Sněmovna odmítla vystoupení ČR z Globálních paktů OSN!

Sněmovna odmítla vystoupení ČR z Globálních paktů OSN!

Po dlouhé včerejší debatě odmítla Poslanecká sněmovna vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.

Včera jsme do pozdních večerních hodin projednávali ve Sněmovně na návrh našeho hnutí SPD bod s názvem Informace vlády o postoji ČR ke Globálnímu paktu OSN o migraci. Po dlouhé debatě jsme navrhli usnesení ve znění: „Poslanecká sněmovna považuje další setrvání ČR v Globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a pravidelné migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy ČR a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny.“ Pro toto usnesení hlasovali pouze poslanci SPD, takže přijato nebylo, čímž ostatní politické strany odmítly vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.Zde je můj projev k uvedené problematice:

Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády.

Předem mého vystoupení mi dovolte Vám poděkovat, nebo spíše těm, kteří podpořili, abychom zde dnes na půdě Sněmovny projednali předložený návrh, ve věci zaujetí stanoviska ke globálním paktům OSN.

Globální pakt o migraci je souhrnný název, který obsahuje dva velmi důležité dokumenty, a to Globální pakt o bezpečné, řízené a pravidelné migraci a Globální pakt o uprchlících. Návrhy obou smluv mají být projednány na 73. Valném shromáždění OSN dne 25. září 2018 v New Yorku. Závěrečný podpis obou dokumentů by se podle Sekretariátu OSN měl uskutečnit na zvláštní konferenci OSN, která je svolána na polovinu prosince 2018 do Marrákéše.

Naší republiku by měl zastupovat z pověření předsedy vlády Andreje Babiše ministr vnitra a pověřený ministr zahraničních věcí Jan Hamáček, který by na tomto jednání neměl hájit zájmy ČSSD, ale hájit stanovisko, o kterém zde budeme hlasovat. Pan ministr Hamáček by měl hájit stanovisko, ke kterému dostane mandát Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tedy hájit zájmy všech našich občanů. Z proběhlých průzkumů si většina našich občanů nepřeje na našem území žádné nelegální imigranty a z tohoto důvodu apelujeme na všechny poslance napříč politickými stranami, aby podpořili návrh našeho hnutí SPD o vystoupení České republiky z uvedených Globálních paktů OSN, tak jak o tom rozhodly Spojené státy v prosinci minulého roku. Prezident Donald Trump to komentoval slovy, že návrhy dohod jsou neslučitelné s jeho migrační politikou. Obdobně se zachovalo Maďarsko. Po obdržení návrhů jednání OSN v polovině července tohoto roku uložila maďarská vláda všem svým státním úřadům posoudit navržené smlouvy s vnitrostátním právem a následně je vláda posoudila z hlediska kompatibility se státní politikou Maďarska v oblasti migrace. Výsledkem bylo, že maďarská vláda schválila 6. září vystoupení Maďarska z Globálních paktů OSN. Dále věříme, že v souladu s tím, jakou imigrační politiku zastávají další naši partneři V4 Polsko a Slovensko, též od těchto smluv o Globálních paktech OSN odstoupí.

V dokumentech OSN, se uvádí, že je migrace „nezastupitelným a dobrým procesem, který by měl být podpořen“, což je pro naše hnutí SPD absolutně nepřijatelné.

Vážené poslankyně a vážení poslanci, podpořme tento náš návrh. Pan ministr Jan Hamáček by následně na půdě Organizace spojených národů předložil návrh na vystoupení České republiky z Globálních paktů OSN.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Komentář “Sněmovna odmítla vystoupení ČR z Globálních paktů OSN!

  • Je třeba nastavit sociální systém tak, aby ti, kteří do něj nikdy nepřispívali a nevytvářeli žádné hodnoty, dostávali jen nejnutnější jídlo, ošacení a přístřešek.
    Pak sem nepůjdou i kdyby se politici paktovali jakkoliv.
    Dále je nutné na úrovni obcí netolerovat přestupky a dát nájezdníkům jasně najevo, že nejsou vítání.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*