Světová zdravotnická organizace doporučila: „Děti by neměly být očkovány“ – a poté zase obrátila

Světová zdravotnická organizace doporučila: „Děti by neměly být očkovány“ – a poté zase obrátila

Aktualizace: Krátce po zveřejnění tohoto článku Světová zdravotnická organizace pozměnila níže uvedenou webovou stránku a změnila jejich poradenství, aby odstranila doporučení, že „děti by neměly být očkovány“. Aktualizovaná verze stránky nyní uvádí, že děti nejsou vystaveny vysokému riziku, a proto nepředstavují prioritu.

„Děti a dospívající mívají ve srovnání s dospělými mírnější onemocnění, takže pokud nepatří do skupiny s vyšším rizikem závažného onemocnění COVID-19, je méně naléhavé je očkovat než starší osoby, osoby s chronickými zdravotními potížemi a zdravotníky,“ uvádí se nyní na stránce WHO s názvem Covid-19 advice for the public.Poradenství bylo rovněž upraveno tak, aby zmiňovalo, že vakcína Covid-19 společnosti Pfizer byla ve skutečnosti schválena vlastní skupinou odborníků WHO pro strategické poradenství, což je poznámka, která byla dříve opomenuta.

„Covidova rada“ z dílny WHO nyní doporučuje: „Dětem ve věku od 12 do 15 let, které jsou vystaveny vysokému riziku, může být tato vakcína nabídnuta spolu s dalšími prioritními skupinami pro očkování. Testování vakcín u dětí probíhá a WHO bude aktualizovat svá doporučení, pokud důkazy nebo pokud bude epidemiologická situace vyžadovat změnu politiky.“

Původní článek pokračuje níže…

Poradenství zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací říká rodičům, aby neočkovali mládež do 18 let s poukazem na nedostatek výzkumu, zatímco ve Spojených státech probíhá masivní vakcinace.

Poradna WHO aktualizovaná naposledy 3. června 2021 tvrdí, že „vakcíny COVID-19 jsou bezpečné pro většinu lidí ve věku 18 let a starších“. (Doporučení dokonce doporučuje těhotným kojícím matkám, aby po očkování pokračovaly v kojení, pokud jsou v jejich oblasti dostatečné zásoby očkovacích látek.)

„Děti by však prozatím neměly být očkovány,“ upozorňuje WHO.

„Zatím není dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné vydat doporučení pro děti, aby byly očkovány proti COVID-19,“ vysvětluje.

„Děti a dospívající mívají ve srovnání s dospělými mírnější onemocnění. Děti by však měly i nadále používat doporučené dětské vakcíny.“

Rada WHO naráží na tlak Big Pharma v USA, aby své experimentální vakcíny mRNA aplikovali mladším členům populace, přestože se v USA množí četné zprávy o myokarditidě u mladých.

Navzdory návrhu WHO Centra pro kontrolu a prevenci nemocí nadále doporučují vakcíny Covid-19 pro osoby ve věku od 12 let, přičemž jako důkaz, že vakcína je pro věkovou skupinu bezpečná, uvádějí povolení FDA pro mimořádné použití.

Společnost Pfizer v současné době provádí klinické testy své vakcíny na dětech ve věku od 6 měsíců do 11 let, navzdory nízkým rizikovým faktorům této věkové skupiny.

Odchylka CDC od jejího globalistického řídícího orgánu je obzvláště pozoruhodná vzhledem k tomu, že americká agentura dříve považovala doporučení WHO za nedotknutelné; je však pravděpodobné, že WHO jen čeká na dokončení klinických testů u mladých lidí, aby své doporučení změnila.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Světová zdravotnická organizace doporučila: „Děti by neměly být očkovány“ – a poté zase obrátila

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*