Švédsko: Vláda povolila sňatek dítěte z „mimořádných důvodů“

Švédsko: Vláda povolila sňatek dítěte z „mimořádných důvodů“

Vláda souhlasí se schválením dětských sňatků, pokud existují „zvláštní důvody“. Uvádí se to v návrhu zákona, který by měl vstoupit v platnost 1. července letošního roku. Zároveň se ruší výslovný požadavek 18 let starý v právním textu.

Vláda na svých internetových stránkách skryla nový návrh zákona za tiskovou zprávu týkající se zákazu uznávání zahraniční polygamie.

– Skutečnost, že muži mohou uzavírat manželství s více ženami, není slučitelná se zásadou rovného zacházení s manželkami, na níž je založeno švédské právo, a s požadavky na rovnost, komentuje ministr spravedlnosti a migrace Morgan Johansson, přestože je připraven učinit určité výjimky.Ještě citlivější politickou otázkou je, jak naložit s přistěhovalci, kteří se oženili s dětmi.

Pravicová opozice před třemi lety požadovala úplný zákaz všech uzavřených manželství, v nichž je jedna strana nezletilá. Vládnoucí levicová koalice místo toho uvedla, že dětské sňatky by měly být v některých případech švédskými úřady akceptovány.

– Ve Švédsku máme dnes dívky a chlapce, tj. švédské občany, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, mají spolu sex, žijí spolu a mají spolu děti, poznamenala sociálnědemokratická poslankyně parlamentu Hillevi Larssonová během parlamentní rozpravy, v níž se snažila bránit dětské sňatky.

Při hlasování v březnu 2018 nakonec parlament přehlasoval vládu a odhlasoval úplný zákaz. Bylo to proto, že umírnění, Švédští demokraté, Křesťanští demokraté, Strana středu a liberálové se shodli na návrhu takového zákazu.

Nyní se vláda vrátila s návrhem zákona, ve kterém chce učinit výjimku z úplného zákazu požadovaného parlamentem. Nově navrhovaný zákon ruší současný výslovný  požadavek 18 let na uzavření manželství podle cizího práva. Kromě toho mohou být ve Švédsku schválena dětská manželství, pokud k tomu existují zvláštní důvody.

„K tomu, aby existovaly zvláštní důvody, je zapotřebí, aby odepření uznání v konkrétním případě mělo vážné důsledky, například pro někoho z páru, nebo aby se jinak jevilo jako nerozumné neuznat manželství,“ píše vláda a nechává na justici, aby rozhodla, co by mělo být považováno za „zvláštní důvody“.

Podle navrhovaného právního textu se výjimka použije, pokud jsou nyní obě strany starší 18 let, ale manželství nebylo založeno v souladu se švédským právem. Například v případech, kdy se děti rozvedou nebo jsou ženy nuceny vzít si někoho proti své vůli. Vláda chce, aby nový zákon vstoupil v platnost 1. července letošního roku.

Několik poradních orgánů kritizuje vládní návrh vyslovit souhlas s některými formami dětských manželství. Mezi nimi „Girls’ Rights In Society“ a „Neither Whore Nor Submissive.“

„Stát, který se řídí právním řádem, jako je Švédsko, se musí umět vypořádat i s právy těchto zranitelných žen a dětí, a to i v případech, kdy se jedná o mimořádně obtížné situace v případech, kdy uzavřely manželství v zahraničí za podmínek, které jsou v rozporu se švédským právem,“ píše ve své odpovědi organizace Girls’ Rights In Society.

„Domníváme se, že by se neměly dělat výjimky, pokud jde o dítě a vynucené manželství, tj. ne ze zvláštních důvodů,“ píše Neither Whore Nor Submissive.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Švédsko: Vláda povolila sňatek dítěte z „mimořádných důvodů“

  • · Edit

    Švédskou dávno nevypadá že je normální evropská země a toto to jen potvrdilo! Buďme rádi že tohleto „obohacení“ u nás ještě nezavedl a nezavedou, že potraviny byt dražší se stale české v čr prodávat budou atp… tady ještě je svět celkem ok 😉

  • Švédsko je už muslimská země ?? Asi jó jinak to nevidím !! Jdu blejt

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*