Studie o 11. září

Studie o 11. září

Teroristický útok dne 11. září 2001 v USA se jistě mnohým lidem hluboce negativně vryl do paměti i do duše, a mnozí se jistě ptají, proč došlo k tak hrůznému činu, který byl spáchán lidmi na lidech. Také by se dalo říci, že zodpovědnému člověku, obzvláště křesťanovi, by asi nemělo být lhostejné, co se kolem nás děje, neboť mnohé události světového významu, jako byl tento útok, nejenže mohou mít velký negativní vliv na celosvětovou politiku, ekonomiku a utváření duchovní a morální úrovně lidské společnosti, ale také mohou být založeny na podvodech a mediálních mystifikacích.

Aby člověk mohl dobře odborně prozkoumat všechny okolnosti údajného teroristického útoku dne 11. září 2001 v USA, musel by být fyzikem, architektem, pyrotechnikem, a kdo ví, čím vším ještě. To však není možné, přesto se však i laik může dobrat k dobrým informacím, které mu umožní utvořit si víceméně celkový realistický obraz o této události a podle něj tak zaujmout k celé záležitosti stanovisko. Je však nutné najít si čas a také, ale snad se teď nikdo neurazí, dívat se otevřenýma očima, poslouchat otevřenýma ušima, uvažovat zdravým rozumem, vše hodnotit objektivním způsobem a předně v neustálých modlitbách prosit Ducha Svatého o vedení.

Také je potřeba nelpět na všelijakých konspiračních teoriích, ale ani je nijak rezolutně neodmítat, důležité je předně se soustředit na fakta, důkazy, ať už přímé či nepřímé, na indicie, výpovědi očitých svědků, s obezřetností vyslechnout názory konspiračních teoretiků, zastánců oficiální verze, laiků i odborníků, je dobré prozkoumat to, co je prokazatelně vidět, případně i prokazatelně slyšet, a zajímat se o předchozí a následující události, které by mohly s 11. září jakkoliv souviset, dále se snažit o ověření těchto informací z vícero různých zdrojů, poté si je sestavit dohromady jako mozaiku, a vše rozumně, uvážlivě zhodnotit. Je nutné být opatrný, neboť jak se říká – ,,Nevěř všemu, co vidíš, nevěř všemu, co slyšíš. O všem je potřeba pochybovat, i o vlastních pochybnostech.“ Samozřejmě, že absolutní pravdu o 11. září se z jistotou budeme moci dozvědět, dá-li Bůh, nejspíše až v nebi, pokud se tam dostaneme.

 

O události 11. září 2001 toho bylo jistě již hodně řečeno a mnoho napsáno, a to zejména na internetu, kde se však bohužel lze často setkat se všelijak zmatenými údaji, neseriózními články, informačním chaosem, různými diskusemi vedenými mnohdy s projevy nezvládnutých negativních emocí nebo bez potřebných alespoň základních vědomostí a znalostí, a navíc, což je vzhledem k závažnosti celé události 11. září o to smutnější, s mnohdy nerozumnými nekonstruktivními, logiku a věcnost postrádajícími komentáři, navrch ještě doplněnými různými, zcela zbytečnými a někdy i agresi neskrývajícími, vulgárními invektivami.

Zde se vám nabízí studie, i když víceméně laická a jistěže ne zcela vyčerpávající, která je za stálých modliteb v pokorné úctě před Boží mocí výsledkem dlouhodobého intenzivního a poctivého zkoumání za pomoci internetu, různé literatury, konzultace s několika odborníky a významnějšími českými osobnostmi z oblasti politiky a armády, je doplněna různými názory, úvahami, komentáři a také odkazy na internetové stránky s různými články, videi nebo fotografiemi vztahujícími se k daného tématu. Nelze však vyloučit, že již v těchto okamžicích jsou a v budoucnosti budou některé tyto internetové stránky nefunkční nebo zrušené, s tím se ale bohužel nedá nic dělat. Také je možné, že se v této studii mohou objevit různé chyby či omyly, které čtenáři snad pochopí a omluví, a také je nutno počítat s tím, že v současnosti a budoucnosti může být svět seznámen se skutečnostmi, jež některé zde sdělené informace nějakým způsobem překonají nebo vyvrátí.

Tato studie je napsána anonymně, aby bylo zřejmé, že jejímu autorovi nejde o nějakou egoistickou prezentaci a oslavu své osoby s případným “vytřískáním“ mediálního či jakéhokoliv jiného kapitálu, ale o upřímnou snahu poodhalit pravdu, upozornit na možná nebezpečí a také v pozitivním slova smyslu zapůsobit na duši i ducha člověka. Je též ale potřebné, aby čtenáři tuto studii studovali nejen kriticky, opatrně a obezřetně, ale také pozorně, bez předsudků, nepředpojatě a nezaujatě, a aby o všem objektivně, rozumně a moudře uvažovali a přemýšleli.

Snad bude tato studie přínosná v objasnění události 11. září 2001, a snad povede také k pochopení, že bez upřímné víry v Boha jsme víceméně vydáni na pospas různým nebezpečným mocenským strukturám a jejich zlovůli, neboť bez Boží pomoci a ochrany sami máloco zmůžeme.

 

Kap. 02. – Události a situace před 11. září 2001:

První mrakodrapy se začaly stavět v Americe zhruba od roku 1870, tzn., že v době, kdy se stavěly věže WTC, tedy mezi lety 1964-1974, měli již američtí stavitelé zhruba 100 let zkušeností se stavěním mrakodrapů. Je tedy logické domnívat se, že stavitelé mrakodrapů dobře věděli, jak mrakodrapy postavit, aby dobře fungovaly a také něco vydržely.

V roce 1945 díky husté mlze narazil bojový letoun B25-Mitchell (viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell) v New Yorku do 381m vysoké budovy Empire State Building (viz – http://www.google.cz/search?q=1945+empire+state+building&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wD2sUc2yOMjBtQa8yIGQBg&ved=0CDQQsAQ&biw=1353&bih=536, http://www.youtube.com/watch?v=cUlWpqLsOVs). Bylo zasaženo a následně částečně prohořelo několik pater, ale budova byla během celkem krátké doby opravena a zprovozněna. Tedy Američané, konkrétně Newyorčané, měli již v roce 1945 zkušenost s tím, že letadlo může narazit do výškové budovy, je tedy logické se domnívat, že při stavbě dalších mrakodrapů s tímto nebezpečím počítali a pokud možno podle toho mrakodrapy stavěli tak, aby případným nárazům letadel odolaly.


Jim Bath je americký vojenský pilot, který byl najatý v Texasu v roce 1976 starším bratrem U. b. Ladina Salímem bin Ladinem, aby spravoval investice Ladinovy rodiny v Texasu. Jim Bath je také dlouholetým osobním přítelem prezidenta G. Bushe jr.

V roce 1993 umístil a odpálil v podzemí severní věže WTC 1 údajný muslimský terorista Ramsi Yusef auto s 680kg trinitrotoluenu (TNT – tritol, viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluen), což je známá, velmi účinná výbušnina, také se ale spekuluje, že to mohlo být něco jiného. Výbuch vytvořil 30m velký kráter, probořil několik pater v suterénu, ale budova se ani nehnula. O tomto útoku však věděla FBI předem a dokonce prý samotnou bombu vyrobil nějaký expert z FBI. V místě výbuchu se prý našel roztavený beton.

V roce 1994 vypracovali Marvin Centron a Peter S. Probst pro ministerstvo obrany USA zprávu TERROR 2000 – The Future Face of Terrorism (budoucí tvář terorismu), jejíž částí byl letecký útok do Pentagonu. Marvin Centron řekl: „Předpověděli jsme, že by do Pentagonu bývalo mohlo narazit letadlo. To je tak konkrétní varování, jak jen může být.“

Operace Bojinka – 1995. Operace Bojinka byl plánovaný, leč neuskutečněný rozsáhlý útok islámských radikálů Ramzi Jusefa a Khalída Šajka Mohameda, jehož cílem bylo vyhodit do povětří 12 dopravních letounůsměřujících do Asie a Spojených států a cca 4000 pasažérů v nich cestujících. Plán této operace byl náhodně objeven v počítači při policejní prohlídce bytu na Filipínách. Útok plánovala tříčlenná skupina. Bojinka mimo jiné odkazuje na plánovanou kombinaci útoků Jusefa a Mohameda, které se měly odehrát právě v lednu 1995 a jeho součástí byl i záměr zabít papeže Jana Pavla II, který měl Filipíny navštívit. Dodatečnými cíli útoku pomocí dopravních letadel bylo ústředí CIA ve Virginii, Fairfax county, budova Pentagonu a budovy Světového obchodního centra. Přes pečlivé plánování a schopnosti Ramzi Jusefa překazila policie plán Bojinka 6 dnů před uskutečněním, a to poté, co chemický požár v Manile z 6. a 7. ledna 1995 přitáhl pozornost filipínské národní policie. Z dvanácti cílů jich bylo 7 vybráno v Asii (Filipíny, Japonsko, Taiwan, Hong Kong, Singapur, Jižní Korea) a 5 v USA. Mezi americkými cíli figuroval Bílý dům, Sears Tower, Transamerican Tower, Pentagon a Světové obchodní centrum. Materiály (nebo jejich kopie ve fyzické či elektronické formě z počítače Ramzi Jusefa) byly předány i americkým zpravodajským agenturám.

Carlyle Group je nadnárodní konglomerát, který investuje do oblastí regulovaných vládou, jako jsou telekomunikace, zdravotní péče, obrana, atd. Mezi její majitele patří členové prezidentské rodiny Bushů, bývalý americký víceprezident Dick Chenney, někteří členové amerického senátu, atd., a investory této společnosti byli také členové rodiny Usamy bin Ladina. Ze všech zbrojovek, které bin Ladinova rodina vlastnila, byla Carlyle Group 11-tým největším dodavatelem zbraní v USA. G. Bush sr. podnikal mezi lety 1998-2000 cesty do Saudské Arábie, aby se setkával s Ládinovci v zájmu firmy Carlyle Group, která se tehdy zaměřovala na těžbu ropy v Kaspickém moři. Své každoroční setkání investorů uspořádala Carlyle Group také právě 11. září 2001 v hotelu Ritz-Carlton ve Washingtonu. Na setkání byli všichni stálí hosté, jako kupř. James Baker, John Major, George Bush sr., Shafen bin Ladin, atd. Mimochodem rodina bin Ladina a pravděpodobně i jiní saudskoarabští obchodníci investovali během 30-ti let do obchodních aktivit prezidentské rodiny Bushů a jejich společníků, mezi něž patřil mimo jiné i Dick Chenney a americký ministr obrany z doby 11. září Donald Rumsfeld, zhruba 1.4 miliardy dolarů.

Od roku 1993-1999 měla bezpečnost v komplexu budov WTC na starost firma Securacom Jeba Bushe, což je bratr prezidenta G. Bushe jr., od r. 1999-2002 měla tuto bezpečnost na starost firma jejich bratrance Wirta Walkera. Bushova firma Securacom měla také na starost bezpečnost letišť v Bostonu právě v době 11. září, odkud byla unesena ta dvě letadla, která narazila do věží WTC. Některé zdroje uvádí, že tomu bylo trochu jinak – Firmu Securacom v roce 1991-2000 vedl Bushův bratranec Wirt Walker. Ředitelem bezpečnosti WTC v té době byl bratr pozdějšího prezidenta G. Bushe jr. Marvin Bush. Každopádně je ale jisté, že blízcí příbuzní prezidenta G. Bushe jr. opravdu měli na starost bezpečnost komplexu budov WTC a letiště v Bostonu právě 11. září 2001.

V roce 1999 NORAD (North American Aerospace Defense Command – Severoamerické velitelství protivzdušné obrany, viz – http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoamerick%C3%A9_velitelstv%C3%AD_protivzdu%C5%A1n%C3%A9_obrany) inicioval cvičení, coby přípravu na situaci, ve které by unesené komerční letadlo směřovalo proti cílům jako Světové obchodní středisko nebo Pentagon. NORAD má každý rok okolo 100 případů krizových situací, které by mohly indikovat únos letadel. Při jejich řešení má stoprocentní úspěšnost. Mezi 1. lednem a 10. září 2001 NORAD řešil úspěšně 67 takovýchto krizových situací. První případ údajného selhání nastal 11. září 2001.

V říjnu 2000 ministerstvo obrany USA provádělo nácvik situace pro případ, že by do Pentagonu narazilo velké civilní letadlo, například Boeing 757. Cvičení mělo název MASCAL. Zúčastnil se ho vojenský pilot, který později přešel k letecké společnosti American Airlines a právě Boeing, který řídil, údajně narazil 11. září do Pentagonu.

Od prosince roku 2000 byla prováděna rekonstrukce jádra v obou věžích WTC. Práci provedla firma Turner Construction, jejíž ředitel, Tom Leppert, měl úzké vazby na tehdejšího amerického prezidenta G. Bushe jr. Dokumenty o provedené práci byly zničeny spolu s věžemi WTC.

V březnu 2001 specializovaný časopis na výtahy Elevator World uvedl, že během několika měsíců došlo k modernizaci výtahů ve věžích WTC. Zaměstnanci si stěžovali na velké množství prachu při této modernizaci.

Zhruba pět a půl měsíce před 11. září 2001 administrativa prezidenta G. Bushe jr. přivítala zvláštního vyslance afghánského Talibanu, aby mohl vylepšit image talibanské vlády.

V dubnu 2001 NORAD inicioval cvičení, řešící situaci, kdy teroristická skupina unese civilní letadlo

a vletí s ním do budovy Pentagonu.23. dubna téhož roku taktéž provedly protiteroristická cvičení vojenské komunity Fort McNair a Fort Mayer, vzdálené zhruba jednu míli od Pentagonu.

Před 11. září 2001 došla varování před teroristickými útoky na USA od různých zpravodajských agentur i od některých tajných služeb z cizích zemí až do Bílého domu. Je potřeba dodat, že USA disponují 16-ti různými agenturami tajných služeb, a jsou to jedny z nejlepších tajných služeb na světě. Proto je vysoce nepravděpodobné, že by nedokázaly takovému riziku teroristických útoků předejít, včas je odhalit a znemožnit. Údajně díky těmto informacím a jejich ignoraci tajnými službami několik měsíců před 11. září 2001 odstoupil tehdejší ředitel FBI Louis Freeh.

Realitní magnát Larry Silverstein (viz – http://www.google.cz/search?q=larry+silverstein&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qEqsUd-hCorzsgaWnoCQBg&sqi=2&ved=0CEEQsAQ&biw=1353&bih=535) si několik málo měsíců před 11. září 2001 pronajal celý komplex budov WTC (jednalo se celkem o sedm budov, viz – http://en.wikipedia.org/wiki/File:WTC_Building_Arrangement_and_Site_Plan.svg) a nechal si je zhruba 6 týdnů před 11. září pojistit proti případnému teroristickému útoku v kombinaci s nájemní smlouvou se vskutku neobvyklou klauzulí – Pokud se budovy stanou terčem teroristického útoku, veškeré platební povinnosti nájemce budou zrušeny. Tedy nájemce nebude muset platit nájem, ale inkasuje peníze z pojistky. Druhým podstatným detailem je povinnost vyplývající ze smlouvy, a sice, že nájemce musí v případě teroristického útoku na pozemcích znovu stavět. Larry Silverstein ze svého zaplatil pouhých 14 milionů dolarů, což byla cena pojistky. Většinu peněz na uzavření obchodu, tedy 563 milionů dolarů, poskytly banky a 111 milionů dolarů obchodní partneři Lloyd Goldman a Joseph Cayre. Na pojistce Larry Silverstein prozatím vydělal podle různých zdrojů celkem asi 4-5 miliard dolarů a v nedávné minulosti se neúspěšně pokoušel získat od aerolinek a bezpečnostních firem na letištích dalších zhruba 12 miliard dolarů za způsobené škody. Zajímavé také je, že od počátku pronájmu komplexu WTC snídal na vrcholku jedné z věží WTC každý den po dva měsíce, prvním dnem, kdy se on a jeho dcera ve WTC ráno vůbec neobjevili, bylo 11. září 2001.

V červenci 2001, zhruba šest týdnů před útoky, novinář Alex Jones přišel s tvrzením, že vláda USA pravděpodobně spáchá teroristický akt na vlastním obyvatelstvu, přičemž informace o tom údajně čerpal mimo jiné od rozhořčených pracovníků tajných služeb, kterým bylo nadřízenými opakovaně bráněno v pátrání ohledně Usamy bin Ladina.

6 týdnů před 11. září 2001 byl údajně vyměněný kompletní personál bezpečnostní služby v komplexu WTC.

V průběhu několika týdnů před 11. září 2001 byly ve věžích WTC zaznamenány dlouhodobé výpadky elektřiny, instalovaly se různé kabely, sítě, atd, na některých patrech probíhaly různé práce, bylo provedeno několik evakuací, atd. Odstávka proudu, podle pamětníků první v historii WTC, byla zahájena v sobotu 8. září ráno a trvala do neděle 9. září 2001 odpoledne.

Zhruba mezi 5.-10. září 2001 bylo na americké burze uzavřeno 4-11-ti násobné množství obchodů, spekulujících s poklesem akcií určitých společností. Zvláštní však je, že společnosti, na jejichž akciový pád spekulanti vsadili, byly letecké společnosti American airlines a United airlines, jejichž letadla byla 11. září unesena, dále společnosti Boeing, jejichž stroje byly 11. září uneseny, a pak také různé společnosti sídlící v budovách WTC. Z toho je jasné, že tito spekulanti věděli, co se 11. září stane, a také 11. září na těchto obchodech vydělali dohromady podle různých zdrojů 5-15 miliard dolarů.

Několik dní před 11. září 2001 byly údajně zaznamenány anonymní telefonáty, že v budovách WTC 1 a WTC 2 jsou bomby. Následně tam proběhla bezpečnostní kontrola se psy na vyhledávání výbušnin, ale ti nic nenalezli. Ve čtvrtek 6. září 2001 byli psi nečekaně z bezpečnostní kontroly staženi. Tuto skutečnost zastánci oficiální verze používají jako argument proti tvrzení, že do věží WTC byly nainstalovány výbušniny s jejichž pomocí byly věže řízenou demolicí strženy. Avšak nelze asi s jistotou tvrdit, že ona bezpečnostní agentura nebyla podplacená a zda psi byli skutečně trénovaní na vyhledávání výbušnin, a ne na něco jiného. Navíc ani psi trénovaní na vyhledávání výbušnin nemusí všechny typy výbušnin nalézt, a též existují chemikálie, které u psa, jakmile k ní čichne, způsobí, že ztratí stopu. Když tedy někde v budově proběhne takováto bezpečnostní kontrola, tak není stoprocentní jistota, že v budově není žádná výbušnina či bomba. Také nelze opomenout fakt, že takováto bezpečnostní kontrola mohla těm, kteří útok 11. září zinscenovali a věže WTC nechali odstřelit, posloužit jako perfektní betonové alibi proti tvrzení, že do věží WTC byly umístěny nálože.

10. září 2001 americký ministr obrany Donald Rumsfeld ohlašoval, že se z Pentagonu ztratil záznam o vojenských transakcích za 2.3 bilionu dolarů (viz – http://uloz.to/xfUv1Nd/jen-den-pred-11-zari-v-pentagonu-chybi-2-3-bilionu-dolaru-donald-rumsfeld-cz-titulky-mp4).

Členové společnosti FEMA (Federal emergency management agency – federální agentura pro zvládání krize v USA) dostali příkaz přemístit se na dolní Manhattan, kde je komplex budov WTC, již v pondělí večer 10. září 2001, tedy den před teroristickými útoky. FEMA je vládní organizace, řešící takovéto katastrofické události. Je zvláštní, kdo a proč je tam poslal již den předem.

Podle různých zdrojů ve věžích WTC pracovalo zhruba 9000 lidí, avšak den před 11. září 2001 bylo asi 7000 z nich různými způsoby varováno, aby 11. září do práce nechodili. Varování obdrželi převážně profesně výše postavení zaměstnanci.

Správce budovy WTC 1 William Rodriguez sám se svým psem provedl 11. září 2001 ráno kontrolu v suterénech, která proběhla s negativním výsledkem.

Britská televizní stanice BBC informovala o útoku na WTC půl hodiny předtím, než k němu skutečně došlo.

 

Kap. 03. – Pan prezident:

George W. Bush, syn bývalého prezidenta USA George Bushe, začínal jako obchodník, na západě Texasu založil ropnou a těžní společnost Arbusto, a člověk, který do této Bushovy společnosti investoval, byl jeho dlouholetý přítel James Bath. Bush však vedl společnost Arbusto ke krachu, stejně jako ostatní společnosti, ve kterých se angažoval. Mnoho jeho společností bylo také financováno Saudskými Araby. Nakonec jednu Bushovu společnost koupila firma Harken Energy, kde dostal místo ve správní radě. V té době, zhruba v 90. letech, byl Bush vyšetřován bezpečnostní komisí, proti které mu pomohl právník Jamese Bakera Robert Jordan, který byl po vítězství G. Bushe jr. v prezidentských volbách jmenován velvyslancem v Saudské Arábii. Po krachu Harken Energy, se ztrátou 23 milionů dolarů, se G. Bush jr. stal členem správní rady Carlyle Group.

Mezi 17. 1. 1995 – 21. 12 2000 byl George Bush jr. ve funkci guvernéra amerického státu Texas.

V roce 2000 proběhly v USA prezidentské volby, mezi kandidáty byli demokrat, bývalý viceprezident USA za prezidentství Billa Clintona, senátor, Albert Arnold Gore ml. a republikán George Bush jr., jehož volební kampani šéfovala žena, která pak sčítala volební hlasy.

V těchto volbách nakonec velmi těsně zvítězil George Bush jr., avšak zůstalo vážné podezření, že výsledek voleb byl zfalšován. Kupříkladu na Floridě, kde byl v té době guvernérem Bushův bratr Jeb Bush, se zdál být jednoznačným vítězem A. A. Gore, ale následně Fox News prohlásila, že vítězem bude s největší pravděpodobností G. Bush jr., a za rozhodnutím o tomto prohlášení stál bratranec G. Bushe John Ellis. Mnohým afroameričanům bylo znemožněno v těchto volbách volit, a vrchní soud, jehož mnozí členové byli dobří známí G. Bushe sr., rozhodli pro vítězství G. Bushe jr.

V den společné schůze sněmovny reprezentantů a senátu bylo potvrzeno vítězství G. Bushe jr. A. A. Gore předsedal v senátu události, která oficiálně ustanovila G. Bushe jr. za nového prezidenta. Kongresmani, kteří chtěli vznést proti tomuto ustanovení námitku, museli mít souhlas alespoň jednoho ze senátorů, avšak nikdo z nich se k námitce nepřipojil, a tak kongresmani nebyli vyslyšeni. V den inaugurace prezidenta G. Bushe jr. proběhla v hlavním městě demonstrace deseti tisíců Američanů, kteří proti jeho zvolení protestovali.

Následujících osm měsíců nebyl prezident G. Bush jr. ve svém křesle příliš úspěšný, proto se odebíral často na dovolenou. Podle Washington Post strávil G. Bush jr. od své inaugurace do 11. září 2001 na dovolené zhruba 42% svého času.

6. srpna 2001 obdržel G. Bush jr. zprávu o bezpečnosti, ve které se psalo, že Usama bin Ladin hodlá zaútočit na USA pomocí letadel, přesto zkrátil rozpočet protiteroristického oddělení FBI. Před 11. září G. Bush jr. nařídil FBI zastavit vyšetřování proti Usamovi bin Ladinoi. Tehdejší zástupce ředitele FBI John O´Neill rezignoval na protest proti tomuto nařízení.

Prezident G. Bush jr. měl 2 dny před 11. září 2001detailní brífink o možných teroristických útocích v USA, zprávu o tom však nečetl a ani ji nepodepsal. Letecké společnosti nebyly varovány o možných útocích, nebylo ani nařízeno FBI začít s kontrolami lidí na Watch List a zvýšit bezpečnost na přechodech a letištích. 10. září 2001 se pak setkal se svým bratrem na Floridě.

Ráno 11. září 2001 byl G. Bush jr. na cestě do základní školy Emmy Bookerové v Sarasota na Floridě. Poté, co byl informován o útoku na WTC 1, šel dále do školy a nechal se fotografovat. Po oznámení o útoku druhého letadla na WTC 2 seděl dále dalších zhruba 20 minut ve školní třídě a dělal jako by nic (viz – http://www.youtube.com/watch?v=TFPOstgw3rk), žádná tajná služba nezasáhla, aby zajistila jeho bezpečnost. Je zcela logické se domnívat, že pan prezident musel vědět, co se stane. Děti ve školní třídě opakovaly po své učitelce tato, zřejmě nějaká klíčová slova – ,,Drak, zasáhnout, ocel, letadlo, muset:“ Poté četly panu prezidentovi příběh Pet Goat, což znamená domácí koza, který byl o tom, jak se kozí král proslavil tím, jak svojí flétnou k sobě lákal děti.

 

Kap. 04. – Al-Kajda a Usama bin Ladin:

Teroristická organizace Al-Kajda podle vícero zdrojů, např. podle bývalého ministra zahraničí USA Robina Cooka, byla založena a vycvičena americkou tajnou službou CIA a financována bohatými saudskými Araby, nejspíše i Usamou bin Ladinem a jeho rodinou, při čemž Usama bin Ladin měl stát v jejím čele.

Bývalý důstojník francouzské vojenské rozvědky Pierre-Henri Bunel, který sledoval sítě islamistických teroristů na Balkáně, zjistil, že mají původ v CIA. Podle něj nebyla Al-Kajda jen databází, ale i intranetem, který CIA používala pro povolávání rezerv z řad mudžáhidů pro specifické teroristické akce po celém světě (viz – http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2568-potvrzeno-usa-financuji-al-kaidu-a-taliban).

Al-Kajda je považována za arabské křídlo CIA, ve kterém se sdružují tzv. mudžáhedíni. U německých soudů se také prokázalo, že mnozí mudžáhedíni byli najímáni prostřednictvím subdodavatelů, předně jistou soukromou armádní společností MPRI, samotným Pentagonem. Některé členy Al-Kajdy si CIA vozila do USA na výcvik, přičemž jim falšovala víza. USA údajně podporovaly Al-Kajdu v boji proti Srbům v Jugoslávii a proti slovanským Makedoncům v Makedonii.

Je zřejmé, že americká vláda a CIA využívají Al-Kajdu k akcím tam, kde samy nemohou oficiálně zasáhnout, a nebo k rozdmýchání nepokojů tam, kde potřebují zasáhnout, aby tak měli záminku k zásahu oficiálnímu. Členové Al-Kajdy mohou být skuteční fanatici, kteří věří tomu, za co bojují a jsou ochotni pro to i umírat, přesto však mohou být zároveň profesionálně najímáni, využíváni, částečně řízeni a nebo jen podněcováni a nabádáni k boji či ke konkrétním teroristickým útokům prostřednictvím různých agentů některými mocenskými kruhy. Dokonce mohou mezi členy Al-Kajdy přímo být tajně nasazeni agenti amerických tajných služeb arabského původu, kteří působení Al-Kajdy řídí, ovlivňují, atd., a zároveň podávají informace a přejímají instrukce do svých nadřízených v USA.

Usama bin Ladin, člen velmi početné saudsko-arabské rodiny, která patří v Saudské Arábii k nejbohatším, a která má velmi úzké obchodní vazby s prezidentskou rodinou Bushů, má na svědomí údajně několik teroristických útoků z dob před 11. září 2001, zejména v Africe během roku 1998, ale nikdy ne přímo v Americe.

Dne 2. května 2011 byl Usama bin Ladin dopaden a zabit. Následující den byla na ČT24 v pořadu Hyde Park více jak dvouhodinová debata (viz – http://uloz.to/xrbuWiP/hyde-park-11-zari-2011-avi), na které byli přítomní čtyři hosté, odbornice na terorismus z metropolitní univerzity v Praze Radana Makariusová, vojenský analytik Martin Koller, poradce premiéra v oblasti lidských práv a zahraniční politiky Roman Joch, a astrolog, filosof, Antonín Baudyš ml. Bylo by však vhodné pozastavit alespoň nad některými nesrovnalostmi.

Několik měsíců před 11. září 2001 byl Usama bin Ladin za přítomnosti agenta americké tajné služby CIA v Dubaji (Spojené Arabské Emiráty) v nemocnici, také se setkal se zástupci saudské rozvědky krátce před 11. září 2001 na půdě americké nemocnice v Kataru, kde se pod patronátem CIA dlouhodobě podroboval léčbě ledvin, již tehdy byl ve velmi vážném zdravotním stavu, a dokonce dne 11. září 2001 byl za přítomnosti agentů CIA a pakistánské tajné služby ISI v americké nemocnici v jednom pakistánském městě na dialýze ledvin. Na dialýzu ledvin se chodí, když buď špatně fungují ledviny, nebo při meningitidě, nebo když nefungují ledviny vůbec, pak jediné možné uzdravení je jejich transplantace, což je velmi náročný chirurgický zákrok. Tak jako tak se na dialýzu musí chodit pravidelně, zhruba dvakrát týdně, přičemž se v nemocnici stráví pokaždé minimálně půl dne a pokud člověk dialýzu vynechá, riskuje tím své zdraví a nebo i život. Tudíž je velmi divné, jak potom mohl Usama bin Ladin až do 2. května 2011, kdy byl údajně dopaden a zabit, někdy až zázračně unikat po středním východu před americkou armádou. I kdyby měl Usama bin Ladin na útěku s sebou kontingent zdravotníků a dialyzační zařízení, je to vzhledem k náročnosti terénu a nebezpečí válečného střetu s americkou armádou velmi riskantní, dialyzační zařízení se může poškodit či úplně zničit, a pak by mohl být jeho život ohrožen. Je celkem jasné, že takto nemocný člověk si těžko může dovolit zosnovat takovýto teroristický útok, jako bylo 11. září, a v klidu počítat s tím, že pak bude moci 9-10 let unikat před spravedlností, pro takovéhoto člověka je to z hlediska zdravotního naprosto nemyslitelné.

Po 11. září 2001 zveřejňovaly USA různé nahrávky Usamy bin Ladina, kde se údajně přiznává k útokům z 11. září. Tyto nahrávky jsou však velmi pochybné, a vůbec z nich není jasné, zda se Usama bin Ladin k útokům z 11. září opravdu přiznává, také v dokumentech americké FBI mezi nejhledanějšími teroristy Usama bin Ladin je sice uveden, ale ne ve spojitosti s 11. září, neboť na to nemají důkazy. Toto také potvrdila odbornice na terorismus v čase pořadu 49:56-50:03, když řekla, že každopádně je pravdou, že Usama bin Ladin se přímo osobně k útokům z 11. září nedoznal. Následně podle pana analytika Kollera se nejedná o nejistotu amerického právního systému označit Usamu bin Ladina jako strůjce útoku z 11. září, jako spíše o rigiditu, nebo-li pokud USA nemají stoprocentně dokázanou účast Usamy bin Ladina na tomto útoku, nechtějí říci stoprocentně “ano, je vinen“. Tedy podle této logiky rigidita brání USA jednoznačně označit Usamu bin Ladina za strůjce útoku z 11. září, neboť nemají stoprocentní důkazy, ale zároveň jsou ochotni a schopni více než devět let i přes hory mrtvol nevinných lidí po něm pátrat a při jeho dopadení ho bez soudu zabít, v tom jim rigidita zjevně nebrání. U těchto nahrávek je také evidentní, že na některých z nich si vůbec není podobný (zde kupř. foto z roku 2010 – http://cs.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din, a zde foto dřívějšího data – http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/smrt-usamy-bin-ladina-zajima-i-pocitacove-zlocince/). Existují také nahrávky Usamy bin Ladina, na kterých je zachycen, jak o holi sestupuje z návrší, nebo jak leží někde v jeskyni, na jednom videu má zlatý prsten, což podle jistého muslimského zákona nesmí muž nosit, atd. Nepodobnost některých Usamů s Usamou byla v Hyde Parku vysvětlena tím, že Usama bin Ladin používal dvojníky a to z bezpečnostních důvodů, podobně jako to dělal třeba Saddam Husein. Proti tomu by se však daly vznést námitky. Usama bin Ladin nahrával svá videa většinou v nějakých různých jeskyních, stanech, či místnostech v nějakých pevnostech či sídlech, apod. Tam se přece nemusel cítit být ohrožen, neboť tam byl nepochybně přítomen jen on a jeho spolubojovníci a kameraman, který určitě také patřil k jeho lidem. Husein používal dvojníky, ale jistě jen při veřejných akcích, avšak Usamova natáčení videí nebyly přece veřejné akce, tudíž z bezpečnostních důvodů se rozhodně nemusel nechat zastupovat dvojníky.

Podle oficiální zprávy byl Usama bin Ladin 2. května 2011 dopaden a zabit v domě na pozemku patřícím členům Al-Kajdy blízko města Abbottábád, které leží v Pakistánu nedaleko hlavního města Islámábádu, byl z něho odebrán vzorek na test DNA, který byl víceméně pozitivně potvrzen, a bezprostředně poté bylo jeho tělo vhozeno do moře, a to vše během 24 hodin, navíc v době, kdy prezidentovi Obamovi klesala v USA popularita.

U testu DNA je problém, neboť trvá déle než 24 hodin a je k tomu potřeba specializovaná laboratoř, kterou jistě nemohli mít američtí vojáci v okamžiku jeho dopadení tak rychle a blízko k dispozici. Podle tvrzení agentury Reuters bylo k identifikaci zabitého Usamy bin Ladina bezprostředně použito jen obličejové rozpoznávací techniky a výsledky testu DNA měli být známy až za několik dnů. K tomuto rozporu bylo v Hyde Parku pane Kollerem v čase mezi 38:06-38:47 řečeno, že nějaký Usamův člověk Usamu bin Ladina zradil, a nějaký jeho vzorek odnesl americké armádě již dříve. Jenže toto by v zásadě nic neřešilo. Americká armáda by si musela potvrdit, zda se jedná opravdu o vzorky Usamy bin Ladina, aby měla jistotu, že v daném objektu se skutečně nachází, ale k tomu opět potřebovala nějaké již dřívější vzorky odebrané z Usamy bin Ladina. A i kdyby je měla, nebo by tyto vzorky mohla porovnat s DNA jeho sestry, která se v USA léčila, tak by v okamžiku jeho dopadení a zabití museli američtí vojáci opět odebrat vzorek z jeho mrtvoly k porovnání se vzorkem, který jim přinesl zrádce, aby tak měli jistotu, že ten koho zabili, je skutečný Usama bin Ladin, avšak to by zase nešlo stihnout do těch zhruba 24 hodin.

V tomto pořadu na otázku moderátora, jak se teroristům mohla úspěšně podařit tak velká teroristická akce a to na území světové velmoci, bylo odpovězeno v čase mezi 23:00-25:54 cosi v tom smyslu, že Usama bin Ladin byl velkým symbolem oněch teroristů a celé Al-Kajdy, který je zfanatizoval, a to jim dodalo odvahu a sílu, aby to dokázali takto úspěšně provést. Dokonce to bylo přirovnáváno s fanatismem kolem Hitlera, kterému se také podařilo na čas získat určitou moc nad částí světa. Jenže vtip je v tom, že člověk s velkým charismatem, symbolizující třeba i celý národ, může druhé sice velmi zfanatizovat, ale zfanatizování lidí je jen určitou zárukou toho, že tito lidé budou ochotni pro svého vůdce udělat třeba cokoliv, ale to samo o sobě ještě není zárukou úspěšnosti nějaké akce, to předně záleží na schopnostech, inteligenci, atd., i štěstí. Navíc Hitler s fašisty ovládli na čas kus světa ne jen kvůli zfanatizování svého národa, ale předně kvůli řádné disciplíně, skvělému vojenskému výcviku, kvalitním zbraním, dobré špionáži, atd., avšak u teroristů, kteří měli útok 11. září spáchat, bylo dosažení těchto potřebných záležitostí k úspěšnému provedení takovéto akce méně pravděpodobné.

V pořadu je také uveden v čase mezi 1:00:35-1:49:46 záznam z brífinku v Bílém domě, zhruba 20 hodin po dopadení Usamy bin Ladina, kde hovoří asistent prezidenta pro vnitřní bezpečnost a boj s terorismem John Brennan a tiskový tajemník Bílého domu Jay Carney.

V čase mezi 1:03:12-1:04:29 je řečeno, že se americké armádě nepodařilo zajmout Usamu bin Ladina živého z důvodu neochoty riskovat, aby neztratili nikoho z vlastních vojáků, což je naprosto nesmyslné tvrzení, protože při leckterých jiných vojenských akcích byli často obětováni mnozí vojáci, a to někdy i zbytečně, a v případě dopadení živého vůdce a finančníka světové teroristické organizace by se rozhodně riskovat vyplatilo. Kromě toho také existují neprůstřelné vesty a voják s obětováním vlastního života musí v takových akcích počítat. Navíc armáda má k dispozici různé uspávací střely, nervově paralytické plyny v granátech, atd., které se dají do místnosti vhodit či vstřelit dveřmi nebo oknem, a vzhledem k tomu, že se Usama bin Ladin ukrýval jen s několika ženami a dvěma strážci v uzavřeném prostou svého sídla, a armáda se na celou akci dobře připravovala a měla k dispozici plán a repliku onoho sídla, což je potvrzeno v čase mezi 1:34:12-1:34:51, pak nemohl být žádný problém dopadnout ho živého.

V čase pořadu mezi 1:24:19-1:28:00, jsou sděleny velmi zvláštní podivné informace ohledně pohřbu Usamy bin Ladina. Kupř. tvrzení, že pohřbení Usamy bin Ladina do moře bylo provedeno přísně podle striktních islámských postupů, je poněkud pochybné, neboť muslim mám být pohřben nejpozději druhý den po smrti a to do hrobu na pravý bok a tváří k Mecce, nesmí být spálen a do moře smí být pohřben pouze tehdy, pokud zemře na moři a pevnina je příliš daleko (viz – http://www.funeralq.cz/rubriky/pohrebni-ritualy-v-islamu), kdežto Usama bin Ladin byl dopaden a zabit na souši v Pakistánu. Pak tedy mohl být řádně do země pohřben v Pakistánu. Také někteří islámští duchovní kritizovali pohřeb Usamy bin Ladina, neboť vhozením jeho mrtvého těla do moře prý ponižujícím způsobem opovrhli učením Islámu (viz – http://www.lidovky.cz/ladinuv-pohreb-potupil-islam-tvrdi-duchovni-f31-/zpravy-svet.aspx?c=A110502_173709_ln_zahranici_jv).

Podle některých zdrojů nemohl být Usama bin Ladin pohřben na nějakém konkrétním místě, protože muslimové by ho začali na jeho hrobu uctívat a vytvořili by si z jeho hrobu poutní místo, čemuž museli Američané předejít. Toto tvrzení však může být zřejmě dalším alternativním, trochu solidnějším lživým vysvětlením, proč ho Američané museli pohřbít do moře. Dalo by se namítnout, že kdyby si muslimové chtěli vytvořit poutní místo týkající se Usamy bin Ladina tak jako tak, mohli by si ho vytvořit v místě, kde se narodil, kde údajně založil Al-Kajdu, nebo kde byl dopaden, atd. Američané si navíc museli džihádisty velmi znepřátelit, neboť nejenže jim zabili jejich vůdce a symbol, ale ještě jim ho proti pravidlům islámského pohřbu vhodili do moře, a tím jim také znemožnili uctívat ho na jeho hrobě. Tedy je otázka, zda toto bylo opravdu rozumné.

Tvrzení v čase mezi 1:09:56-1:10:01, že vzhledem k povaze operace nemohl být v Pakistánu pohřben, a že Pakistán USA nekontaktovaly až do ukončení operace, je též pochybné, neboť americká tajná služba CIA a pakistánská tajná služba ISI spolu úzce spolupracují, což potvrdila velvyslankyně EU v Iráku Jana Hybášková v čase 1:57:05-1:57:20 a také vojenský analytik Martin Koller v čase mezi 1:59:10-1:59:30, takže nemohl být problém, aby si americká armáda přes CIA a ISI zajistila hladký průběh celé operace a pohřbu Usamy bin Ladina v Pakistánu blízko místa jeho dopadení. Pokud však jeho pohřeb přece jenom nemohl být proveden v Pakistánu, mohl být převezen do jiné země letecky tak, aby se pohřeb stihl provést nejpozději do druhého dne podle islámským pravidel. Možná proto byla v průběhu brífinku v čase 1:17:51-1:18:30 na dolní liště obrazovky uvedena jako alibi informace, možná i falešná, o napětí kolem porouchané helikoptéry, aby tak bylo zřejmé, že po dopadení Usamy bin Ladina neměli Američané k dispozici spolehlivě fungující prostředek k převezení jeho těla rychle tam, kde by mohl být pohřben řádně do země. Ovšem podle agentury Reuters se této akce zúčastnily speciální jednotky námořnictva Navy Seals se čtyřmi vrtulníky, z nichž jeden byl porouchaný a následně byl i zničen, a také jestliže k tomu určená pracovní skupina promýšlela v průběhu několika týdnů jednotlivé scénáře dopadení Usamy bin Ladina, nemohl být problém zajistit, aby mohl být pohřben do hrobu, ať by byl dopaden kdekoliv a kdykoliv.

Avšak navíc je i podezřelé, že scénáře jeho dopadení byly promýšleny až několik posledních týdnů před jeho údajným dopadením, když byl předtím již zhruba devět a půl roku pronásledován.

Další dvě tvrzení, že pohřeb Usamy bin Ladina do moře byl připravován již od začátku, a že o pohřbu do moře bylo rozhodnuto v posledních několika měsících, si v podstatě vzájemně odporují.

A také tvrzení, že převoz ostatků Usamy bin Ladina k řádnému pohřbu do jiné země by se nestihl v požadovaném termínu podle islámských pravidel a proto musel být pohřben do moře, je naprosto absurdní, neboť Usama bin Ladin byl dopaden a zabit v blízkosti města Abbottábád v severním Pakistánu, které je od nejbližších okolních zemí, jako je Afghánistán, Tájigistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Jammu a Kashmir, Indie, Čína a Nepál, vzdálené vzdušnou čarou v rozmezí zhruba 30 až maximálně 800km, avšak od moře je vzdálené vzdušnou čarou minimálně 1150km, a při této nejkratší cestě by musel být převezen přes téměř celé území Pakistánu. Tedy zřejmě se američtí odborníci při svém několikatýdenním promýšlení jednotlivých scénářů dopadení a pohřbu Usamy bin Ladina nedokázali zorientovat ani v atlasu světa pro základní školy.

Jednomu se až nechce věřit, jaké totálně absurdní lži jsou schopní američtí činitelé vymyslet pro obhajobu a mediální prezentaci svých nekalých operací. Bez urážky, ale na této evidentní a absurdní lži, ale i na mnohých jiných, je zcela zřetelně vidět buďto neschopnost příslušných amerických činitelů vymyslet “schopnější“ a věrohodnější lži, a to i přes dlouhodobou přípravu akce dopadení Usamy bin Ladina jakož i jistě celé akce 11. září, a nebo to, za jaký spolek naprostých totálních blbečků je celosvětová veřejnost jimi považována. Lžou veřejnosti do očí, až to bije do uší. Zde je také celkem zřejmé, že při hledání pravdy ohledně 11. září není v podstatě ani potřeba studovat nějaké různé konspirace, stačí bedlivěji poslouchat a pozorovat to, co oficiálně prezentují kompetentní činitelé a úřady, a rázem bude jako facka jasné, že se jednalo o konspiraci. Některé lži oficiální verze celého útoku z 11. září jsou tak absurdní, že ani sami někteří zastánci oficiální verze nevěří, že by tyto absurdní lži byly skutečně součástí oficiální verze, a tak dále věří oficiální verzi, to je docela zajímavá, také absurdní situace.

Při brífinku se v čase mezi 1:17:07-1:17:42 hovoří o identifikaci dopadeného Usamy bin Ladina pomocí porovnání obličeje a také o prvních předběžných výsledcích testů DNA, které vedly dokonce již předchozí večer k jistotě dopadení skutečného Usamy bin Ladina a k oznámení této skutečnosti světu. Otázka je, s kolika procentní jistotou se Američanům mohlo podařit identifikovat Usamu bin Ladina po jeho dopadení na základě obličejové techniky, když byl střelen do obličeje (viz – http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/smrt-usamy-fotka-mrtveho-teroristy-je-podvrh-tvrdi-grafici.html), a zda první předběžné výsledky v tak krátké době mohly takovouto jistotu poskytnout, a též je prapodivné, jak a do které specializované laboratoře se americké armádě podařilo tak rychle dopravit vzorky DNA z Usamy bin Ladina k testům. Je asi málo pravděpodobné a reálné, aby americká armáda měla, kupř. v autě nebo v helikoptéře, potřebnou specializovanou laboratoř k testování DNA s sebou při akci, aby tak mohly být velmi brzy poskytnuty tyto předběžné výsledky potvrzující identitu zabitého Usamy bin Ladina, neboť by se jednalo o další velký citlivý náklad a starost navíc, při akci nebo i po ní, třeba během případného pronásledování Al-Kajdou, by hrozilo její poškození, rozstřílení či úplné zničení. Ani kriminalisté si s sebou k identifikaci nějaké nalezené mrtvoly nepřevážejí laboratoř k testům DNA, byť jim nějaký střet s útočníky zpravidla nehrozí. Vzhledem k tomu, že podle tvrzení Johna Brennana museli američtí vojáci po dopadení Usamy bin Ladina opustit Pakistán a jeho tělo pohřbít proto do moře, je jasné, že v Pakistánu, ale ani v nějaké jiné okolní zemi, nemohli mít zajištěnou potřebnou specializovanou laboratoř k testování DNA, poněvadž pak by nemohl být problém zajistit si zde i místo pro řádné pohřbení Usamy bin Ladina. Tedy jako nejlogičtější se jeví pravděpodobnost, že vzorky DNA Usamy bin Ladina musely být převezeny k testování do nějaké laboratoře v USA, avšak z Pakistánu do USA je to vzdušnou čarou nejblíže zhruba 10400km, což by se s pomocí nejrychlejší helikoptéry dalo překonat přibližně za 22 hodin a nejrychlejším letadlem přibližně za 1 hodinu. Otázka ovšem je, odkud a jaké dopravní prostředky měla americká armáda po dopadení Usamy bin Ladina k dispozici. Je tedy opravdu málo pravděpodobné, že by Bílý dům měl již tak brzy předběžné výsledky testu DNA poskytující jistotu, že se jedná o vzorky skutečného Usamy bin Ladina. A v čase mezi 1:28:34-1:29:03 se hovoří o tom, že po dvaceti hodinách od dopadení a zabití Usamy bin Ladina jsou si Američané na 99.9% jistí, že se jednalo o skutečného Usamu bin Ladina. To zní jen o něco málo věrohodněji.

Zde se nabízí v postatě ještě jedna logicky vzniklá absurdita, a sice, že na jednu stranu americká armáda nebyla schopna stihnout do 24 hodin převést tělo Usamy bin Ladina k řádnému pohřbu do země kupř. do necelých 30km vzdáleného Kashmiru nebo necelých 200km vzdáleného Afghánistánu, ale na druhou stranu byla schopna během několika málo hodin převést vzorky DNA Usamy bin Ladina do kdovíjak vzdálené speciální laboratoře nebo až do 10400km vzdálené specializované laboratoře v USA. Člověku pomalu nedá spát, kudy při převozu ostatků a vzorků DNA Usamy bin Ladina ti američtí bludní Holanďané putovali, asi cestou necestou, nebo spíše nějakou zkratkou, bylo to sice dál, ale za to horší cesta.

Hypoteticky není vyloučené, že vysoká absurdita těchto některých brífinkových lží mohla být způsobena tím, že jistí zodpovědní činitelé v Bílém domě z důvodu maximálního utajení tohoto podvodu před co největším počtem svých pracovníků sdělili svým zástupcům nebo tiskovým mluvčím jen určité či jen nějaké základní informace, a pak již nechali na nich samotných, aby si v “terénu“ brífinku nějak poradili, samozřejmě blbě, a nebo mohla být způsobena zmatkem díky hektičnosti při celé operaci a předávání informací. Avšak i tyto hypotézy se zdají být málo pravděpodobné, neboť od zodpovědných činitelů by byla velká nezodpovědnost, kdyby své zástupce a tiskové mluvčí vyzbrojili tak nedostatečnými informacemi, a vzhledem k tomu, že celý štáb v Bílém domě sledoval dění celé operace, tak jistě musel mít bezprostředně k dispozici jasné a přesné informace. Zkrátka vznik těchto absurdních lží snad ani nelze nějakým způsobem aspoň trochu uspokojivě racionálně vysvětlit.

V listopadu roku 2007 prohlásila pakistánská expremiérka Benazim Bhuttová pro BBC, že Usama bin Ladin je již dávno mrtvý, při čemž měl být zabit Mohameden Al-Sayedem (viz – http://uloz.to/live/xAHehoy/11-za-i-bhuttova-usama-je-davno-mrtev-avi), a krátce na to, dne 27. 12. 2007, zemřela na následky zranění, které utrpěla při útoku sebevraha v Rávalpindí. Čtyřiapadesátiletou Bhuttovou, která patřila mezi hlavní kandidáty v nadcházejících parlamentních volbách, útočník střelil do krku a do hrudi, když po předvolebním shromáždění nastupovala do auta. Poté útočník odpálil nálož, kterou měl připevněnou na těle.

Podle některých zdrojů Usama bin Ladin zemřel údajně v prosinci 2001, což prý potvrdilo několik světových politiků.

Podle dalších zdrojů je zřejmé, že Usama bin Ladin měl AIDS, který je údajně mezi Muslimy docela rozšířený a při němž dochází v závěru života postiženého k selhávání orgánů, což by u Usamy bin Ladina vysvětlovalo nutnou dialýzu ledvin. Je možné, že nahrávky jeho osoby, na kterých je zachycen s holí (viz v Hyde Parku v časech mezi 1:54:44-1:54:49, 1:55:27-1:55:30, 1:55:36-1:55:44), nebo jak leží někde v jeskyni, byly takto nahrané, protože mu bylo špatně. A dvojníci ho mohli zastupovat proto, že byl již buď mrtvý, a nebo tak nemocný, že neměl sílu vystoupit před kameru. Je tedy velmi pravděpodobné, že Usama bin Ladin byl již v době 11. září 2001 smrtelně nemocný, a takovýto člověk je pak ideálním obětním beránkem. Je hypoteticky možné, že se jím stal vědomě a dobrovolně po dohodě s pravými strůjci útoku z 11. září za určitou protislužbu, neboť takto, coby veřejně známý jako strůjce tak rozsáhlého teroristického útoku proti západní kapitalistické světové velmoci, by mohl před muslimským světem a svými spolubojovníky zemřít alespoň jako mučedník, hrdina a statečný bojovník za víru, a ne jen jako invalida na zákeřnou nevyléčitelnou chorobu. Zní to možná podivně a nepravděpodobně, ale na druhou stranu, lidsky vzato, je to jednoduché a prozaické. Bylo pak ale nutné, až zemře, někde ho tajně pohřbít a poté, někdy a někde, až se to bude hodit, zařídit jako jeho dopadení a zabití pro oficiální verzi a zároveň tvrdit, že jeho tělo muselo být vhozeno do moře, což mohlo být někdy a někde také skutečně učiněno. V moři se totiž tělo díky soli rozloží, nebo ho sežerou dravé ryby, nebo ho odnese odliv, takže potom opravdu nikdo nemá šanci jeho tělo najít, aby provedl pitvu, která by potvrdila, jak dlouho je ve skutečnosti mrtvý a na co zemřel.

Lze se logicky domnívat a je i celkem jasné, že Usama bin Ladin byl mrtvý již před svým údajným dopadením, a proto museli Američané přijít s verzí, že se jim ho nepodařilo zajmout živého, musel být jako střelen do obličeje, aby ho následně na uveřejněné fotografii jeho mrtvoly pokud možno nešlo jednoznačně poznat ani nepoznat, dále museli zapřít spolupráci s pakistánskou ISI při jeho dopadení, aby před veřejností obhájili tzv. z hlediska povahy operace odvoz jeho mrtvého těla pryč z Pakistánu k řádnému islámskému pohřbu, a absurdní tvrzení, že do okolních zemí by se jeho tělo nestihlo převést v čas, bylo nutno veřejnosti sdělit k obhájení jeho pohřbu do moře, aby tak bylo dáno světu jasně najevo, že nemá smysl po jeho mrtvole pátrat, neboť v případě pohřbení do země, by nebylo už tak jednoduché mlčet o místě pohřbení a bylo by možno jeho tělo exhumovat kvůli zjištění kdy a jak zemřel, a to by byl právě okamžik, kdy by se provalilo, že Usama bin Ladin je již dávno mrtvý, při čemž ve skutečnosti mohl být pohřben kdykoliv, kdekoliv a klidně i jakkoliv, pokud vůbec, a jistě byly po něm dokonale zahlazeny veškeré stopy.

Avšak to, že Usama bin Ladin ve skutečnosti zemřel dříve, než uvádí oficiální verze, ještě jednoznačně nedokazuje, že s útokem 11. září neměl naprosto nic společného, jen je jasné, že se v případě jeho osoby neříká veřejnosti úplná pravda. Nejspíše se Usama bin Ladina po nějakou dobu hodil pravým strůjcům útoku 11. září před veřejností více živý než mrtvý. Je vůbec velmi podivné a zřejmě i málo pravděpodobné, že by se americké armádě s veškerou její technologií podařilo Usamu bin Ladina dopadnout až po skoro desíti letech.

Je možné namítnout, že Usama bin Ladin, jelikož věděl, že zemře, chtěl ještě před smrtí zorganizovat nějaký velký teroristický útok proti USA, neboť plánoval, že po jeho spáchání již bude mrtev. Jenže však po útoku mrtev nebyl, je tedy málo pravděpodobné, že by se pak ve svém velmi chatrném zdravotním stavu k útoku přiznával, právě z obavy před pronásledováním americkou armádou, kterému by se z hlediska svého zdraví nemohl ubránit.

Na internetu v podstatě koluje několik verzí smrti Usamy bin Ladina, které neodpovídají oficiální verzi. Může se zdát, že tyto internetové verze jsou dílem bláznivých konspiračních teoretiků nebo důsledkem jakéhosi zmatku či nepřesností při předávání informací od jednoho zdroje ke druhému zdroji. Může tomu být ale i docela jinak. Byl-li Usama bin Ladin mrtvý již před svým údajným dopadením a zabitím americkou armádou 2. 5. 2011, což je velmi pravděpodobné, hrozilo by, že se pravdivá informace o jeho skutečném úmrtí dostane k veřejnosti přinejmenším prostřednictvím internetu, ale i některých médií. V takovém případě by pak před veřejností proti sobě stály pouze dvě verze, jedna falešná oficiálně propagovaná a druhá pravdivá neoficiální, a z hlediska věrohodnosti obou verzí by to mezi nimi mohlo dopadnout v poměru 1 : 1, nebo-li 50% pro neoficiální verzi a 50% pro oficiální verzi, což by pro strůjce konspiračního spiknutí nebylo moc příznivé, jenže těžko by se jim mohlo zdařit tu pravdivou neoficiální verzi trvale z internetu odstranit, natož ji odstranit z povědomí veřejnosti. Strůjci konspiračního spiknutí by však mohli udělat následné – Vzhledem k tomu, že internet je plný konspiračních teorií, nesmyslů, lží, a může být využíván kýmkoliv k šíření jakýchkoliv informací, můžou konspirační spiklenci pravdivou neoficiální verzi o smrti Usamy bin Ladina zdiskreditovat tím, že ji v několika variantách velmi rozšíří po internetu, k tomu vytvoří několik dalších falešných verzí, a to třeba i skrze několik málo zkorumpovaných novinářů či politiků, kteří budou prezentováni jako jejich zdroj, tyto verze okrajově vpustí do některých médií či novin, ale předně je umístí na internet, tím všechny tyto verze, včetně té jediné pravdivé, dostanou “punc“ paranoidních konspiračních teorií a internetových nesmyslů, čímž v očích veřejnosti jistě klesne jejich věrohodnost. A v tomto okamžiku proti všem těmto zdiskreditovaným internetovým verzím bude stát v očích veřejnosti jistě věrohodnější, jedna jediná, drtivou většinou mainstreamových médií a politiků propagovaná, oficiální verze. Smyslem takovéto mystifikace je na straně oficiálních zdrojů (mainstreamová média, korektní politici) vytvořit a udržet jednu verzi a na straně neoficiálních zdrojů (internet, konspirační teoretici) vytvořit informační chaos, aby se tak veřejnost nedopátrala s jistotou pravdy a byla více nucena uvěřit oficiální verzi.

Hlavním cílem mediální mystifikace ohledně Usamy bin Ladina, včetně tvrzení o jeho možných dvojnících, ale i Al-Kajdy, je snaha v podstatě celosvětové veřejnosti vsugerovat iluzi existence jakési nepřátelské, vysoce životaschopné, téměř nesmrtelné chiméry, kterou je, i za cenu vraždění tisíců nevinných civilistů, žen i dětí, potřeba pronásledovat a bojovat proti ní, aby tak jisté mocenské kruhy před touto veřejností zdůvodnili a obhájili určitá dlouho trvající válečná tažení s pochybným průběhem, nejistým výsledkem a hlavně postranním, samozřejmě utajovaným, úmyslem.

Přestože krvavá honba za bájnou legendou o tzv. symbolických Usamech a jejich tzv. symbolických bin Ladinech stála životy mnoha a mnoha nevinných lidí, a to žen i dětí, a byť Američané nehovořili o dopadení nějakého dvojníka Usamy bin Ladina, ale jeho samotného, paní odbornice na terorismus v čase mezi 14:31-14:44 prohlásila, že Usama bin Ladin skutečně jako by je modla, je to ten symbol, a skutečně není důležité, jestli žil po 11. září 2, 3, 4 roky a nebo jestli byl zabit právě v neděli, pan poradce v oblasti lidských práv v čase mezi 11:04-11:08 zřejmě ve snáze odvést pozornost od předchozích faktů prohlásil, že je úplně jedno, kolik dvojníků Usama bin Ladin používal a dále, že byl jen symbolem, a pan vojenský analytik v čase 13:44-13:57 prohlásil, že není důležité rozebírat, jestli tedy byl nebo nebyl Usama bin Ladin zabit dnes nebo před měsícem nebo před rokem, protože důležitější je nakonec výsledný efekt, a dále prohlásil, že je důležité, aby se “vrtělo psem“ úspěšně. Co k tomu dodat? Inu, to je to naše porevoluční sametové “vlastenecké“ bezbožecké pravdoláskařské lidskoprávaření, jehož prostřednictvím mnozí vlastizrádcovští patolízalští lokajové či lokajské spolky obhajují před českým národem různé, zejména americké či evropské, ale i jakékoliv jiné lži, a to s pomocí dalších vlastních lží. Toto rozhodně nebyla zbytečná, natož agresivní či vulgární invektiva, neboť český národ opravdu potřebuje pravé zbožné vlastence, kteří budou národu hlásat výhradně pravdu.

Dále v čase mezi 53:55-54:08 Martin Joch uvedl, že je otázka, jakou technikou přesvědčit Usamovi souvěrce, aby se nevydávali stejnou cestou jak bin Ladin, tedy cestou zabíjení civilistů. Nutno dodat, že prozatímní technika, kterou k tomu USA – naši spojenci, resp. NATO ve jménu tzv. “trvalé svobody“, zvolily, je taktéž zabíjení civilistů, včetně dětí, a také uřezávání hlav patnáctiletým klukům jako trofeje. To je jistě velice dobrá přesvědčovací technika.

Je skutečně možné, že se Usama bin Ladin stal symbolem, ale symbol z něho spíše úmyslně udělali jistí zodpovědní činitelé prostřednictvím kolosální mediální propagandy, aby ho tak, co by symbolu, mohli využít k ospravedlnění jistých válečných intervencí a použít jako faktor zakrývající skutečnost, že je již dávno mrtvý. Tedy v podstatě se nejednalo až tak o pronásledování konkrétní živé osoby, ale spíše o pronásledování symbolu, který mohl mít podobu Usamy bin Ladina, jeho dvojníků, nebo mnoha jiných tváří. Přežene-li se to, jednalo se vlastně o pronásledování abstraktního nepřítele.

Ohledně dopadení, smrti a pohřbu Usamy bin Ladina, podporující oficiální verzi, se objevilo více dalších různých informací. Není vyloučené, že všechny nebo většina těchto informací jsou jen další, trochu “solidnější“ nepravdivé informace, jejichž cílem je zaretušovat a přebít původní oficiální, zřejmě nepříliš úspěšné “vrtění psem“ Bílého domu při brífinku, nebo-li zaretušovat a napravit tu extrémní absurdnost původní oficiální brífinkové snůšky naprostých báchorek a totálních nepravd.

Zde je potřeba také dodat, že jedna z účinných látek víceméně totální permanentní mediální mystifikace veřejnosti prostřednictvím takovýchto různých, mnohdy v podstatě zinscenovaných brífinků či zpravodajských relací, diskusních pořadů, atd., spočívá také v tom, že v relativně krátkých časových úsecích jsou veřejnosti sdělena velká množství různě dohromady zkombinovaných a namíchaných pravdivých, polopravdivých, nepravdivých a částečných informací a údajů, v případě možnosti jsou uvedeny většinou jen politicky korektní a celkovou kontinuitu lživých oficiálních vládních a mediálních propagand nenarušující dotazy posluchačů, a tudíž veřejnost pak má malou šanci, že se jí v průběhu těchto pořadů nebo i poté podaří všechny nebo alespoň většinu podstatných nesrovnalostí, nepravd a mystifikací odhalit. Dle některých názorů je opravdu docela možné, že dotazy posluchačů jsou vybírány opravdu cíleně, neboť kupř. v čase pořadu Hyde Park mezi 51:40-51:48 se posluchač zeptal, co hosté říkají na názor, že bin Ladin je mediální fikce, jak říká Klausův poradce Hájek, načež pan moderátor Takáč byl perfektně připraven a v čase mezi 52:23-52:47 přesně dementoval výrok poradce Hájka i s udáním zdroje, který tento výrok uvedl.

Názory, reakce, uvedené v těchto pořadech, zvláště od anonymních posluchačů, kupř. přes facebook, které zesměšňují pochybnosti o oficiální verzi kontroverzních událostí, potupují zastánce konspiračních teorií a oslavují možné původce konspiračních spiknutí, mohou být dílem nasazených agentů a mají sloužit k podpoře mystifikace veřejnosti. Též je možné, že v mnoha diskusních pořadech, brífinkách, tiskových konferencích, atd., které jsou veřejnosti předkládány, je většina sdělených dotazů již předem připravena a hosté mají na ně již dopředu připravené odpovědi, zkrátka vše se děje podle předem připraveného scénáře či protokolu, a to proto, aby se hosté vyhnuli nepříjemným otázkám, a aby veřejnosti bylo sděleno přesně to, co jistí lidé chtějí, aby se veřejnost dozvěděla. Také mohou být záměrně uvedeny nepodstatné, spíše okrajově související dotazy a témata, sloužící k odvedení pozornosti veřejnosti od zásadních důležitých záležitostí, nesrovnalostí a podezřelých okolností.

V současnosti se za mozek celé operace 11. září 2001 považuje terorista Chálid Šajch Muhammad (viz – http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Khalid_Shaikh_Mohammed_after_capture.jpg), který je v současnosti držen na americké vojenské základně v Guantanamu. Je docela možné, že Usama bin Ladin, coby obětní beránek, byl z hlediska věrohodnosti před veřejností neudržitelný, a bylo tedy potřeba ho nechat jako dopadnout a zabít, a posléze nahradit Chálidem Šajchem Muhammadem, coby novým obětním beránkem, sloužícím opět k odvedení pozornosti od pravých viníků a jako záminka k prodloužení tzv. protiteroristických vojenských akcí.

Také se na internetu objevila zpráva, že prezident USA Barack Obama prohlásil, že tělo Usamy bin Ladina je v USA.

Celá studie zde : Studie o 11. září

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*