od dovezených ilegálních parazitů a násilníků, jako i od zrádců vlastních národů – od evropských vlastizrádců.

Jestliže se mluví „Člověče, pomož si sám, i Pán Bůh ti pomůže“, tak v této době to platí tisíceronásobně.

O vás, ženy, se mluví, že jste slabším pohlavím. Skutečně? Možná co se týče jenom vnější tělesné schrány. Ženy jsou silnější v citových projevech a v přijímání z vyšších duchovních úrovní.

Každá správná žena, bez ohledu na to jestli je matkou anebo ne, by měla být strážkyní plamene touhy po Světle a Pravdě a naopak, každý správný muž by ji v tom měl podporovat a chránit, protože jenom pak může nastat harmonický vývoj rodiny jako základ zdravé společnosti.

No určitě ne tak, jak je to dnes často vidět na mnohých místech Země, kde žena je pouze sloužící gejšou a znamená pro svého muže méně než věc nebo zvěř.

Ani jeden národ nemůže stoupat vzhůru, anebo být šťasten, jestliže nemá pravé, nefalšované ženství, následováním kterého se jedině může a musí vyvinout i pravé mužství.

Pouze pak, když žena bude znovu ženou a chlap chlapem, když se planeta Země dožije zaslíbené Říše pokoje a míru, naplní se prorocké slova ze Zjevení Jana:

<A viděl jsem NOVÉ NEBE a NOVOU ZEMI>

 

Josef Potůček
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Výzva ženám Evropy

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*