Světě div se, jak jsem si s těmi uprchlíky naběhl

Světě div se, jak jsem si s těmi uprchlíky naběhl

Uprchlická krize hýbe celým světem a de facto rozděluje názorově společnost. Šíří se různé polemiky, kde některé jsou opodstatněné a jiné zavádějící. Dokonce se najdou i takové, které hlásají lež a bludy.

V tomto týdnu jsem vedl polemiku s bývalým členem KSČM a kandidátem na senátora, který v mých přístupech vidí fašizaci, nacionalismus či xenofobii a odklon od komunistických principů politiky. Já jsem býval členem KSČM a právě kvůli jejímu odklonu od principů komunistické politiky, pro její oportunistické ladění a zarytému konjukturalismu jsem odešel a zůstal komunistou, tak říkajíc pro sebe. Můj oponent zastává pozici k uprchlíkům vstřícnou tj. je zastáncem přijímání uprchlíků, kde svůj postoj opírá o tzv. internacionalismus. Já osobně tento přístup v současném podání považuji za pokrytectví a alibismus nejhrubšího zrna, i když si plně uvědomuji, že internacionalismus do komunistické politiky patří. Nejsem však nakloněn tomu, aby byl internacionalismus pokřivován a zneužíván.

Od doby, kdy Česká republika vstoupila do mezinárodní zločinecké organizace NATO – North Atlantic Terrorist Organisation uběhla již notná řádka let, ale podstatné na tomto faktu je to, že jsme se stali spoluviníky tzv. internacionálních zásahů do politiky a státních zřízení jiných států, jež měli za následek občanské války a desetitisíce mrtvých nevinných obětí, viz. bývalá Jugoslávie, Irák, Libye, Sýrie, Afghánistán. Občanské války v těchto zemích jsou prvotním základem současné migrace obyvatelstva. Všichni snad víme, že za těmito akcemi jsou skryty mocenské a politické záměry velmocí, které se i za cenu desetitisíců mrtvých snaží uplatňovat své imperialistické vize a rozšiřovat sféru vlastního vlivu. Politici toto nazývají internacionální šíření demokracie. No pěkně děkuji za takovouto internacionální pomoc a demokracii. Vždyť je to lež a podvod. Osobně tvrdím, že problém imigrační vlny je řešitelný a při dobré vůli i rychle odstranitelný. Stačí urychleně zastavit veškeré války, jež byly vyvolány s pomocí USA, NATO, ale i České republiky. Ať USA tak NATO k tomuto mají sílu, a jsem přesvědčen, že takovýto plán by mohl mít podporu i v radě bezpečnosti OSN, pakliže ještě není podřízena dikci NWO, která hovoří nepokrytě o tom, že je nutné snížit hladinu populace o 4 mld. lidí. Mé postoje byly dokonce přirovnány k Hitlerovi a jeho politice. Chápu, že se takový nesmysl v hlavě člověka může zrodit, ale zrodí-li se v hlavě komunisty, to je na pováženou. Hitler nebyl žádný blbec, ale vedl nacionalistickou politiku expanzivního charakteru, která měla za cíl nejenom násilné uchvácení cizího území, ale také postupnou likvidaci nežádoucího obyvatelstva genocidním způsobem v důsledku údajné nadřazenosti germánské rasy nebo chcete-li árijské. Já však nemám zájem cokoliv uchvacovat, nebo vyhlazovat národy. Můj postoj tkví v postavení pevné hráze na obranu Evropských národů a jejich kultury bez jakéhokoliv rasové podtextu.

uprchlici v drazdanech

Mají-li někteří komunisté pocit, že jsem se odchýlil od komunistické politiky, tak je při tom klidně nechám a nebudu jim to žádným způsobem vyvracet. Nikoho nemohu a nechci nutit, aby se mnou souhlasil!! Jsem však přesvědčen, že pakliže je nějaká země internacionálně bombardována a zcela záměrně je internacionálními silami vyvolána občanská válka, která působí migraci lidí, potom jakákoliv internacionální snaha pomáhat uprchlíkům je bohapusté pokrytectví a alibismus. Působí to v konečném důsledku tak, že víme, že jsme udělali chyby a snažíme se je eliminovat kupováním odpustků. Vést takovouto falešnou a pokryteckou politiku skutečně nechci, protože tato v konečném důsledku bude politikou proti vlastním lidem, kteří budou nuceni platit za ten novodobý falešný internacionalismus vedený pouze ku prospěchu USA a mocenských elit. Značí to i to, že současný společenský řád v Evropě je poškozen, protože jsme mnozí ochotni věřit v demagogii, nesmyslům a v neposlední řadě i hodnotový žebříček doznal újmy, protože propaganda nám vymývá mozky domnělými hodnotami nevalného charakteru, které jsme ve své hlouposti schopni přijmout.

Dá se říci, že migrační krize je téma č. 1 dnešní současnosti, ale varovně pozdvihám prst k tichému a pomalému rozmisťování amerických jednotek v Pobaltí a na Ukrajině. Rád bych se pletl, ale myslím si, že migrační krize má překrýt daleko větší problém, který hrozí výbuchem a není o něm veřejnost dostatečně informována. Rusko je totiž hlavním cílem americké mašinerie. Evropa je a bude oslabena migrační krizí, o to méně překážek a místa v myslích lidí k problému Ukrajiny a Ruska, kde USA hrají ještě špinavější hru, která ohrožuje celý svět, Českou republiky nevyjímaje.

 

 

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Světě div se, jak jsem si s těmi uprchlíky naběhl

  • · Edit

    Hned na začátku textu je chybička, migranti nerozdělují naši společnost, společnost totiž je v tomto jednotná, pouze media vytrhávají pár sluníčkářů z kontextu a předhazují ji davu. Dav je ale jednotný a uprchlíky nechce a i sluníčka uprchlíky nechcou, jen se odluišují názorem jak jim pomoct.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*