To je odpudivé! Čtěte, co říkal oranžový eurohujer v televizi…

To je odpudivé! Čtěte, co říkal oranžový eurohujer v televizi…

roucek

Když jsem 3. října sledoval Události, komentáře, nevěřil jsem vlastním očím. Samozřejmě jsem se těšil na eurooptimismus soudruha Roučka a vzletné fráze o integraci, pokroku a míru, ale to, co jsem spatřil, mi bezmála vyrazilo dech. Projev „našeho“ zástupce v Bruselu předčil snad i komunistické agitky z 50. let.

pp

Evropská civilizace = Evropská unie

Protože si ČT soudruha Roučka pozvala, aby okomentoval úvahy Václava Klause o vystoupení z Unie, nezaváhal ani vteřinu a okamžitě se do bývalého prezidenta pustil. „Já si uvědomuju, že zde byly od roku 1948 do roku 1989 dvě generace lidí, kteří bojovali za to, abychom byli v Evropě, abychom byli součástí evropské civilizace, evropské integrace, kteří za to seděli ve vězení, jako byl Václav Havel nebo Jiří Dientsbier, kteří za to bojovali v zahraničí, jako jsem byl například já. Čili pro mě je to naprosto nepředstavitelné,“ rozzlobil se na úvod.

A vyčetl všem, kteří si s myšlenkou zbavit se bruselského byrokratického kolosu pohrávají, že chtějí naši republikou dostat do chomoutu Moskvy. K tomu jen dvě poznámky: Zaprvé je zcela zavádějící argumentovat tím, že vystoupení z Unie povede do područí Ruska. Jde o naprosto černobílé vidění reality, které se skutečností nemá co dělat. Jednu z alternativ předložil ve své knize „Jak vystoupit z Evropské unie“ Petr Mach, kterou těmto lidem s oslabeným smyslem pro realitu doporučuji k přečtení.

Slova páně Roučka krásou nechtěného odhalují, jak ploché a slepé je myšlení těch, kteří za velkého halasu budují „matičku“ Evropskou unii.

Druhou věcí je, že mně osobně by užší spolupráce s východoevropskými zeměmi nevadila ani v nejmenším. Pravdou totiž je, že Rusko se pomalu stává pro nás Evropany nadějí než něčím jiným. Oproti Západu dokázalo odvrhnout jak komunismus, tak liberalismus a uvědomilo si, že jedinou možnou cestou je návrat ke kořenům, ke křesťanství a tradici. Ale uznávám, že se mnou mnozí nebudou souhlasit. Nevadí, jenže podstatné je to, abychom o směřování naší země, o vlastní budoucnosti mohli rozhodovat sami. Pode jhem Bruselu je to však možné čím dál míň. To je, oč tu běží.

Všichni jsme věděli, do čeho jdeme

Pozoruhodné (nebo spíše zvrácené) je ztotožňování evropské civilizace a evropské integrace. Není tu prostor na mé úvahy o tom, do jaké míry je integrace nevyhnutelným, přirozeným vyústěním vývoje evropské civilizace, avšak spokojme se s tvrzením, že něco takového může tvrdit jen jedinec, který žije v zajetí totalitní ideologie.

Abychom byli jako Německo nebo i „jako to Švýcarsko“, musíme přijímat víc a více bruselské legislativy.

 

Soudruh Rouček je do hloubi duše přesvědčen o tom, že lidé před deseti lety přesně věděli, do čeho vstupují a kam bude Unie kráčet. Originální myšlenkový proces, který socialistu Roučka k tomuto závěru dovedl, stojí za citaci: „Já myslím, že to platný argument není [tedy námitka, že lidé hlasovali o vstupu do Unie, která se zásadně lišila od její současné reality – pozn. aut.], protože evropská integrace je proces. My se postupně krok za krokem – ať se to panu Klausovi líbí, nebo nelíbí – posunujeme ke stále větší integraci, čili lidi před deseti lety přesně věděli, o čem hlasují.“ Že se Unie bude pomalu posouvat k totalitnímu superstrátu, možná soudruh Rouček věděl, ale skutečně netuším, oč opírá své přesvědčení, že to jasně věděly ony 3 446 758 lidí, kteří hlasovali pro vstup.

Konečně naprosto svobodní

Agitátor Rouček pak rezolutně odmítl, že by Evropská unie podvazovala možnosti našeho svobodného rozhodování. Prohlásil, že více svobody český národ dosud neokusil. „My máme největší míru svobody, jakou jsme kdy měli. My jsme měli za uplynulé století dvě okupace. Nyní jsme naprosto svobodní,“ vysvětloval televizním divákům, kteří si toho nejspíš ještě nevšimli. Nemá cenu se tu pouštět do ontologických úvah, které by vedly k důkazu, že soudruh Rouček sám z logiky věci svobodný být ani nemůže, a tak jen pro úplnost doplňme, co odvětil na otázku moderátora, zda jsme byli svobodnější před vstupem do Unie: „Já myslím, že jsme nebyli!“

Opět se máme dobrovolně a s nadšením nechat ovládnout těmi, kteří tvrdí, že válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost síla.

A asi proto, že se díky Bruselu těšíme absolutní svobodě, nemáme podle něho právo poměry v Unii kritizovat a ji samu podle nejlepšího vědomí a svědomí měnit. „Až my budeme jako Německo, až my budeme i jako to Švýcarsko, které je součástí společného evropského prostoru, tak potom můžeme začít reformovat Evropskou unii,“ vysvětlil pan Rouček svůj výklad údajně  rovnoprávných vztahů členských i nečlenských zemí k EU.

Svoboda je otroctví, nevědomost síla

Abychom byli jako Německo nebo i „jako to Švýcarsko“, musíme přijímat víc a více bruselské legislativy. Té legislativy, kterou český parlament, který jsme si zvolili, musí jen formálně po bolševicku bez mrknutí přijímat. Té legislativy, kterou bez ohledu na naše zájmy, tradice a vůli občanů, diktují evropské velmoci skrze takzvaný parlament, bruselské úředníky a podobné elitní skupiny „bruselského lidu“.

Slova páně Roučka krásou nechtěného odhalují, jak ploché a slepé je myšlení těch, kteří za velkého halasu budují „matičku“ Evropskou unii. Ani netuší, s jak úděsnou nahotou troubí na cestu za opakováním nedávné historie v jiných kulisách. Myslí to s námi stejně dobře, jako soudruzi před nimi. Ani se nenamáhají změnit rétoriku. Opět se máme dobrovolně a s nadšením nechat ovládnout těmi, kteří tvrdí, že válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost síla.

zrdroj : protiproud.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “To je odpudivé! Čtěte, co říkal oranžový eurohujer v televizi…

  • Mic 2:1: Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! Už od svítání je páchají – vždyť si to mohou dovolit.
    Mic 2:2: Zatouží po poli a už je zabírají, po domě a už ho mají. Odírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví.
    Mic 2:3: A proto tak praví Hospodin: „Hle, já na tu tlupu chystám pohromu – teď už se nevykroutíte! Přestanete chodit s hlavou nahoru – ty časy budou zlé.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*