Soudní imperialismus EU

Soudní imperialismus EU

Nedávné rozsudky polského ústavního soudu stanovily, že vnitrostátní právo může mít přednost před právem EU, což zvyšuje napětí s Bruselem a podněcuje EU k právním krokům. Evropská komise oznámila, že zahajuje proti Polsku řízení pro porušení práva EU a nezávislost jeho vnitrostátního soudnictví.

Znamená to, že Evropská komise nechce kompromis, ale kapitulaci. Požaduje stále více a vytváří nové fronty a konflikty. Jejím cílem je proměnit Polsko a později i další země – s výjimkou těch nejsilnějších, které je řídí – ve skutečné kolonie institucí EU.

Nyní se Komise zaměřila na polský Ústavní soud. Učinila tak proto, že tribunál buduje „ústavní štít“, který má zabránit zvnějšku inspirované anarchii v soudnictví a chránit Polsko před soudním imperialismem Evropského soudního dvora (ESD).Podle Komise polský tribunál „již nesplňuje požadavky nezávislého a nestranného soudu zřízeného zákonem, jak požaduje Smlouva o EU“.

Jak by mohlo tyto požadavky splnit, když činilo rozhodnutí, které činilo?

Vše, co se EU nelíbí, co je pro ni překážkou, „nesplňuje požadavky“. Není-li překážkou a dodržuje-li jasné a skryté pokyny, pak je to právně evropské a příkladné.

Těžko nevzbudit dojem, že se Komise, podrážděná nezávislostí polského Ústavního soudu (který má povinnost bránit suverenitu!), mstí. Chce dát tvrdou lekci celé Evropě, která spočívá v zajištění toho, že nikdo jiný nesáhne po ústavním štítu. Oběť má mlčet a nemá právo se bránit.

V rozhodnutí Komise je však ještě něco jiného: správné tvrzení, že tribunál hraje v polském státním systému naprosto klíčovou roli. Takto byl koncipován během posledních dnů komunismu v Polsku v 80. letech. Měla to být třetí komora parlamentu, schopná zablokovat jakékoliv hlubší pokusy o reformu země. Právě proto získal polský tribunální soud tak mocnou autoritu.

Když soud vypadl z rukou polského liberálního establishmentu, jeho okraj se obrátil proti jeho předchozím nositelům. Tribunál dokáže účinněji měnit fungování země než parlament, který je vždy ohrožen prezidentským vetem, a proto je tribunál klíčovou baštou v boji za nezávislost.

Nyní bylo proti Polsku vytaženo nejtěžší dělostřelectvo.

Naše vlastní zbraně jsou menšího kalibru. Proto se Poláci nedají zastrašit, když chtějí vyhrát. V to Brusel doufá, neboť věří, že Poláci budou konečně chtít být sami, i za cenu své nezávislosti.

Poláci tedy musí bojovat – na ústavním bojišti i na každém jiném. Polská pravice se nemůže vzdát polské nezávislosti, i kdyby to znamenalo zaplatit za ni velmi vysokou cenu.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Soudní imperialismus EU

  • Evropská unie není stát, není federace. Je to jen smlouva, od které lze odstoupit. Z EU se stalo zaklínadlo, za které se schová jakákoliv hloupost, která přivede členské země ke krachu. Dělejme jako Poláci či Maďaři vše pro to, abychom si udrželi suverenitu, samostatnost a hrdost. Nebuďme jak za Protektorátu.
    Nemusíme všechno, co si ti nikým nevolení a draze přeplacení úředníci v EK vymyslí.
    Europoslanci jsou sice volení, ale díky platu, který tam mají jsou poslušní a není o nich slyšet. Do EP státy vysílají takové politiky, kteří by doma někomu překáželi, mohli by chtít místo ve vedení své strany nebo jiná koryta. Tak se raději „odloží“ do Evropského parlamentu a slehne se za nimi zem.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*