Otevřený dopis redaktoru ČT J. Pazderkovi a redaktoru MF Dnes K. Steigerwaldovi

Připadá mi neuvěřitelné, že těm lžím, kterými sytíte své diváky, posluchače a čtenáře, Vy sami opravdu věříte.. Víte, kdyby se informace, jež označujete za „bludné nesmysly“ atp., jimž podle Vás věří a jež šíří jen zanedbatelná nevzdělaná skupina omezených „proruských pomatenců“, opíraly pouze o – jak Vy je hodnotíte – demagogické zdroje typu Itar-tass atd., pak by Vám to možná část rozumných čtenářů chvíli i věřila; jenže naštěstí pro čtenáře, naši zemi, Evropu i pro celý svět – a naneštěstí pro Vás a Vaše chlebodárce, tyto informace pocházejí i ze zcela opačné strany:

Stížnost Hnutí pro život ČR na nevyváženost vysílání

Vážení členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
dne 29. března 2014 proběhlo v Praze oznámené shromáždění Pochod pro život za podpory až čtyř tisíc účastníků. Přes tuto masovou účast se o události neobjevila žádná zmínka v odpoledních ani večerních zpravodajstvích televizí ČT, Nova ani v rozhlasových stanicích.

Lživá reportáž v pořadu Reportéři ČT

Jeden by se nebál užít ani slov jako „propaganda na České televizi“. Je neskutečné, jakou manipulační šarádu předvedla reportáž v pořadu Reportéři ČT ze 31. března 2014. Reportáž byla uváděna se slovy, jak jsme všichni byli rádi, když jsme se vymanili se sevření Sovětského svazu a že jsme na to asi dočista zapomněli, jak jsme si před patnácti lety oddychli. Vzhledem k tomu, že jde o čistě osobní názor moderátora, který nebyl doplněn i o druhý pohled na věc, by se už v tento moment dalo mluvit o čistě subjektivním a zaujatém podávání informací na České televizi.

Haléřové jízdenky DP hlavního města Prahy nesly „zlatá vejce“…?

Dnes ráno zadrželi a obvinili v Praze policisté vlivného lobbistu Ivo Rittiga(včera ráno pozn. redakce). Stíhání souvisí s kauzou předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik. Rittig žije střídavě v Česku a v Monaku, nyní je v policejní cele. Společně s ním obvinili policisté ještě další tři lidi. Je mezi nimi i Rittigův právník David Michal.