V září vychází nová kniha Gary Allen – Spiknutí se neříká

V září vychází nová kniha Gary Allen – Spiknutí se neříká

SPIKNUTÍ obal

Informace, které se chystáte číst, jsou pravdivé. Jména nebyla změněna v zájmu ochrany zodpovědných osob. Tato kniha možná změní váš život. Po jejím přečtení budete mít jiný pohled na události u nás i ve světě.

Bude to velmi kontroverzní kniha. Zpočátku se dočká velmi omezeného
rozšíření a ti, jejichž úklady odhaluje, se ji budou snažit v tichosti
zneškodnit. Z důvodů, které při její četbě pochopíte, nebudou „seriózní“
publikace zveřejňovat její recenze, ani ji nedostanete v nejbližším
knihkupectví. Nikdo však nemůže obyčejným Američanům zabránit v tom, aby
si knihu předávali mezi sebou. Nakonec těm lidem a organizacím, jejichž
jména kniha uvádí, nezbude nic jiného, než její vliv otupit útoky na ni či
jejího autora. Je pro ně nesmírně důležité, abyste se nikdy nedozvěděli,
co dělají a o co jim jde. Mají v rukou zdrcující zbraň, kterou představují
masmédia, schopná tuto knihu zasypat palbou.

SPIKNUTÍ obal

Už jen samotný objem informací poskytne „odborníkům“ možnost z vás udělat
hlupáky, abyste se ani nepokoušeli sami pídit po tom, zda informace z této
knihy jsou pravdivé či nikoli. Pominou skutečnost, že autor připouští, že
některé jeho myšlenky jsou pouhými dohady, protože ti, kdo pravdu znají,
si ji nechají pro sebe. Chytí se nějaké typografické nepřesnosti nebo
tématu, o kterém se mluví. Bude-li to k jejich sebeobraně nutné, uchýlí se
ke lžím, kterými tuto knihu pošpiní. Lidská psychika raději uvěří těm, kdo
budou informace zde předložené bagatelizovat, protože špatné zprávy
všichni raději přehlížíme. K naší škodě!

Jako vysokoškolský učitel, senátor státu a nyní kongresman jsem se setkal
se skutečnými odborníky na maskování svých skutků snahou o zničení svého
žalobce. Doufám, že tuto knihu budete číst pozorně a spíše si z ní
vyvodíte své vlastní závěry, než abyste přijímali názory těch, kdo se
nevyhnutelně musí pokusit ji zdiskreditovat. Možná na tom závisí vaše
budoucnost.

Nepleťte mi hlavu pravdou

Většina z nás už někdy zkoušela, ať už jako rodiče, nebo jako děti,
objevit v obrázku v dětském časopise „skrytý obrázek“. Obvykle je na tom
obrázku krajina se stromy, keři, květinami a dalšími přírodními objekty.
Titulek zní asi takto: „Někde v tomto obrázku je ukrytý osel táhnoucí
vozík s klukem. Najdete je?“ Přes veškerou snahu jste ten skrytý obrázek
většinou nenašli, dokud jste se nepodívali na stránku někde dál v tom
časopise, kde jste viděli, jak šikovně ho malíř před námi ukryl. Když
krajinu prozkoumáme, zjistíme, že celý ten obrázek je namalovaný tak, aby
v sobě ukryl ten skutečný obraz, a když už ten „skutečný obraz“ vidíme,
vyvstává před námi zcela zřetelně.

Jsem přesvědčen, že malíři z masmédií vytvářejí uměle krajiny, aby před
námi schválně ukryli skutečný obraz. Tato kniha vám ukáže, jak „skrytý
obraz“ v krajině, kterou nám noviny, rádio a televize každý den ukazují,
objevit. Až budete schopni vidět skrze falešné obrazy, uvidíte osla, vůz i
kluka, kteří tam celou dobu byli.

Miliony Američanů trpí obavami a frustrací z nepříznivých událostí, ke
kterým v naší zemi dochází. Cítí, že něco je špatně, zásadně špatně, ale
kvůli malířům krycích obrázků na to nemohou přijít.


Možná k těmto lidem patříte. Něco vám nedá spát, ale nevíte přesně, co to
je. Stále dokola volíme nové prezidenty, kteří nám, zdá se, čestně
slibují, že zarazí celosvětový postup komunismu, učiní přítrž marnotratným
vládním výdajům, zastaví inflaci, hospodářství postaví na nohy, zvrátí
trendy, které z naší země činí morální stoku, a zavřou zločince do basy,
kam patří. Ale ouha, navzdory velkým nadějím a krásným předvolebním slibům
se tyto problémy stále prohlubují bez ohledu na to, kdo je u kormidla.
Každá nová vláda, republikánská jako demokratická, drží směr politiky
předešlé vlády, kterou v průběhu předvolební kampaně tak rázně odsuzovala.
Mluvit o tom je považováno za nedůstojné, ale i tak je to pravda. Lze
nějak věrohodně zdůvodnit, proč se to děje? Není nám přáno si, myslet, že
to lze. Máme uvěřit tomu, že je to vše náhodné a že s tím tudíž nemůžeme
nic dělat.

F. D. Roosevelt jednou řekl: „V politice se nic neděje náhodou. Když se
něco stane, můžete se vsadit, že to tak někdo zamýšlel.“ On to mohl
posoudit. Jsem přesvědčen, že k mnohým událostem, které utvářejí naše
osudy, dochází proto, že je tak někdo zamýšlel. Kdyby vše záviselo na
zákonu průměru, měla by být polovina událostí, které ovlivňují blahobyt
našeho národa, pro Ameriku prospěšná. Kdyby se jednalo o pouhou
neschopnost, měli by naši vedoucí představitelé alespoň občas udělat chybu
v náš prospěch. Pokusím se dokázat, že ve skutečnosti nemáme co do činění
s náhodami ani hloupostí, ale s geniální promyšleností. A právě touto
geniální promyšleností a jejím formováním naší zahraniční i vnitrostátní
politiky posledních šesti vlád se zabývá naše kniha. Doufám, že vnesou
světlo do záležitostí, jež se dosud jevily jako nevysvětlitelné; že
zvýrazní obrysy obrazů, které malíři z masmédií zamaskovali ve svých
krajinách.

Ti, kdo jsou přesvědčeni, že nejvýznamnější světové události jsou
důsledkem plánování, jsou vysmíváni za to, že věří na „konspirační teorii
dějin“. Na konspirační teorii dějin v dnešní době samozřejmě nikdo
skutečně nevěří – vyjma těch, kdo si našli čas, se tímto tématem zabývat.
Když se to tak vezme, existují pouze dvě teorie dějin. Buď se všechno děje
náhodně, bez něčího plánování nebo přičinění, nebo se to děje proto, že to
tak někdo vymyslel a přičinil se o to. Ve skutečnosti bychom se měli
vysmívat „náhodné teorii dějin“, kázané ve znesvěcených sálech prestižních
univerzit. Jak by jinak bylo možné, že se všechny vlády dopouštějí chyb
vlád předchozích? Jak to že opakují minulé chyby, které způsobují inflaci,
krize a války? Proč se naše vláda „potácí“ od jednoho přehmatu, který
nahrál komunistům, ke druhému? Jestli si myslíte, že jsou to všechno
náhody nebo důsledky záhadného a nevysvětlitelného řízení dějin, budete
považováni za „intelektuály“, kteří chápou, že žijeme ve složitém světě.
Pokud se domníváte, že něco jako 32 496 po sobě jdoucích náhod za
posledních čtyřicet let tak trošku překračuje zákon průměru, jste cvok!

John G. Schmitz
kongresman USA
Přišlo emailem do redakce

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*