Ukrajina: O zamlčovaných skutečnostech a přilévání oleje do ohně

Často dostávám od svých přátel dotaz, jak se dívám na vývoj událostí poslední doby na Ukrajině. Zpravidla hned v úvodu říkám, že se můj pohled podstatně liší od zpráv, které získáváme od naší vlády i veřejnoprávních sdělovacích prostředků. Na rozdíl od nich si neustále připomínám, že za Demokratickou stranu zvolený prezident Bill Clinton v roce 1995 k armádním vedoucím činitelům USA prohlásil, co se týče strategie americké zahraniční politiky, že na předním místě musí dojít – poté, kdy se podařilo rozložit Sovětský svaz na jednotlivé republiky – i k rozkladu samotného Ruska, aby se už nikdy nemohlo stát velmocí.

Nicneříkající svoboda a lidská práva

 

bloger_682

Čím méně svobody máme, tím vehementněji se vytrubují tzv. lidská práva a naopak. Tento vztah nepřímé úměry mezi skutečnou svobodou a gumovými lidskými právy lze zřetelně vystopovat. Souvisí to s agendou moderního humanismu, kterou nastolily samozvané živly Francouzskou revolucí. 

Proč bylo 19 bankéřů v Bílém domě dne 2. října 2013?

white house

Bankovní letadlo tankující „fiat money“ už nemůže létat. Proto začali velcí bankéři tlačit Obamu, aby udělal v USA totéž, co ECB v EU, tj. systém bail-in. A nesmí zpět zavést Glass–Steagallův zákon.Není žádným tajemstvím, že se ve středu 2. října 2013 v odpoledních hodinách konala schůzka prezidenta Baracka Obamy s 19 zástupci největších bank a pojišťoven, tzv. uskupením „Financial Services Forum“, tedy fóra pro poskytování finančních služeb.