Studie EEA: Znečištění ovzduší hromadně zabíjí Evropany

Studie EEA: Znečištění ovzduší hromadně zabíjí Evropany

Stovky tisíc Evropanů mohou čelit předčasné smrti v příštích dvou desetiletích kvůli toxickému vzduchu, uvedla hlavní zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ve svém varování. Jen v roce 2011, zemřelo předčasně asi 430.000 lidí v důsledku znečištěného ovzduší.

Pětiletá environmentální studie, State of the Environment Report for 2015, obviňuje vlády za jejich nečinnost a vyzývá ke změně politiky, technologií a životního stylu. Evropská unie bude potřebovat novou, radikální politiku na ochranu životního prostředí do roku 2050, varují odborníci.

Foto: Reuters/Luke MacGregor
Foto: Reuters/Luke MacGregor

„Musíme začít ihned,“ řekl Hans Bruynickx, vedoucí EEA agentuře Reuters.

EEA uvedla, že Evropa zvýšila recyklaci odpadu a snížila emise skleníkových plynů o 19 procent od roku 1990. Evropská unie plánuje další snížení emisí o 40 procent do roku 2030. Nicméně, i přes tyto poklesy Evropa „stále čelí řadě perzistentních a rostoucích problémů v oblasti životního prostředí,“ včetně chemického znečištění a vymírání živočišných a rostlinných druhů, informovala zpráva.

„I přes značný pokrok při snižování vypouštění znečišťujících látek do evropských vod v posledních desetiletích, pesticidy, průmyslové chemikálie a chemické látky i nadále ovlivňují kvalitu povrchu, půdy a mořské vody. To ohrožuje vodní ekosystémy a vzbuzuje obavy o možných dopadech na lidské zdraví,“ stojí ve zprávě.

Znečištění ovzduší způsobuje poškození lidského zdraví prostřednictvím přímé expozice (vdechnutím), nebo v důsledku vystavení nečistotám ve vzduchu, na rostlinách a půdě. Vozidla, elektrárny, zemědělství a domácnosti ke znečištění ovzduší v Evropě přispívají, uvedli autoři zprávy s tím, že doprava je hlavním faktorem přispívajícím ke špatné kvalitě ovzduší ve městech a tím souvisejících zdravotních dopadů. Vystavení environmentálnímu znečištění odhadem přispělo každoročně k nejméně 10. 000 předčasných úmrtí v důsledku ischemické choroby srdeční a mrtvicím.

Chemikálie z oblasti farmacie, produktů osobní péče, a jiných spotřebních výrobků mohou mít také řadu negativních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví. Endokrinní narušení, které ovlivňuje hormonální systém těla, vyvolává mimořádné znepokojení, podle studie, která poukazuje na to, že potencionální dopady na zdraví člověka z těchto chemických látek jsou „špatně pochopeny“, zvláště když jsou lidé vystaveni směsi těchto chemických látek, nebo co se týče expozice u těhotných žen a malých dětí.

Evropě se sotva podaří realizovat svůj cíl „žít dobře v mezích naši planety“ do roku 2050, podle zprávy, vzhledem k tomu, že většina Evropanů ročně užívá více než čtyři hektary zdrojů planety – což je více než dvojnásobek toho, co je stanoveno jako udržitelná ekologická stopa.

Evropská komise odhaduje, že přechod na ekologičtější, nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 bude vyžadovat investice 270 miliard euro ročně, neboli 1,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) EU v nadcházejících desetiletích.

EEA uvedla, že by Evropa mohla ekonomicky těžit ze zelenějších měst, průmyslu, dopravy a zemědělství.

 
RT/ Tomas Daleko

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Studie EEA: Znečištění ovzduší hromadně zabíjí Evropany

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*