Výzva Národní demokracie „Chceme neutralitu!“

Výzva Národní demokracie „Chceme neutralitu!“

V těchto dnech, kdy si připomínáme vstup České republiky do NATO, od něhož uplynulo 16 let, nastal čas, abychom se znovu zamysleli nad členstvím naší země v tomto vojenském paktu.

Stále jasněji se ukazuje, že rychlý vstup naší země do NATO bez jakékoli veřejné diskuse
a bez referenda byl vynuceným krokem, který potřebovaly především Spojené státy
americké a jejich evropští vazalové, aby mohly vrazit klín mezi nás a naše dlouhodobé
spojence.

Již dvanáct dnů po našem vstupu dne 24. března 1999 začalo NATO s bombardováním
Jugoslávie. Letecká kampaň, která trvala 78 dní a vyžádala si přes 500 civilních obětí a
obrovské škody na infrastruktuře, se stala černým dnem NATO. Tato bojová operace
provedená těsně po našem vstupu za naší účasti a souhlasu byla první bojovou akcí
Severoatlantické aliance proti svrchovanému státu na území Evropy od konce druhé
světové války.

Na tisíc letadel NATO svrhlo na Jugoslávii při více než deseti tisících útocích 23 000
bomb o celkové hmotnosti 7 000 tun. Vypuštěno bylo také 2 500 střel s plochou dráhou
letu. Napadány a ničeny byly rafinérie, elektrárny, mosty i továrny. Už tehdy se ukázalo,
jak chybný krok naše země vstupem do této organizace udělala.

NATO, které se dnes stalo pouhým nástrojem mocných nadnárodních oligarchií
ovládajících celé státy, je největší hrozbou pro světový mír. Právě v dnešních dnech, kdy
se znovu reálně přiblížila možnost rozpoutání válečného konfliktu na evropském území,
prohlašujeme, že se nechceme podílet na dalších krocích naší vlády vynucených naším
členstvím v NATO a Evropské unii.

Občanská válka na Ukrajině rozpoutaná USA s jediným cílem, a sice oslabit Evropu, a
zachránit tak hroutící se americkou ekonomiku i za cenu války na starém kontinentě, je
jen důsledkem této politiky. Snaha poštvat proti sobě slovanské národy není v dějinách
nová. Dnes však vidíme důsledky této zločinné politiky, která má jediný cíl – podmanit si
Rusko i za cenu války.

Genocida ruskojazyčného obyvatelstva, ke které dochází na Donbasu, je jen důsledkem
těchto snah o světovládu ze strany Washingtonu a Bruselu a za nimi trvale působících
temných sil. Dnes již není pochyb, že každý mírumilovný člověk musí tyto válečné
zločiny, kterých se kyjevská junta a její západní protektoři na vlastním obyvatelstvu
dopouštějí, jednoznačně odmítnout.

Právě ve světle těchto krvavých zločinů, ke kterým dochází i vinou našeho
členství v NATO, je třeba přehodnotit naši dosavadní bezpečnostní a zahraniční politiku
a z NATO i z Evropské unie vystoupit a vyhlásit neutralitu České republiky.

Adam. B. Bartoš – předseda Národní demokracie
MUDr. Marek Obrtel – podplukovník v záloze, lékař
Lic. Daniel Solis LL.M. – politolog
Ladislav Zemánek – místopředseda Národní demokracie
Zbyšek Pantůček – herec a dabér
PhDr. Vladimíra Levá, PhD – politoložka
Vladimír Stwora – publicista
Ing. Karel Janko – předseda ČSNS 2005
Ing. Alena Drvotová – soudní znalec
RNDr. Otto Jarolímek, CSc. – vysokoškolský pedagog
Ing. Zdeněk Dýčka – podnikatel
Radek Velička – publicista
Patrik Vondrák – Evropská fronta solidarity pro Kosovo
Mgr. Bc. František Němec – podnikatel
David Hibsch – designér
Petr Žák – živnostník
František Červenka – publicista
Vladimír Dvořák – pekař
Mgr. Ladislav Malý – předseda Konservativně sociálního hnutí
Jindřich Koudelka – důchodce
Ing. Jan Naiser – OSVČ
Zdeněk Hejzlar – živnostníkPetr Duchan – řidič
PhDr. František Krejča – etnolog
Bc. Pavel Šimek – technik
Josef Šlajchrt – OSVČ
Ludwig Batka – výtvarník
Robert Peovský – operátor v
kovovýrobě
Ing. Václav Princ – podnikatel
Bc. Martin Prokop – jednatel
Ing. Jaroslav Martínek – stavební inženýr
Vladimír Sedláček – provozář
Jiří Rýpar – jednatel s.r.o.
Irena Pravdová – obchodní zástupce
Angela Marie Bukovanská, důchodce
Petr Brillant – finanční a ekonomický poradce
Ing. Pavel Miksa – OSVČ
Jiří Baťa – důchodce
Ivo Gec – Country Service Manager
Václav Kopec – důchodce
Ing. Dag Raška – investiční poradce
Ing. Miloš Klepal – důchodce
Jitka Dvořák – malíř
Vojtěch Rohlena – dělník
Petr Kafka – důchodce

K výzvě se můžete připojit na mailu: info@narodnidemokracie.cz

www.narodnidemokracie.cz
info@narodnidemokracie.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*