Soudní imperialismus EU

Nedávné rozsudky polského ústavního soudu stanovily, že vnitrostátní právo může mít přednost před právem EU, což zvyšuje napětí s Bruselem a podněcuje EU k právním krokům.