Velká Británie nerespektuje práva narozených dětí

Velká Británie nerespektuje práva narozených dětí

Hnutí Pro život ČR a Res Claritatis podpořili zprávu Evropského centra pro právo a spravedlnost (ECLJ) o zabíjení dětí, které přežijí potrat. Zpráva, pro níž ECLJ shromáždilo koalici neziskových organizací, byla vypracována pro OSN v kontextu pravidelného hodnocení Velké Británie Výborem pro práva dítěte OSN.

Velká Británie nerespektuje práva dětí narozených živě po tzv. neúspěšném potratu a potracených v pozdním stádiu těhotenství. Z dostupných studií z roku 2005 vyplývá, že někteří novorozenci jsou ponecháni bez pomoci více než deset hodin, než umřou.

Jsou zde porušována základní lidská práva: právo na život, právo na základní péči a právo nebýt vystaven mučení.

Velká Británie v současné době povoluje potraty na žádost do 24. týdne a v případě vážné anomálie až do porodu. Tudíž potrat může být vykonán na životaschopných či dokonce zdravých dětech. Potrat v tomto stádiu těhotenství je velmi rizikový a na případné živé narozené dítě je pohlíženo jako na „děsivou komplikaci“.

ECLJ ve své zprávě mj. upozorňuje také na způsoby provádění potratů. Cituje Úmluvu o právech dítěte, kde je např. výslovně uvedeno, že „dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před narozením i po něm“. O děti takto narozené by tedy mělo být pečováno podobně jako o předčasně narozené děti, z nichž mnohé jsou zachráněny díky neonatální péči.

Celé znění zprávy v angličtině

vyšlo na webu http://prolife.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*