Světové ekonomické fórum: Nahraďte papírové pasy pasy vakcinačními

Světové ekonomické fórum: Nahraďte papírové pasy pasy vakcinačními

Světové ekonomické fórum prosazuje nahrazení papírových pasů pasy celosvětovými, digitálními.

Globalistické fórum rovněž navrhlo digitální „vakcinační pas“, který by byl patrně součástí náhrady papírového pasu.

„Standardní šablona pro cestovní pasy byla vytvořena před více než sto lety – a mnozí tvrdí, že by měla být důkladně přehodnocena,“ píše se v článku WEF, který vyšel minulý měsíc.
„Ekonomové a zastánci otevřených hranic poukazují na to, že svázat své vyhlídky s papírovým cestovním dokladem, který měl původně uspíšit fronty na evropských vlakových nádražích, se ukázalo jako neefektivní, nákladné a v konečném důsledku nespravedlivé.“

Zajímavé je, že článek připouští, že vymýcení papírových pasů je v rozporu s národní suverenitou, protože, jak připomíná výše uvedený citát, jde o návrh, v jehož čele stojí zastánci otevřených hranic, kteří chtějí „bezproblémový přeshraniční pohyb“ ekonomických migrantů, kteří do roku 2030 obsadí miliony volných pracovních míst, pravděpodobně za nižší plat.

Další článek WEF podporuje přijetí digitálního „očkovacího pasu“ pro mezinárodní cesty, který by byl zdánlivě součástí obecného digitálního pasu nahrazujícího papírový.

„Očekává se, že s vakcínou se některé aspekty života vrátí do normálu – zejména pokud jde o cestování –, což bylo obzvláště tvrdě zasaženo.

Právě zde by se požadovaným cestovním dokladem mohl stát „vakcinační pas“ nebo „certifikace o dodržování předpisů pro překračování hranic e-očkováním“, což by umožnilo bezproblémové překračování hranic a harmonizaci různých vnitrostátních právních předpisů,“ uvádí se s důrazem v článku WEF.

Je pozoruhodné, že oba návrhy mají stejný program, což naznačuje, že mají být přijaty souběžně.

Digitální pas by byl také méně soukromý ve srovnání s papírovým vzhledem k tomu, že by mohl navazovat na lékařské a daňové záznamy a zároveň by mohl teoreticky sledovat pohyb osoby.

Lze ho také teoreticky využít k prosazení uhlíkových daní u jednotlivých cestujících, čímž by se omezilo soukromé cestování tím, že by se neúměrně prodražilo s výjimkou například ekonomických migrantů, kteří plní pracovní místa za nižší platy ve prospěch nadnárodních korporací, jež pak budou uhlíkovými daněmi méně zatíženy.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*