Údajný zlatý věk náboženské tolerance muslimů v Andalusii

Údajný zlatý věk náboženské tolerance muslimů v Andalusii

Jedním z mýtů osvícenství je, že vláda arabských Maurů v oblasti Andalusie v období od poloviny osmého století až do konce patnáctého století byla úžasná a prosperita chalífátů na tomto území byla zničena rechristianizací.

Mocenská pozice Arabů v oblasti Andalusie měla své světlé i stinné stránky, ale rozhodně toto období nelze charakterizovat jako období rozkvětu a porozumění mezi náboženskými komunitami, jak to činí někteří levicově orientování lidé.

Příběh dokreslující stav andaluské společnosti je příběh hnutí „Córdobských mučedníků“. Toto hnutí bylo inspirováno ochotou prvních křesťanů v době pohanského Říma stát se mučedníky. Pro muslimskou vládu se však stalo takovým nebezpečím, že proti němu zasahovala velice tvrdě a pomáhali jí v tom i mnozí představitelé tamní křesťanské církve žijící pod nadvládou muslimů. Muslimové si totiž velmi dobře uvědomovali význam duchovních v křesťanských komunitách a snažili se je pomocí taktiky cukru a biče využívat pro své zájmy a snadnější nadvládu nad křesťany. Hlavně v pozdějších obdobích muslimské nadvlády docházelo i k situaci, kdy si vládnoucí muslimská elita vybrala kandidáta na pozici biskupa či patriarchy a donutila křesťany takového jimi vybraného kandidáta zvolit.

Proto i v případě Córdobských mučedníků většina křesťanského duchovenstva byla poslušná muslimských příkazů. Dokonce byl kvůli tomuto hnutí svolán koncil, na kterém se pokoušeli o odsouzení Córdobských mučedníků jako heretiků. Není jistě bez zajímavosti, že postoj těchto představitelů křesťanské církve byl podoben postoji mnoha lidí a politiků z dnešní Evropy, kteří označují varování před problematickými směry mezi muslimy za podněcování k nenávisti, islamofobii a zbytečnému provokování muslimů.

Jak o prvních generací muslimů, a tedy těch nejvěrnějších následovníku Mohameda, smýšleli první křesťané, co se setkali s onou v naších mediích tisíckrát opakovanou muslimskou tolerancí? Například svatý Maxim Vyznavač o nich napsal: „Vždyť co je hrozivější než zlo, které dnes postihuje svět (tj. invaze muslimů)? A co je strašnější pro bystře usuzující lidi než vývoj událostí? Co je politováníhodnější a děsivější pro ty, kteří je prožívají? Vidět barbary na poušti, jak překračují země druhých, jako by byly jejich vlastní.“ (Zdroj citace.)

(www.pravoslavni-ostrava.cz)
(www.pravoslavni-ostrava.cz)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Údajný zlatý věk náboženské tolerance muslimů v Andalusii

  • Lukáši vážím si toho že svědčíš pravdu o islámu… ale ve skutečnosti je to tak že i katolicismus je podvod, katolicismus je jen zfalšovaná a hlavně nefunkční napodobenina originálního Kristova učení. byl bych moc rád kdyby se k Tobě tato slova dostala… pokud chceš skutečně najít pravého Krista a Boha.. začni u Origena… s Kristovskou láskou srdečně doporučuji:

    Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY… o tom je strom života…

    systematicky analyticky s důkazy zpracováno zde na webu:

    ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

    ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*