Putin je Jekyll a Hyde, Truman, Nixon a Obama jsou mírotvůrci…?

Významné české noviny otiskly o víkendu na titulní straně hlavní fotografii Putina, obklopeného mladými sportovci. V popisce stálo: Jekyll a Hyde, k tomu dodatek, že tento státník si ráno hraje na mír, odpoledne vyhrožuje světu atomovou zbraní. Zkrátka, protiruská hysterie na pokračování, přitom Putin přece řekl: „Dovoluji si připomenout, že Rusko je jednou z nejsilnějších jaderných velmocí. To nejsou slova, ale skutečnost…“

Velké konspirační teorie – Útok na Pearl Harbor

perlharbr

Vláda USA věděla předem o chystaném útoku Japonců na Pearl Harbor a mohla porážku odvrátit, ale prezident Roosevelt chtěl Ameriku zatáhnout do války. Pochybnosti o tom, jak a proč se nechali Američané v Pearl Harboru překvapit, trvá ode dne útoku. Válečným střetem se zabývalo od roku 1941 deset vyšetřovacích komisí a američtí historici o něm napsali mnoho analýz, ale žádné spiknutí nebylo shledáno. Přesto konspirační teoretici dále pochybují a hledají fakta, která by odkryla pravdu.