Svobodní si přejí, aby očkování bylo dobrovolné

Svobodní si přejí, aby očkování bylo dobrovolné

Svobodní hájí právo rodičů rozhodnout, zda chtějí své děti očkovat, a nesouhlasí s tím, aby byli rodiče sankcionováni, pokud dítě očkovat nedají. Nesouhlasíme s konceptem ochrany zdraví, v němž se jednotlivec musí podrobovat zákrokům i proti vlastní vůli.

Očkovací povinnost není zavedena ani v sousedním Německu, Rakousku, Velké
Británii či ve Švýcarsku. Míra proočkovanosti populace je v těchto zemích
přesto velmi vysoká.

Přejeme si, aby se legislativa ochrany veřejného zdraví posunula směrem k
rozhodování a odpovědnosti pacienta či jeho zákonného zástupce.

svobodni.cz


Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články