Úroveň napojení našeho osobního lokálního vědomí na univerzální vědomí Univerza vesmírného celku, nám zatím nedovoluje pochopit kroky, které činí bytost zvaná Vladimír Putin.

Úroveň napojení našeho osobního lokálního vědomí na univerzální vědomí Univerza vesmírného celku, nám zatím nedovoluje pochopit kroky, které činí bytost zvaná Vladimír Putin.

Když se po několika týdnech přestávky v psaní a pravidelného cca. 2-letého přispívání do internetové čtenářské komunity opět rozhlížím, kde bych pokračoval, zjišťuji, že míra záměrné blokace našeho procitnutí se od té doby zvětšila asi 100x. Vnímám obrovskou touhu ze strany jistých skupin i jednotlivců zastavit procitnutí z našeho stavu „pasivity a spánku“ do trvalého probuzení, později osvícení.

Co ovšem vnímám především, tak sílí a mohutní praktiky, kterým je nám představována fyzická realita s jasným záměrem nasměrovat naše vědomí zpět do stavu spánku a hibernace. Totiž se ve stále větší a větší míře probouzí lidské vědomí nás všech. Probuzená lidská bytost je velmi těžko ovladatelná a manipulovatelná. V tomto stavu bytí byla téměř celá lidská společnost od doby, kdy nám všem bylo geneticky odpojeno 10 vláken DNA z 12. Došlo tím k trvalému a mnoho mnoho generací trvajícímu spánku, kdy to, co nám bylo představováno kýmkoliv a později médii, jsme téměř bezpodmínečně přijali a děje v realitě, které jsme vnímali, byli jen přípravou na mnohem větší uvěznění. Toto se týkalo i obou světových válek, toto se týkalo i našeho vnímání věčného boje Západu a Východu. Skutečný podtext jsme však nedokázali vidět. S 2 vlákny DNA jsme jako čistá nepopsaná deska, do které bylo možné nahrát v podstatě cokoliv, proces nahrání a vytvoření matrixu, ve kterém jsme i nadále, byl usnadněný dokonalou znalostí principů hmoty, stavby lidské bytosti, principů, kterými je realita vytvořená. Tyto znalosti máme všichni v sobě. Tyto duchovní principy však byly před dávnou dobou zneužity.

vyssi vedomi

Tento postup, který zvolili předchůdci nynějších vládnoucích struktur a světových monopolů, má v současnosti velmi tvrdé dopady. Nedokážeme ve skutečnosti vidět podstatu věcí, své zraky odvracíme od všeho, co má skutečně očistné účinky, je pro nás velmi těžké vidět pravdu tam, kde skutečně je a konečná duchovní zmatenost a přítomnost mnoha náboženství, završuje toto dílo zkázy. Je to těžké, program, který v sobě máme a který dokonale zaměstnává naše fyzické smysly, nedovoluje nám vidět svět, který je naprosto odlišný od toho, který nás, my si myslíme, že obklopuje, odpojit. Představme si sebe, na obou očích máme, pochopitelně, na každém zvlášť, dokonalý monitor, kterým se díváte celý den na svět a „bokem“ již nedokážeme vidět. Potom stačí pustit do tohoto monitoru cokoliv, toto „pouštět“ např. 100 let a postupně připravovat lidskou společnost pro své osobní cíle, které se nikterak neshodují s plánem Stvořitele, tedy cesty do jednoty.

Tento fakt dokonale přispívá k tomu, že jako spící lidské bytosti, snadno jdeme na ruku těmto strukturám, které si udělaly z planety Země, doslova jatka našeho lidského vědomí. Ano, lidské vědomí a také tvořivé síly našeho ducha, jsou vůbec nejcennější komoditou v „obchodech“ těchto bytostí. Nikoliv obchod s informacemi, to už je rovněž zastaralé, kdy se říkalo, že ten kdo má informace, vládne. Toto už dávno neplatí. Aktivity se přesunuly z této „hmotné sféry“ znalostí do sfér nehmotných a to do ovládání lidského vědomí a tvořivých sil ducha. Ten, kdo ovládá lidské vědomí a vůbec vědomí a tvořivé síly ducha, má dokonalou moc nad celou realitou.

Struktury, které jsou ve skutečnosti na pozadí a za těmito monopoly a obrovskými firmami, které drží kormidlo civilizace ve svých rukou, jsou ve skutečnosti bytosti, které nemají pražádné dobré úmysly s dalším vývojem planety Země. Svoji historickou úlohu již splnili a v jistém slova smyslu byli i prospěšní. Ukázali nám, že tudy cesta nevede. Zatím sloužíme jako energetická potrava těmto bytostem. Skutečně jsme jen žrádlem. Není naprosto pochyb o tom, že se nejedná o 100%ně lidské bytosti. Lidské bytosti, které souhlasily a rovněž byly za tímto účelem upraveny, jim pravidelně skládají účty. Jsou to jejich služebníci, je vytvořená dokonalá hierarchie, kdy výkonná moc je na straně NATO, hlava této nestvůry je v Anglii, tělo je uloženo v USA a vědomí, které ovládá tuto skutečnou zrůdnost, je mimo tuto planetu, minimálně fyzickou realitu.

Protipól je Rusko. Jednou za velmi dlouhé období se inkarnuje do pozemské reality bytost, která může svojí moudrostí měnit realitu a je vždy protiváhou těmto strukturám. Tato bytost se nyní nazývá Vladimír Putin. Těchto bytostí bylo v lidské historii více. Všechny byly námi pranýřované, rovněž z 99% zabity či jinak zlikvidovány. Tlak na tyto bytosti byl vždy obrovský a téměř nikdy se nepodařilo těmto bytostem ustát tento tlak.

Nyní jsme v období, kdy v rámci konce vesmírného cyklu, který trvá 26.000 let, přirozeně a tak, jak se má vyvíjet lidská civilizace, rovněž i celý vesmír, kdy dochází k vzestupu lidského vědomí, se začnou dít věci. Jak tomu rozumět? Jde o to, že hmota, námi vnímaná jako pevná a neměnná, mění svojí povahu a strukturu. Představte si to tak, že atomy, které tvoří hmotu, se začínají chvět, vibrovat a stále rychleji a rychleji se pohybovat. Tato změna je součástí přirozené změny a tzv. „evoluce“ planety Země, evoluce, která je nám opět představována těmito „elitami“ za pomocí velkých mystifikací, jako např. tou, že jsme z opice a podobnými obludnostmi, které nás mají pozdržet v procesu našeho trvalého probuzení. Rovněž obrovská mystifikace s Velkým třeskem, uvězňuje naše vědomí do hlubokých struktur trvalého zapomnění.

Všimněte si, že akce, které této zrůdě doposud perfektně vycházeli, nyní ztrácí svoji akceschopnost. Všimněte si také, že ihned, jakmile se jim něco nepodaří, objeví se ihned jiná akce, jiné zlo, které se začne šířit. To ovšem také nemá dlouhé trvání a tak se objeví něco dalšího, o čem si oni myslí, že to bude na nás fungovat, protože skutečně 100% všeho, čím jsme byli doposud krmení, jim také vyšlo. To, jaký máme nyní názor na vše, kolem sebe, na Západ, na Východ, na Rusko, na USA, je výsledek skutečně cíleného mistrovského budování. Náš skutečný názor teprve čeká na své projevení a to je snad největší paradox této doby. Stalo se to díky perfektnímu uvěznění našeho vědomí. Bylo to dlouhou dobu skutečné vězení beze zdí, o to více jim fungovalo a oni mohli mít moc. Již nebude fungovat nic podobného. Stav vědomí lidských bytostí roste nyní takovým tempem, že vše, co není v souladu s plánem Stvořitele a cesty do jednoty, nebude mít žádného trvání.

Studuji práci Vladimíra Putina již velmi dlouhou dobu. Je to lidská bytost, která je vnímaná zbytkem planety Země velmi negativně. I toto je v plánu a naše vnímání je umělé. Ano, není se čemu divit. Generační, mnoha století trvající masáž a blokace našeho vědomí, v nynější realitě plodí tento náš velmi mylný názor. Je to v současnosti jediná lidská bytost, která má odvahu vytáhnout síťovou zástrčku našich obou monitorů, které máme všichni na očích, ze zásuvky. To se potom skutečně začnou dít a dějí věci. Je to jediná osoba, jediná bytost, která má skutečně probuzené své vědomí. Je to bytost, která je trvale a vědomě napojená na zdroj, ze kterého jsme všichni vzešli. Nijak ho neuctívám, jen sleduji po dlouhou dobu jeho skutečně velmi krásnou a moudrou práci, kterou již nyní prokazuje nezměrnou službu celé lidské civilizaci, nejen Rusku. Rovněž, pokud by na jeho místě byl kterýkoliv jiný člověk, už bychom řešili jaderný spad a čelili bychom zániku lidské civilizace. Kdyby měl splnit během svého života jen tuto úlohu, zaslouží si obrovské poděkování, nejen ze strany příznivců, ale i jeho odpůrců. V době, kdy probíhal Majdan, v době, kdy proběhlo připojení Krymu, jsem psal detailně o tom, že jde o procesy zcela v souladu s historií Ruska. Rovněž se Vladimír Putin nijak neúčastní na Ukrajině. Se skutečnou moudrostí panovníka, velmi moudře vyčkává. Pakliže by konal a konal jakkoliv, byť jen pohybem „brvy“, opět bychom řešili jaderné zamoření. Psal jsem o tom spoustu článků již v minulosti, leč tyto blogy a texty již veřejně nejsou dostupné.

V čem tkví jeho mistrovství a dokonalé umění vládnout? Je to v jeho soustavné práci s vědomým zvyšováním své lokální úrovně napojení na univerzální vědomí Univerza. Ve skutečnosti se jedná o cvičení, kterými se dokáže vědomě naladit na frekvence Univerza, vesmíru, chcete-li. Dokáže mistrovsky pracovat s duchovními silami, které mu propůjčují tuto moc. Se svojí mocí umí Vladimír Putin nakládat přesně tak, jak je potřebné v daném okamžiku. Je mistrem přítomnosti, je mistrem přítomného okamžiku a proto mu všechna jeho rozhodnutí vycházejí. Je to nejvyšší umění využívání tvořivých sil ducha, nejvyšší meta umění, které může lidská bytost, ve fyzické realitě, využít. Tyto schopnosti máme v sobě všichni Stvořitelem zakódované, ale spící. Jsou nevědomé, občas z nich nějaká vytryskne do našeho vědomí a podaří se nám v životě nějaký zajímavý počin, o kterém si myslíme, že pochází jen z naší vlastní hlavy. Ano, do jisté míry je to tak. Základ však leží ve vědomé komunikaci s celým stvořením, umění, které Vladimír Putin ovládá dokonale. Proto jeho kroky nejsou pochopeny, leč jeho kroky se časem ukazují, jako nejlepší možné na řešení problémů nejen Ruska, ale i celého světa. Vladimír Putin tvoří z úrovně vědomí, z úrovně napojení takové, do které zbytek civilizace teprve směřuje a proto nedokážeme vnímat ten obrovský přínos a přínos i pro celou zeměkouli.

Rád bych, pokud k tomu dostanu prostor, vysvětlil některé aspekty toho, jak tvoří. Za sebe musím říct, že jde o skutečně světelnou a láskyplnou práci, práci s podstatou lidského bytí a především nezměrnou láskou, která ho váže, jako skutečného mistra, troufnu si říct i velmistra, ke svému národu. V jeho podání jde o práci, která je Stvořitelem přímo posvěcená. Okamžitě, kdyby sáhl k čemukoliv, co by sloužilo k jeho vlastnímu prospěchu, či dokonce prospěchu Ruska, jako zemi, byli by mu jeho schopnosti Stvořitelem okamžitě odňaty. On však nemá důvod k tomuto jednání. Tvoří a tvoří. Nic jiného nedělá. My to nedokážeme vnímat, jsme na jiném levelu vědomí. Nejde mu o hromadění, nejde mu o moc, nejde mu také o vliv, protože ten, díky svému mistrovství, má již nyní neomezený. Vím, že je napojený na osvícené bytosti této planety. Osobně mu přeji trpělivost s námi lidmi, kteří jsme již dávno mohli být tam, kde je on. Važme si této naší inkarnace, važme si přátelé, milí čtenáři toho, že můžeme vidět v přímém přenosu jeho práci.

 

Pro redakci svobodnenoviny.eu MIO

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • · Edit

  Je velice zajímavé pozorovati jak se jaksi sami od sebe odkrývají Ti co přejímají cizí proNÁZORY a jak se probouzí jejich vědomí tím že si uvědomují nedokonalost deMAGOGIE. Ta všeobjímající SCIENTOLOGIE(VĚDOLOGIE) jaksi nemá místo pro PRAVDU a tak se trhá a neudrží ani píď lží. Jak píšete jsme v BOŽÍM plánu a máme tu čest BÝT TEĎ U TOHO. V.

 • * Světová válka nebude, neboť Putin není žádný hlupák, který by nedovedl zarazit imperialistické počínání parazitujícího USA a EU, žijících z okrádání a neštěstí druhých. http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/svetova-valka-nebude-nebot-putin-neni-zadny-hlupak-ktery-by

  * Více o Putinovi najdete v článku: Benjamin Fulford 3-31-15 „Návrh Světové federace byl nyní předán klíčových mocenských center“ Jinými slovy, tajné správci Federal Reserve Board ztratil kontrolu.“ http://www.inner-light.ning.com/profiles/blogs/benjamin-fulford-3-31-15-n-vrh-sv-tov-federace-byl-nyn-p-ed-n-kl

  * Pro tzv. neprobuzené: Víte to, že jste mnohem větší hlupáci, než si vůbec dovedete představit? Nemáte tušení proč? Tak se na to mrkněte a konečně prozřete! http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/vite-to-ze-jste-mnohem-vetsi-hlupaci-nez-si-vubec-dovedete

 • Milí přátelé a čtenáři, v zájmu zachování stále plodné a tvůrčí nálady a atmosféry na diskuzi v rozhranní FCB, musím oznámit skutečně i pro mne smutnou a i náročnou novinu. Zablokoval jsem ve FCB diskuzích tyto uživatele. Tímto se jim omlouvám, nemohu skutečně zatím jinak. Pokud si budou přát níže uvedení dále diskutovat v rozhranní FCB pod mými články, dejte mi prosím vědět na email: mio.discussion@gmail.com. Díky za pochopení. Pevně věřím, že to přispěje ke kvalitě a objektivitě diskuzí. Díky ještě jednou za pochopení.

  Robert Janéz
  Daniel Frýda
  Fleiszner Jan
  Anna Hejret
  Milan Zdrahal
  Jiří Vykopal
  Marian Valigura
  Jaroslav Albrecht

 • ..stačí jen mio.. :-)) Ještě jednou, krásný den všem v této diskuzi, mám obrovskou radost z toho, že mohu a všichni můžeme na vlastní oči vidět to, co vzniká při práci s nejvyššími duchovními silami – tedy s láskou. I pro Zdendu 🙂 : Děkuji předem Zdendo za reakci, všichni jsme v tomto „kole“ potřební, jak „příznivci“, tak i „odpůrci“ – nikdo však nemá svůj statut natrvalo. Pravda je proces a cesta, nikoliv cíl. Vidíme tady krásnou rovnováhu působících sil. Ano, takto to musí být. Jsme totiž v zóně vesmíru-Univerza, kde je povolená 100% svobodná vůle, tedy vše, co vyzáříme, se buď tady na Zemi a nebo i v jiné realitě, kdekoliv jinde v Univerzu, zmaterializuje. Pokud vezmeme pravdu a nebo „něčí pravdu“ za dogma, nikdy „tu skutečnou“ nepoznáme. Ona se totiž vyvíjí tak, jak se poznává celé Univerzum – samo sebe – ve své podstatě se Stvořitel poznává přes stvořené Univerzum. V procesu poznávání a tedy i tvorby oné pravdy (kterou tak zběsile a i zbytečně hledáme) jsou 2 cesty – 2 jsou proto, protože žijeme v dualitě – my to nazýváme tzv. „dobro“ a tzv. „zlo“. Opět je to jen fiktivní, protože existuje jen jediná cesta a ta cesta je cesta lásky do jednoty, kdy se Stvořitel skutečně pozná a teprve potom může říct, co je a není pravda. Všimněte si milí přátelé, že Putin nikdy nepoužívá invazivní jednací postupy. Jeho kroky jsou velmi moudré, řekl bych, že tzv. na oko „pasivní“, využívá tzv. „energii protistrany“ k tomu, aby vytvořil pevné komunikační spojení obou stran tzn. „ze šavlí, mečů a děl proti němu staví bezpečný komunikační most“. To jsme mohli vidět na důsledcích sankcí, které Západ vyhlásil Rusku. Ač se to může zdát jakkoliv šílené, tyto kroky Západu vytvoří později možnost a souvztažná spojení proto, aby se i Západ něco naučil z tohoto umění a způsobu tvoření. Tzv. „síly zla“ potřebují toto spojení, protože v podstatě se poznává a touží po lásce podvědomě i ten, kdo ve skutečnosti stojí za celými Spojenými státy/Anglií – tj. zástupce entity, která osnová tento celý proti-východní komplot. Věčný souboj tady je a musí být proto, abychom odhalili principy lásky. Oba tyto póly jsou potřebné, leč si můžeme na této cestě vybrat, jít v poznání sebe sama v utrpení a nebo v lásce. Putin jde vědomě v lásce. On „jen“ plní svoji historickou úlohu, jako úlohu krásné bytosti Univerza – jsme jí všichni. Na druhou stranu je potřeba říci, že ani Putin nemá návod na pravdu, tu, která vznikne, až se Univerzum dokonale pozná. To ještě uteče mnoho mnoho vody. On jen dělá to, že jde cestou lásky a i on touží tu tzv. „pravdu“ poznat – jde k ní však cestou lásky a ne utrpení, jako zbytek světa – právě kvůli tomu ho Západ nesnáší – oni by chtěli totiž také, ale neví, jak na to.. :-). Západ se sice snaží jakkoliv nabourat tyto „jeho“ principy, ale lze nabourat princip lásky, kterým povstalo a vzniklo celé Univerzum ? Jak píšeš Zdendo zcela perfektně, ano, začít u sebe. Ač se to nezdá, vždycky to, co vnímáme kolem sebe, je náš vlastní vnitřní obraz. Chaos, který vidíme napříč společností, to je to, co se odehrává nyní v nás, u některých již vědomě, ale u některých ještě stále nevědomě. I na tomto místě musím napsat, že manipulátoři, lháři, odpůrci budou muset býti námi přijmuti a vše se bude muset uvést na pravou míru. I oni totiž touží také po lásce (byli vytvoření v jejim duchu), neví jak k ní a zkouší tedy všechno, co jim v tom může pomoci. Třeba i ničení a utrpení. Ano, potom ničí kolem sebe vše, co se doposud vytvořilo, ale i toto je dočasné. Nejlepší cestou je cesta odpuštění a přijetí i této strany. Všimněte si, že Putin nikdy nikoho nesoudí, ačkoliv by mohl a jistě má všechno v ruce, aby mohl zkompromitovat v podstatě kohokoliv z protistrany. Toto je však pro něho svaté. Jeho moudrost a síla je v tom, že používá tyto znalosti k tvoření, tedy bere do rukou „ne-světlo“ a umí ho transformovat „ve-světlo“ – v tom spočívá jedno z jeho umění „léčení planety Země“ – vyjádřeno v budování mezinárodních vztahů. Ano, přesně jak píšeš Zdendo, napojení na konstruktivní vědomí Univerza nás chrání. Je potřeba rozšiřovat tento komunikační kanál, především rozšiřovat komunikaci sám se sebou – tam jsou všechny odpovědi, není potřeba cestovat nikam do vesmíru. Jen tak nejrychleji poroste úroveň vědomí každého z nás a konečně se můžeme trvale vydat cestou lásky. Děkuji z celého srdce za tuto reakci Zdendo.. 🙂

 • Děkujeme pane MIO, článek vystihuje to co vnímám i já,pokračujte pro nás dále ,chápu i ty odpůrce,kterým článek nevyhovuje,ale ti vždy byli jsou a ještě dlouho budou.
  Hodně pobývám mezi lidma a potvrzují ,že vědomí s cítěním se ohromně rychle rozšiřuje.
  Uvědomují si , že musí začít u sebe a z toho mám radost.Neboť až po té prokouknou a konečně začnou rozlišovat faleš , manipulaci,která je cítit přímo na těle a není vůbec příjemá. A tak manipulátorům a lhářům „odzvonilo“ A není třeba toho falešníka vidět i z příspěvků je cítit jejich odpor,faleš,zlost,že lidé jsou již více jemnohmotnější a nedají se tak lehce již obalamutit.Dobrá zpráva je tá, že láskyplnější,celistvější a jemnohmotnější lidi pro ty falešníky a manipulátory přestanou být „vidět“, dle zákona rezonance. Napojení na univerzální konstruktivní vědomí nás chrání.

 • · Edit

  Moc pěkný článek, děkuji za něho. Pomalu se mně mozaika s chybějícími kamínky skládá. M

 • Pro: Nezmara 🙂 – ano, máte úplnou a naprostou pravdu a velmi děkuji za tuto reakci, v podstatě všechny projevy v naší 3D realitě se dostávají do změny. Je to stav doslova „bezčasí“ a s tím jdou dále všechny projevy. Vzájemná synergie „souvstažnost a energetická podpora a eskalace“ sílí takovým způsobem, že i ono rychlejší kmitání a pohyb na subatomární úrovni se zvětšuje a zrychluje. Co je dále podstatné, mění se i vzdálenost mezi atomy – hmota skutečně řídne – mění se její vědomí. Mění se rovněž povaha hmoty z uhlíkaté báze na křemíkovou – potvrzeno vědci s Nobelovou cenou. Mám s tím osobní zkušenosti, nádherné zkušenosti, pokud tomu lidská bytost jde dokonce vědomě, v těchto týdnech a měsících vstříc, matka Země tuto bytost zahrne obrovskou podporou. Mimo jiné také vnímáním, které přesahuje její dosavadní schopnosti – jde spatřit Univerzální princip a dílčí pravdy, které jsou jen střípky skutečného poznání – bytost dostane příležitost se probudit a nelze ji už ošálit. Ono vědomí se totiž dnes i zvyšuje bytosti Zemi, vlastně všemu, co se na ní nachází (rostliny,horniny,zvířata a především člověk). Jsme všichni v překrásném období, jen musíme matce Zemi pomoci se narodit, protože dosud byla v „9ti měsících“ celých X stovek tisíc let :-)). Jen jsem smutný z toho, že „úřady mlčí“ – opět je zde tendence utajit tyto mohutné procesy Univerza, uprostřed kterých se PRÁVĚ nacházíme a ani o tom nevíme.. Nezmarovi ještě jednou moc děkuji za koment.. 🙂

 • „Nyní jsme v období, kdy v rámci konce vesmírného cyklu, který trvá 26.000 let, přirozeně a tak, jak se má vyvíjet lidská civilizace, rovněž i celý vesmír, kdy dochází k vzestupu lidského vědomí, se začnou dít věci. Jak tomu rozumět? Jde o to, že hmota, námi vnímaná jako pevná a neměnná, mění svojí povahu a strukturu. Představte si to tak, že atomy, které tvoří hmotu, se začínají chvět, vibrovat a stále rychleji a rychleji se pohybovat.“
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Tady si dovolím mírně rozporovat. Nedochází ke změně povahy hmoty, ale ke změně toku času. Někteří lidé na to již nenápadně upozorňují ( např. RNDr. Cílek ) a citliví lidé to i vnímají. Nikde, o tom ale nic moc nedohledáte, protože o tom nikdo nic neví. Ani já.

 • Děkuji velmi a z celého srdce za všechny komentáře tady:-), plán, podle kterého tato skutečná osobnost světových dějin „jede“, překonává všechny naše představy. Přitom jde o elementární práci se vším, čím je každý z nás, na svoji pouť, na Zemi, vybaven. Dokážeme to skutečně všichni. Nejde říct, že to jaksi „natvrdo nedokážeme“ využívat, ano, využíváme těchto schopností všichni, jen bohužel zatím na nevědomé bázi. Materializace myšlenek, kterou nyní vidíme skutečně v přímém přenosu, je vyústěním přípravy, která u Vladimíra Putina proběhla na mentální úrovni před řadou let. Jde o umění práce s duchem a jeho tvořivými silami. Nejsou o tom kolem něho žádné informace tohoto druhu, protože zatím jde o sféru a činnosti, které jsou nám věky odpírány. Největší můrou tzv. „elit“ tohoto světa je fakt, kdybychom náhodou pochopili principy a možnosti, které jako každá lidská bytost máme. To, co dokáže lidská bytost, pokud je u něj probuzený duch, ten je navíc v harmonii s duší i tělem, vidíme přesně na práci tohoto skutečně výjimečného člověka. Studuji také jistou „Koncepci sociální bezpečnosti“, podle které „Rusko“ jede a kterou také vytvořilo. Zatím co spatřuji je to, že se v ní moc neřeší postavení samotné lidské bytosti a individuální práce s jejim pravým lidským potenciálem tedy tím, čím tvoří sám Putin. Proto věřím, že se tato koncepce jistě bude rozšiřovat tak, aby jsme ji postupně chápali, vzhledem ke stále rostoucí úrovni našeho vědomí. Zatím máme pásku přes oči. Změna je nutná v našem nitru, nic venkovního nefunguje. Cesta sám k sobě je jediným a jistým prvním krokem – prosím berte to jako můj osobní názor. Překrásný den všem..

 • · Edit

  Za tento článek děkuji. Ledacos mi to vysvětluje a souhlasím s vámi.

 • Doporučil bych ti jednu věc : pokračuj v té své přestávce. A prodluž si ji nejlépe na věčné časy.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*