Trojské oblaky: Dokument o chemtrails (slovenské titulky)

Podstatnou složkou systému na úpravu počasí je soubor intervenčních metod. Počet těchto speciálních intervenčních metod je omezen pouze představivostí, ale až na několik výjimek jde o to, meteorologickému procesu správným způsobem, na správném místě a ve správném čase dodat buď energii, nebo chemikálie.

Co jsou ve skutečnosti chemtrails

„Hvězdné války“ jsou skutečností. Skládají se z kombinace chemtrails k vytvoření atmosféry podporující elektromagnetické vlny, z pozemních elektromagnetických oscilátorů zvaných gyrotrony a z ionosférických ohřívačů. Vlastníci systému rozptylují do atmosféry baryové prášky a nechávají je fotoionizovat ultrafialovým slunečním světlem.

Geoinženýři chtějí řídit klima na Zemi

Změny počasí na zeměkouli, které jsou stále citelnější, nutí mnohé lidi k zamyšlení o tom, jestli může člověk vzít klima pod svou kontrolu. Geoinženýři navrhují různé metody, jejichž pomocí by bylo řídit počasí na Zemi stejně snadno, jako třeba regulovat teplotu vzduchu v místnosti. Ekologové se obávají, že podobný zásah člověka bude mít katastrofální následky.

Skutečnou klimatickou hrozbou je geoinženýrství

Už desítky let se nám tvrdí, že se máme obávat dlouhodobých účinků člověkem produkovaného CO2 na naše klima. Skoro každý den je ve zprávách oznámena nějaká nová bouře, období sucha, horka či chladna, a vládou financovaní vědci nás při tom varují, že je to předzvěst věcí příštích, k nimž dojde, pokud svět nesníží svou produkci C02.