Kdo je dnes víc? Vláda a stát nebo ČT?

Ti chytří, kteří vymysleli, že Česká televize nebude záviset na státu, na vládě a vůbec na nikom a ničem, s výjimkou snad EU, a poslušna doma pak bude jen své televizní radě (s kterou se ovšem domluví tak, že v zájmu větší váhy obou těchto těles budou obě šlapat jako svorný tým,

Kozel zahradníkem

Před nedávnem došlo po velkých a nesmyslných tahanicích způsobených nestandardním postupem předsedy ČSSD v souvislosti s výměnou nominanta ČSSD na pozici ministra kultury ke jmenování L. Zaorálka na tento post.

Cirkus lídra Zaorálka

Volební lídr ČSSD pan ministr Zaorálek deklaroval, že zemře při obraně bezplatného zdravotnictví. V době volební kampaně se počítá s tím, že politici plácají hlouposti, aby zaujali voliče.

Oranžový Schwarzenberg

Dvě slova a každý ví, o koho kráčí. Ano, o tvůrce naší zahraniční politiky – a pokud by se to někomu zdálo nadnesené – tak tedy aspoň o člověka, který za tu politiku zodpovídá.

Obamo, ty jsi hlupáček. V zájmu míru a klidu ve světě musí být současný Kyjev poražen

 

Nepokládám americké politiky za svéprávné… Proto narušili mé jistoty, že z ničeho nic pochopili, že jednotka Azov, která má na svědomí tolik obětí na životech na východě Ukrajiny je vedena duchem vyhroceného nacionalismu a specifického ukrajinského fašismu vyznačujícího se obdivem k bestiálnímu Štěpanu Banderovi.

Záhadný rusofob Zaorálek

Řeknu vám, že se mi protiví se ho – byť i jen perem – dotýkat. Záhadný rusofob – proč záhadný? Protože se tak nikdy před převzetím funkce ministra zahraničí neprojevoval. Ale prošel bránou Černínského paláce a byl to náhle někdo jiný.

Ať žije z mrtvých konečně povstalé Novorusko, aneb Další vítězství ducha nad hmotou…

Příroda je všemocná čarodějka, říkávala moje valašská babička a vše mi dokládala na velkých jarních povodních. „Každý potok či řeka mají od nepaměti své meandry, dané přírodními zákony; přestože se zregulují, svá řečiště si pamatují, aby se do nich vždycky navrátily, třeba častými vynucenými záplavami, když jejich proud protrhne umělé břehy…“

Volte ČSSD jen tehdy, pokud v ní nezůstane Zao Ce-tung Zaorálek

Prof. Oskar Krejčí má opět hlavu v pejru; znovu prezident Miloš Zeman, vlastně dozvuky jeho projevu při příležitosti pražské konference o holocaustu, kdy vyzval ke společné vojenské akci s účastí členů Rady bezpečnosti OSN. A to znamená včetně Ruska. „Máme-li zabránit superholocaustu a masivnímu vyvražďování lidí, potřebujeme sjednocenou ozbrojenou akci, akci vedenou na mezinárodní úrovni,“ řekl prezident a razantně se proti postavil ne hej počkej obecní zbabělec, ale šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek.

Od majdanu ke zhroucenému státu…

29. ledna 2014 jsem ještě plný optimismu jménem skupiny Ukrajina rozhodně do Evropy nepatří zaslal dopis čerstvě jmenovanému předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, který ten večer odjížděl na první schůzku premiérů V4. Ten dopis odráží na jedné straně obavy z možného vývoje na Ukrajině, ale na druhé straně ještě možnou naději, že vývoji je možné zabránit.

Sobotka se Zaorálkem chtějí Rusko porazit. Komici.

Hitler, Napoleon na Rusku ztroskotali. Tlachalové Sobotka a Zaorálek hrdě hlásí, jak Rusko bude poraženo sankcemi v příštím roce…Nuže nevím, zda by oba neměli být ihned přijati na psychiatrickou léčebnu do Bohnic. Rusko ztratilo ve 2. světové válce  20 miliónů životů, ve Stalingradu mřeli po tisících, ale nevzdali se.