Vládne u nás cenzura?

Vládne u nás cenzura?

V závěru vánočního projevu prezident Miloš Zeman hovořil kriticky mimo jiné i o možnosti zavedení cenzury, jako prostředku boje se skutečnými, či údajnými dezinformacemi v době zvýšeného mezinárodního napětí.

Rád bych se problematice cenzury v českém prostoru věnoval i já. Ne však v souvislosti s politikou. Vybral jsem si téma alternativní medicíny, které si jistě zaslouží přinejmenším stejnou pozornost, jako témata politická, protože otázky nemoci a zdraví se dříve či později dotknou každého z nás.

Před několika měsíci byly u nás na internetu poprvé publikovány informace o provozování a výzkumu Alternativní medicíny v zemích EU a světa. Byly předloženy rozsáhlé odkazy na několik vědeckých studií, které prokázaly účinnost těchto metod. Mohli jsme se dozvědět, že řada předních západních nemocnic nabízí možnost volby alternativního postupu léčby, včetně léčby životní energií. Dozvěděli jsme se i to, že světová zdravotnická organizace WHO doporučuje všem členským státům větší výzkum doplňkové a alternativní medicíny a její začleňování do národních zdravotnických systémů.

Na první pohled by se zdálo, že tak převratné informace ihned zaujmou přední česká média. Nestalo se tak. Jen pokračoval trend jednostranné kampaně proti léčitelům, kdy jsou sbírány a publikovány pouze negativní zkušenosti s léčiteli, zatímco o těch pozitivních se stále jen mlčí.

V této situaci se rozhodl Tomáš Pfeiffer, prezident komory Sanátor-svazu biotroniků Josefa Zezulky uspořádat na přelomu listopadu a prosince dvě tiskové konference v Praze a Brně, aby novinářskou obec o tématu informoval. Její záznam je veřejně přístupný na internetu a tak jí může každý shlédnout z klidu svého domova.

Bohužel ani poté jsem v hlavních médiích žádný článek o používání alternativní medicíny ve světě nenašel. Důvody naznačil i sám Tomáš Pfeiffer. Na tiskové konferenci zmínil i to, že jeho známému redaktoru a jeho kolegům zakázal šéfredaktor publikovat cokoliv z oblasti Alternativy. Že takový zákaz existuje napříč hlavními médii naznačuje i má osobní zkušenost. Před nějakým časem jsem hovořil na jednom z knižních veletrhů s jednou redaktorkou českého rozhlasu, která mi sdělila v podstatě totéž. Prý v rozhlasovém vysílání nesměla zmínit ani to, že jistý netradiční hudební nástroj používaný australskými domorodci vyvolává v posluchačích pocit duchovní jednoty s přírodou a vesmírem.

Letos uplyne již 28 let od pádu komunismu. Zatímco v ekonomice vládne tvrdý kapitalismus, tak v některých oblastech života jakoby jsme ještě stále žili v čase vlády ideologie marxismu-leninismu a dialektického materialismu. Je to skoro nepochopitelné. Ale je to tak.

Ostatně něco podobného se dělo již v dobách hlubokého komunismu. Zatímco ve všech jiných oblastech čeští soudruzi dělali vše to, co po nich chtěli soudruzi sovětští, v jedné oblasti tomu bylo jinak. Když ze Sovětského Svazu, kde na výzkum psychotroniky a léčitelství šly, navzdory oficiální ideologii značné finanční prostředky, přišla do Čech pozvánka pro léčitele Josefa Zezulku který mnohokrát prokázal své léčitelské schopnosti i před zraky zahraničních výzkumníků z Východu a Západu, tak české úřady jej do SSSR prostě nepustily.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*