11. září 2001: nukleární demolice

,,Věže spadly následkem nárazu letadel“, zní v oficiálních materiálech. Opak je pravdou. Budovy měly velkou rezervní nosnou kapacitu. Při návrhu WTC se s nárazem velkého dopravního letadla počítalo. Typ letadla, se kterým návrháři počítali, byl Boeing 707. Hmotnostně, rozměrově i kapacitou své palivové nádrže je Boeing 707 přibližně stejný jako Boeing 767 – typ letadel jaký do věží údajně narazil. Inženýr, který zkoumal trosky WTC (World trade centrer – Světového obchodního centra) řekl: ,,Samotný náraz letadla té budově neudělal vůbec nic. Věže by vydržely i náraz několika letadel“.