Studie: Nejméně 400 000 lidí v Americe údajně zemřelo po vakcíně proti COVIDU

Studie: Nejméně 400 000 lidí v Americe údajně zemřelo po vakcíně proti COVIDU

Výzkumníci z Kolumbijské univerzity zjistili, že skutečný počet úmrtí po „očkování“ proti wuhanskému koronaviru (Covid-19) je podstatně vyšší než oficiální údaje z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

CDC tvrdí, že na injekce proti wuhanské chřipce zemřelo jen 20 000 lidí, ale Columbijský podhodnocující faktor odhaduje, že dvacetinásobek tohoto počtu, tedy kolem 400 000 úmrtí, je mnohem přesnější.

Systém hlášení nežádoucích účinků vakcíny (VAERS), vládní databáze nežádoucích účinků způsobených vakcínou, v současnosti eviduje kolem 20 000 úmrtí a téměř 103 000 hospitalizací v důsledku očkování proti covidu. Celkem je ke 3. prosinci ve spojení s očkováním zaznamenáno téměř 1 000 000 nežádoucích účinků.

Problém VAERS spočívá v tom, že zachycuje jen velmi malé procento – až jedno procento – nežádoucích účinků a úmrtí způsobených vakcínou. Kvůli tomu vědci často používají multiplikátory k odhadu skutečného počtu.Abstrakt této nejnovější studie o úmrtích způsobených vakcínou proti covidu vysvětluje, že „přesné odhady závažných nežádoucích účinků vyvolaných vakcínou proti COVIDu a úmrtnosti jsou kritické pro analýzy poměru rizika a prospěšnosti očkování a boosterů proti koronaviru SARS-CoV-2 v různých věkových skupinách“.

Pro výzkum vědci z Kolumbie použili regionální rozdíly v proočkovanosti k předpovědi úmrtnosti ze všech příčin a úmrtí bez covidu v následujících časových obdobích. To bylo založeno na dvou nezávislých, veřejně dostupných souborech údajů ze Spojených států a Evropy.

Zjistili, že více než šest týdnů po injekci mají covidové injekce negativní korelaci s mortalitou. Během pěti týdnů však jaby předpovídaly úmrtnost ze všech příčin téměř u všech věkových skupin s „věkem podmíněným časovým vzorcem, který odpovídá rozjezdu americké vakcíny“.

„Porovnáme-li odhadovanou úmrtnost po vakcíně ve studii s četností hlášenou CDC, dospěli vědci k závěru, že úmrtí VAERS jsou podhodnocena faktorem 20, což je „v souladu se známou podjatostí VAERS při zjišťování“,“ uvedl WND.

Na základě těchto zjištění Columbijský tým prohlásil, že rizika spojená s injekcemi, včetně posilovacích látek, „převažují nad přínosy u dětí, mladých dospělých a starších dospělých s nízkým pracovním rizikem nebo předchozí expozicí koronaviru“.

Dále zdůraznili, že existuje „naléhavá potřeba identifikovat, vyvinout a šířit diagnostiku a léčbu doživotních vedlejších účinků způsobených vakcínou“.

Ukazuje se, že závěry Columbijské studie by stále mohly představovat velké podcenění. Skutečný počet mrtvých po injekcích proti coronaviru by mohl být více než dvojnásobný, dokonce až 400 000.

Steve Kirsch, výkonný ředitel Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), nedávno provedl analýzu porovnávající četnost anafylaxe publikovanou ve studii s četností zjištěnou u VAERS. Na základě toho Kirsch odhaduje, že skutečný počet obětí po očkování je 41krát vyšší, tedy asi 820 000.

Kirschova analýza dospěla s využitím údajů od informátorů z CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) k podhodnocenému faktoru 44,64, což naznačuje, že počet mrtvých by mohl být ještě vyšší než 820 000.

Toto číslo je mimochodem vyšší než oficiální číslo připisované právě „covidu“ – a všichni víme, že toto číslo vysoce nadsazené, protože všechno se v dnešní době počítá jako „covidová smrt“.

Jinými slovy, počet úmrtí na „vakcíny“ je mnohem vyšší než počet úmrtí na skutečný virus.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*