Studie OSN o rakovině způsobené katastrofou ve Fukušimě : Pokus o zatloukání na celé čáře

Studie OSN o rakovině způsobené katastrofou ve Fukušimě : Pokus o zatloukání na celé čáře

Dočítáme se informace, že podle názoru Výboru OSN pro následky radioaktivního záření (UNSCEAR) se riziko rakoviny pro obyvatele Japonska nezvýšilo. Závěrečnou zprávu představili experti UNSCEAR v Ženevě. Zákonitě se objevuje otázka, co to bylo za experty? Jde o pokus zamést následky fukušimské tragédie pod koberec? Odkud čerpají tito tzv. experti své údaje?

Už rok informuje portál netzfrauen.org o následcích katastrofy ve Fukušimě. Závěrečná zpráva nám připomíná vtip o člověku, který skočil z desetipatrové budovy a jak padá okolo jednotlivých oken, u každého si řekne : „Zatím je to dobré!“

Deset důvodů, proč si myslíme, že v případě studie OSN zveřejněné 26.3.2014 v Ženevě o rakovině může jít o pokus zatloukání.

Údajně byly použité hodnoty záření různých skupin obyvatelstva, včetně dětí, jako i vědecké zkušenosti o dopadech záření na zdraví. Práme se, odkud měli experti tyto údaje, přímo od provozovatele fukušimské elektrárny, společnosti TEPCO?

V následujícím textu jsme shrnuli naše výzkumy a můžete si sami udělat obrázek o tom, jak spolehlivý je odhad výboru OSN. Určitě stejně spolehlivý, jako jsou spolehlivé jaderné elektrárny.

FukushimaPic

1. Už dlouho vládne na veřejnosti nedůvěra vůči informacím o tom, co se děje v Japonsku. Deník Tokyo Shimbun v lednu potvrdil, že existuje dohoda o utajení, uzavřena mezi Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), univerzitami a prefekturou Fukušima. Hlavním zdrojem informací o zveřejněných údajích týkajících se radioaktivního zamoření, byla Univerzitní klinika a ona také rozhodovala o tom, kdo na základě stupně ozáření dostane jakou léčbu. Veřejná nedůvěra vůči Univerzitní klinice a prefektuře rostla s jejich úsilím bagatelizovat problémy a utajovat informace. A to se dostalo na světlo díky deníku Tokyo Shimbun. V této dohodě o utajení je stanovené, že informace, které by u obyvatelstva mohly způsobit paniku, je třeba utajit stejně jako čísla o počtech případů onemocnění štítné žlázy u dětí a o jiných zdravotních údajích.

Představili jsme vám nejdůležitější projekty spolupráce mezi IAEA a prefekturou Fukušima, v nich je řeč o dvou dohodách.

a)      Dohoda mezi IAEA a prefekturou Fukušima o měření hodnot záření na souši a ve vodě v okolí JE, vody v zásobnících, dekontaminačních pracích a radioaktivních odpadech.

b)      Dohoda mezi IAEA a Univerzitní klinikou v oblasti lidského zdraví.

V těchto dohodách je ustanovené i to, že bude možné utajit informace o detailech katastrofy ve Fukušimě, o naměřených hodnotách záření, onemocnění na rakovinu štítné žlázy, nebo jiných chorobách, pokud by na veřejnosti mohly vzniknout ještě větší obavy.

2. Přesně před třemi lety se v japonské prefektuře Fukušima odehrála nejhorší jaderná katastrofa po Černobylu. Lékaři prefektury Fukušima po třech letech informují, že zkoumané děti a mládež do 18 let, kteří v době událostí žili v regionech v okolí reaktorů, vykazují významné zvýšení míry onemocnění na rakovinu štítné žlázy. Přitom je všeobecně známo, že zatížení radioaktivním zářením může způsobit rakovinu štítné žlázy. Po atomové katastrofě v Černobylu (1986) bylo do roku 1999 zdokumentovaných 1300 případů rakoviny štítné žlázy u dětí a mladistvých. V porovnatelném časovém období před událostí to bylo jen 140 onemocnění, informuje Peter Jacob, specialista na analýzu rizika Ústavu radiační ochrany výzkumného střediska GSF v Neuherbergu u Mnichova v článku v Süddeutschen Zeitung. Upozorňuje také na to, že riziko rakoviny štítné žlázy u dětí roste již při zatížení 0,05 sievertů. zdroj

3. V rámci měření záření od zničení reaktorů ve Fukušimě se měří pouze radioaktivní césium. Zároveň se ale po celém Japonsku rozšířilo velké množství stroncia 90 a trícia. Stroncium a trícium vyzařuje záření beta, které se těžko měří, je ale velice nebezpečné : stroncium může způsobit leukémii a trícium může poškodit genetický kód DNA. zdroj

4. Studie, kterou si objednala veřejná rozhlasová stanice NHK, dospěla k výsledku, že povolená úroveň záření 1 milisevert za rok je ještě stále překračovaná v 33 ze 43 okresů v prefektuře Fukušima. A Takumi Nemoto, ministr pro rekonstrukci přiznává : „ Ve Fukušimě existují oblasti, do kterých se lidé ještě dlouho nebudou moct vrátit.“

Aktivista IPPNW Dr. Alex Rosen upozornil na to, že v důsledku Fukušimy vznikne v Japonsku přibližně 10 000 až 20 000 nových onemocnění na rakovinu, možná i mnohem víc. zdroj 

5. 51 členů posádky americké letadlové lodě USS Ronald Reagan mezičasem utrpělo všechny možné druhy rakoviny, které souvisí se zářením z Fukušimy, když v březnu 2011 pomáhali při evakuaci po těžkém zemětřesení a tsunami. zdroj

Radioaktivním zářením způsobení choroby se rozvíjí pomalu a zákeřně. Málokdy se poukazuje na možnou souvislost mezi ustavičně rostoucím počtem případů rakoviny a stejně na celém světě rostoucím radioaktivním zářením. Pravděpodobně bude jen vzácně možné dokázat, že radioaktivní záření způsobuje rakovinu. Pokud má ale více než třetina dětí cysty a bulky na štítné žláze, jak se zjistilo ve Fukušimě, bylo by absurdní, neuznat za příčinu záření vycházející z poškozených reaktorů. zdroj

Souhrnnou zprávu lze nalézt na serveru ENE-News. Opírá se o dokumenty, které zveřejnila prefektura Fukušima a které přeložil portál Fukushima Voice. U 38 114 vyšetřených dětí, byly v 13 646 případech, což představuje 38,8 %, zjištěné cysty, nebo bulky na štítné žláze, Zprávy se odvolávají na fiskální rok 2011, který skončil v březnu 2012.

6. „ To nejhorší na katastrofě v Černobylu bylo to, že nikdo neinformoval obyvatele pravdivě. Fakta byla zastírána, informace tajené. V Japonsku teď sledujeme to stejné. Při takové katastrofě přitom pomáhá jediné : „transparentnost,“ tvrdí jistý ruský vědec. Hned v prvních dnech po nehodě v Černobylu tam zmizely z knihoven všechny knihy o radioaktivním záření, o Hirošimě a Nagasaki, dokonce i o rentgenologii. Na příkaz z hora, samozřejmě. Aby nevznikla panika.


V médiích je prezentovaný obraz, že to nejhorší je již za námi. Ve skutečnosti hrozí obrovské nebezpečí, které může skoro stonásobně překonat rozsah atomové katastrofy v Černobylu. zdroj Jen v chladícím bazénu reaktoru č.4 zůstatkové teplo v současnosti představuje 580 kW. Chladící bazény se nacházejí v 30 m výšce na horních podlažích budov reaktorů, které byly těžce poškozené zemětřesením 11. března 2011, následnou tsunami a výbuchy.

7. Cirkus v utajovaní pokračuje ! TEPCO a japonská vláda lžou celému světu, až se hory zelenají a situace ve Fukušimě je horší, než si vůbec můžete představit. Proč jsou záchranné práce tak těžké? Kontaminace přitom již pronikla do potravinového řetězce! Amerika a Kanada jednoduše zvýšily bezpečnostní limity pro potraviny! Stojany, ve kterých jsou uložené vyhořelé palivové tyče, se během zemětřesení pozohýbaly, kromě toho se zřítila střecha, která pravděpodobně stojany také poškodila. Vědci upozorňují na extrémně vysoké nebezpečí, v současnosti největší ohrožení celého lidstva vychází z palivových tyčí v chladícím bazénu ve Fukušimě! Expert na jadernou energetiku Arnie Gundersen, jaderný fyzik, bývalý manažer firmy, která palivové tyče vyrobila, se nedávno vyjádřil k problému s palivovými články, které považuje za nejzávažnější : „Myslím si, že se pokusí bagatelizovat komplikovanost záchranných prací. Představte si stojan, ve kterém jsou uložené palivové tyče, které jsou horké a musí být celou dobu pod vodou, která je chladí a v případě obnažení se roztaví, jako balíček cigaret, z kterého je za normálních okolností možno cigaretu normálně vytáhnout, ale pokud se skroutí, tak resp. stojan zkřiví, tak již palivový článek nebude možno vytáhnout bez problémů. Při vytahování se palivový článek může roztrhnout a z roztrhané palivové tyče se může uvolnit radioaktivní césium a další plyny, jako xenon a krypton a uniknout do ovzduší. zdroj

8. V Černobylu před 25 lety mělo 600 miliónů lidí v Evropě poškozené zdraví! Vychází to ze společné studie německé společnosti na ochranu před zářením a IPPNW Německo, která byla zveřejněna v předvečer 25.výročí katastrofy reaktoru v Černobylu. Tato aktuální studie vykresluje děsivý obraz. Výsledky signalizují, že i vzhledem na radiační katastrofu v Japonsku se možno obávat nejhoršího. Hnutí IPPNW zdůraznilo, že výsledky studie by neměly zůstat bez důsledků, protože i ve vztahu k černobylské katastrofě stále vládne potřeba odtajnění. IPPNW a Společnost na ochranu před zářením proto požadují : „Všechny informace o atomové nehodě v Černobylu a její následky musí být ihned zveřejněné.“ Mnohé informace jsou dodnes pod zámkem, nejen v Německu, ale na celém světě. zdroj

9. Ukázali jsme vám video, které před několika měsíci natočila společnost TEPCO. Ukazuje úplnou destrukci střechy budovy reaktoru č.3. Video ukazuje i to, jak se robot ovládaný na dálku pokouší vytáhnout trosky z chladícího bazénu v budově reaktoru č.3. Dálkově ovládané roboty je potřeba, protože silné radioaktivní záření v budově reaktoru by člověka zabilo v průběhu hodiny. Měření vrtu na obchvat spodní vody ukázalo nejvyšší hodnotu trícia od ledna 2013. zdroj 

10. Informovali jsme, že 180 vědců na příkaz OSN zjišťovalo, jestli katastrofa reaktorů ve Fukušimě poškodí zdraví Japonců. Odvolali poplach. Podle odhadů Organizace spojených národů OSN nemá radiační katastrofa ve Fukušimě žádné přímé zdravotní dopady na obyvatelstvo Japonska.UNSCEAR dospěl v komplexnější studii k závěru, že z důvodu katastrofy nezemřel, nebo neonemocněl na rakovinu větší počet obyvatel, než běžně. Je to způsobené hlavně rychlou evakuací regionu japonskými úřady, tvrdí předseda vědeckého výboru UNSCEAR, Wolfgang Weiss. Právu o Fukušimě vypracovalo 180 vědců z 27 zemí. Závěrečná zpráva bude předložená OSN v New Yorku. Už tehdy jsme kritizovali odhady a studie a předložili důkazy o kamuflování.

Čemu věřit ?

Výbor OSN předložil svoji závěrečnou zprávu : Riziko rakoviny se po událostech ve Fukušimě nezvýšilo, závěrečnou zprávu si můžete přečíst zde. Jsme toho názoru, že se pokouší zamaskovat realitu na celé čáře. Zejména v souvislosti s tím, že podle Evropské komise se v celé Evropě mají vybudovat nové jaderné elektrárny s celkovým výkonem 104 gigawattt, to by odpovídalo 69 novým jaderným reaktorům. Podle ní by například v Polsku už v následujícím desetiletí mělo jít do sítě šest nových jaderných elektráren, další čtyři v České republice. zdroj Nechceme nikomu nic podsouvat, jen si klademe otázku, co má tato aktuální studie asi tak docílit!

IPPNW aktuálně ve svém stanovisku kritizuje skutečnost, že členové UNSCEAR se ve své zprávě v podstatě opírají o informace Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEO), řídící společnosti TEPCO a japonských úřadů pro atomovou energii. Neutrální nezávislé ústavy a výzkumné zařízení jsou ignorováni. Například výpočty dávek zasáhnutého obyvatelstva pocházejí ze vzorků potravin odebraných IAEO, což je organizace založená s cílem „ podporovat využívání atomové energie po celém světě“. Nepohodlné výsledky náhodných vzorků potravin odebraných nezávislými organizacemi jsou ignorované. Na odhad celkové emise radioaktivity byly použité studie japonského úřadu pro jadernou energetiku, namísto podstatně vyšších dávek vypořítaných nezávislými institucemi. Údaje o dávce záření pracovníků elektrárny byly z největší části převzaty od přímo od sporného dodavatele TEPCO.

U 47 % vyšetřovaných dětí v prefektuře Fukušima byli zjištěné cysty a bulky. U 33 dětí lékaři zjistili rakovinu štítné žlázy již teď a museli jim štítnou žlázu operativně odstranit, 42 dalších dětí a akutním podezřením na rakovinu taková operace ještě čeká. Tyto čísla odpovídají míře výskytu 13,0 na 100 000 dětí. Před katastrofou ve Fukušimě byla roční míra výzkytu nových onemocnění v Japonsku jen 0,35 na 100 000 dětí. Počet případů rakoviny štítné žláza ve Fukušimě je tak znepokojivě vysoký. Stanovisko Dr. Alexe Rosena si můžete vidět zde na videu.

 

Kdy se dozvíme celou pravdu? Bylo by potřeba co nejdříve zveřejnit důvěryhodná fakta. Je potřeba vědecky objektivních stanovení radiačního rizika, Oběti nemůžou čekat dlouho.

V souvislosti s takovou situaci v japonských jaderných elektrárnách nikoho nepřekvapuje, když se na západním pobřeží Ameriky zjišťují příčiny masových úhynů mořských hvězdic. A nejen to, 29 října jsme informovali 0 28 signálech, které posbíral Michael Snyder, provozovatel portálu „ The Truth“ a které signalizují, že celé západní pobřeží Ameriky je zasažené radioaktivním odpadem z Fukušimy. zdroj

Fukušima – nebezpečný okamžik v dějinách lidstva

 

Podle jistého simulačního modelu, měly první vlny zamořené vody zasáhnout okraj Havajských ostrovů na jaře roku 2013 a o dva až tři roky později severoamerické pobřeží. NA rozdíl od trosek, které plavou na hladině, které pohání vítr, se radioaktivní voda přesouvá jen proudem pod hladinou oceánu. Její další s tím související ředění se ale výrazně zpomalí, protože oceánské proudy ve východní části Tichého oceánu jsou o mnoho slabší, než v oblasti Kurošio. Hodnoty záření v severní části Tichého oceánu budou proto ještě celé roky výrazně vyšší, než před katastrofou.

Velmi zajímavé by bylo, kdyby Claus Böning(oceánolog a klimatolog) a jeho skupina z výzkumného střediska GEOMAR mohli uskutečnit přímé porovnávací měření. „Mohli bychom přímo zjistit, jestli jsou správné i údaje o absolutní hodnotě koncentrace“, uvádí Prof. Böning. Takové údaje ale vědci z německého Kielu v současnosti nemají k dispozici. Odkud potom mají ti tzv. experti údaje potřebné ke svým odhadům? Otázka je na místě, vždyť přece existují kooperační projekty mezi IAEA a prefekturou Fukušima.

Pokud by došlo k nekontrolovatelné štěpné reakci, tak by to na tisíciletí ohrozilo celé lidstvo.

Začínáte už chápat, proč si tolik lidí dělají starosti nad tím, co se ve Fukušimě skutečně odehrává?

zdroj : http://netzfrauen.org/2014/04/03/un-krebsstudie-zu-fukushima-versuchte-vertuschung-auf-ganzer-linie/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*