USA a spojenci výhodně privatizovali Irák

USA a spojenci výhodně privatizovali Irák

Spojené státy začaly budovat svůj nový a demokratický Irák podle ve světě převládajících a jimi prosazovaných neoliberálních principů volné ruky trhu. „Civilní správa Iráku“ v letech 2003-2004 předala značnou část írácké státní ekonomiky do rukou soukromých subjektů – převážně amerických společností.

V září 2003 byla rozkazem č. 39 umožněna 100 % privatizace všech státních podniků a odliv zisků ze země. Bylo také postaráno o to, aby byly privatizace všech státních podniků zakotveny v následující írácké ústavě. Ta prohlásila opětovné znárodňování za nezákonné. Korporace také potěšilo snížení jejich daně z příjmu ze 40 % na 15 %.

Od údajné demokracie, kterou s sebou měli přinést okupanti, se ničeho nedočkali iráčtí pracující. Aby měli noví vládci při privatizacích, snižování mezd a zhoršování pracovních podmínek v dosud státních podnicích volnou ruku, tak byly ponechány v platnost Saddámovi zákony zakazující odbory ve státních podnicích. V roce 2005 je pak loutková vláda ještě zpřísnila, když dala státu moc převzít jakékoliv odbory a zakázat jim vybírání příspěvků.

Není divu, že jak okupanti, tak domácí írácká elita považují odbory a organizace pracujících za hrozbu. I přes svou ilegalitu byly írácké odbory od začátku těmi nejaktivnějšími kritiky privatizací. Často neváhaly vstoupit do stávky proti novým vlastníkům a v některých případech je dokázaly vystrnadit nebo si na nich vydobýt ústupky. Jejich činnost se však setkávala s velkou represí. Docházelo k útokům vlády na odbory: jejich přemisťování daleko od jejich pracovišť a potlačování jejich protestů vojenskými jednotkami.

Nejznámějším případem bylo obležení a dobytí Fallúdži v roce 2004. Američtí vojáci zde dokonce použily chemické zbraně (bílý fosfor), což především obyvatelům města způsobovalo množství zdravotních problémů – dramaticky zde narostla kojenecká úmrtnost, výskyt rakoviny i leukémie. Navíc průzkum britské firmy – ORB dne 14. září 2007 došel k závěru, že následkem okupace Iráku zahynulo pravděpodobně 1.220.580 obyvatel – tedy příbližně 4,5 % írácké populace.


Corporation Army

americky vojak

Žoldáci a korporace

korpvoj

 

Publikováno se svolením autora
Autor publikuje na http://pavelherman.blog.idnes.cz/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*