Se Sorosem, Antifou a Blake lives Matter ke světlým globalistickým zítřkům

Se Sorosem, Antifou a Blake lives Matter ke světlým globalistickým zítřkům

Po smrti Georga Floyda zmítají evropskými i americkými městy nepokoje a protesty.

Jejich účastníky tvoří z velké části členové hnutí Black Lives Matter a anarchisté z Antify, která byla v USA zařazena na seznam teroristických organizací.

Jedním ze sponzorů organizace Black Lives Matter (BLM) je George Soros, který je zároveň jedním z největších sponzorů americké Demokratické strany. Mezi další donory BLM patří např. Fordova nadace.

Filantropická organizace Borealis Philanthropy, která je přímo napojena na BLM, v roce 2016 spolu Fordovou nadací oznámila vytvoření Black-Led Movement Fund (BLMF), šestileté společné dárcovské kampaně zaměřené na získání 100 milionů dolarů pro koalici Movement for Black Lives, což je jen jiný název pro BLM.

Borealis Philanthropy je také sponzorována nadací Rockefeller Brothers Fund, která kromě BLM finacuje mnoho klimatických organizací a levicových organizací jako je Alliance for Justice (AFJ), jejíž Judicial Selection Project lobuje za dosazování levicových soudců a naopak bojuje proti výběru soudců konzervativního zaměření.

Rockefeller Brothers Fund sponzoruje i Aspen institute, v jehož pobočce pro střední Evropu najdeme mnoho českých politiků různých stran, novinářů (Kundra) a dalších osobností.

Ne všechny demonstrace Antify a BLM jsou pokojné. Demonstranti často napadají policisty i obyčejné lidi bez ohledu na barvu jejich pleti, drancují a zapalují obchody a strhávají sochy. Vše ve jménu „protestu proti bílému rasismu“.Protesty jsou podporovány levicovými globalistickými médii, která tvoří páteř mainstreamu v EU i USA, a mnohými nadnárodním korporacemi.

Přístup politiků a městských zastupitelů k demonstracím se liší podle převládající politické orientace.

Zatímco patriotické radnice se snaží zabránit škodám a udržet pořádek ve městě, globalističtí demokraté příliš nezasahují a často schvalují i zcela nesmyslné požadavky vzbouřenců – např. na zrušení policie. Předsedkyně městské rady Minneapolis, Lisa Bender, členka Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party (DFL), která je napojena na Demokratickou stranu, ve tweetu oznámila, že se rada chystá zrušit policejní oddělení a nahradit ho formou sociální služby.

V roce 2015- ve stejném roce, kdy byla spuštěna masová migrace do Evropy – byl v Baltimoru v policejní vazbě zabit 25letý černoch Freddie Grey.

Tehdy také propukly „pokojné protesty“ BLM v podobě drancování, útoků a žhářství.

Sorosova Nadace otevřené společnosti byla již tehdy obviněna, že BLM financuje. Ken Zimmerman, ředitel Nadace otevřené společnosti USA, toto obvinění odmítl slovy:

Nemohu opravdu spekulovat o tom, co vede k těmto fámám, ale není tomu tak.

DCLeaks.com však následně zveřejnila 69stránkovou zprávu Nadace otevřené společnosti, ve které Sorosova organizace zdokumentovala své plány na využití nepokojů po smrti Freddieho Greye k „urychlení demontáže strukturální nerovnosti způsobené a udržované místními orgány činnými v trestním řízení“:

„Zabití Freddieho Greye v dubnu pomohlo vyvolat týdny pokojných protestů obyvatel Baltimoru a jejich spojenců z hnutí #BlackLivesMatter, které byly dočasně přerušeny obdobím nepokojů, trvajících méně než 48 hodin, jejichž výsledkem byla zranění a majetkové škody v přilehlých podnicích v rozsahu milionů dolarů. I když mnozí nad škodami bědovali, převládající pocit je, že povstání v Baltimoru katalyzovalo posun paradigmatu, který nabízí příležitosti k velkým reformám soudnictví.

Zejména nedávné události nabízejí jedinečnou příležitost k urychlení odstraňování strukturální nerovnosti vytvářené a udržované místními orgány činnými v trestním řízení a k zapojení obyvatel, kteří byli historicky v Baltimore City zbaveni volebního práva, do vytváření reforem a do dohledu na jejich realizaci.

V návaznosti na naše stávající sítě a programy se OSI-Baltimore zaměří na investice do následujících okruhů: 1) vytvoření kultury odpovědnosti za policejní činnost v Baltimoru, uznání všudypřítomného rasismu, neúcty a nezákonnosti, které vedly k nedávným událostem; a 2) budování schopnosti aktivistů v Baltimoru požadovat a dosáhnout okamžitých a dlouhodobých reforem.“

Zmíněné okruhy jinými slovy znamenají ochromení zásahů policie z obav, že bude obviněna z rasismu a výcvik BLM a Antify pro dosažení globalistických cílů.

Následně Nadace otevřené společnosti Baltimore přiklepla Black Lives Matters podporu v hodnotě 650.000 USD.

O co vlastně Sorosova Nadace otevřené společnosti již tehdy v Baltimoru usilovala? A co je myšleno slovy o „posunu paradigmatu“ a „reformy soudnictví“? A co se skrývá pod slovy o „odstraňování strukturální nerovnosti vytvářené a udržované místními orgány činnými v trestním řízení“? Kteří obyvatelé Baltimoru měli nabýt volebních práv, která jim byla historicky upírána?

Odpovědi na tyto otázky můžeme najít v současných událostech, kopírujících jako přes kopírák nepokoje z roku 2015.

Protože stejně jako tehdy mají tyto události přispět k razantní změně společnosti, ke změně paradigmatu – ke zlegalizování ilegálních migrantů, kterým bude střední třída platit zdravotní a sociální služby, k posílení demokratů ve volbách v USA a k odstranění prezidenta Trumpa. Rozdíl je jen v tom, že globalistické síly, které za nepokoji stojí, měly hodně let na přípravu – na výcvik aktivistů a na infiltrování politických, policejních a korporátních struktur a médií lidmi, kteří je podporují.

Vznik Svobodné autonomní zóny Free Capitol Hill v Seattlu a vyhlášení jejích politických požadavků nám pomůže výše uvedené otázky zodpovědět.

Radnice města Seattle ve státě Washington je složena z osmi demokratů a jednoho člena Socialistické alternativy a vede ji demokratická primátorka. Stát Washington vede demokratický guvernér.

Podle toho také vypadaly akce policie k obnovení pořádku ve městě.

Po osmi dnech demonstrací, z nichž některé byly násilné, dostali policisté ve východním okrsku z velitelství pokyn, aby opustili policejní budovu a umožnili demonstrantům průchod.

Demonstranti následně obsadili šest městských bloků, zabarikádovali ulice, k východům postavili ozbrojené stráže a vyhlásili tzv. Svobodnou autonomní zónu Free Capitol Hill (CHAZ) bez policistů. A jako správně vycvičení aktivisté okamžitě předložili 30 politických požadavků zastupitelstvu Seattlu a státu Washington.

Mezi jiným požadují:

Zrušení policejního oddělení v Seattlu a na něj navazujících struktur trestního soudnictví.

Tento požadavek se zcela shoduje s uniklou zprávou Nadace otevřené společnosti USA.

Požadujeme opakování soudních procesů pro všechny barevné lidi, kteří v současné době vykonávají trest odnětí svobody za násilný zločin, a to s porotou složenou ze členů jejich komunity.

Takže, kdo má sedět v porotě reformovaných soudů – ilegální migranti a černošské případně muslimské gangy?

Požadujeme zrušení trestu odnětí svobody obecně, ale zejména zrušení věznic pro mladé a soukromých ziskových věznic.

Při nahrazování současného systému trestního soudnictví požadujeme vytvoření restorativních / transformačních programů odpovědnosti jako náhrady za trest odnětí svobody.

Takže ve vězení nebude nikdo, všichni zločinci se budou převychovávat sociálními programy na svobodě.

A kdo nahradí policii?

Požadujeme, aby lidé dostali autonomii při vytváření lokálních systémů boje proti zločinu.

To připomíná hlídky šaría.

Požadujeme, aby město vytvořilo zcela samostatný systém, který by využívali odborníci na duševní zdraví a který by reagoval na výzvy 911, které se týkají krizí v oblasti duševního zdraví, a trváme na tom, aby všichni, kdo budou do takového programu zapojeni, byli podrobeni důkladnému a přísnému školení v oblasti urovnávání konfliktů.

To v podstatě znamená institucionalizaci praxe, kterou často vidíme po zadržení zločinců z řad muslimských migrantů v EU. Jsou prohlášeni za duševně nemocné a předáni odborným lékařům.

Tolik k reformě policie a soudnictví a přejděme k „odstraňování nerovností“:

Požadujeme, aby finanční prostředky, kterými byl financován policejní úřad v Seattlu, byly přesměrovány na:

  1. Socializované zdravotnictví a lékařství pro město Seattle.
  2. Bezplatné veřejné bydlení, protože bydlení je právo, nikoli privilegium.
  3. Veřejné vzdělávání, snížení průměrné velikosti tříd ve městských školách a zvýšení platů učitelů.
  4. Naturalizační služby pro migranty do Spojených států, kteří zde žijí nezdokumentovaní. (Požadujeme, aby byli označeni jako „nezdokumentovaní“, protože žádný člověk není ilegální.)
  5. Obecný rozvoj komunity. Parky atd.“

A máme to tu – svatý grál – požadavek na zlegalizování ilegálních migrantů začleněný globalistickým think tankem OSN do Globálního kompaktu pro migraci, který protlačuje globalistická EU ve společné azylové politice. A tato politika se má v létě odsouhlasit i přes odpor mnohých států EU – to je ale náhodička.

V této oblasti se Soros spolu s Nadací otevřené společnosti velice angažují.

Požadujeme, aby historii černých a domorodých Američanů byla ve školním vzdělávacím programu ve státě Washington věnována podstatně větší pozornost.

Rozpouštění národní identity – v tomto případě USA.

Požadujeme, aby se důkladné školení o politické korektnosti (anti-bias training) stalo zákonným požadavkem pro všechna pracovní místa ve vzdělávacím systému, jakož i ve zdravotnickém povolání a v masmédiích.

Nenazývat věci pravými jmény má být tedy pro některé profese povinné ze zákona.

To je ovšem jen první krok cenzury. Časem nám globalisté zakáží zveřejňovat i pravdivé informace, které by se někoho mohly dotknout. Už na to mají připravený manuál.

OSN UNESCO vydalo knihu „Žurnalistika, „falešné zprávy“ a dezinformace: Příručka pro vzdělávání a školení novinářů“. V tomto materiálu OSN rozeznává tři druhy fake news: disinformation, misinformation a mal-informations.

A právě mal-informations představují pravdivé zprávy, které byly zveřejněny se záměrem poškodit osobu, sociální skupinu nebo organizaci. Vynález mal-informations tak umožní umlčet jakoukoli kritiku.

Požadujeme de-gentrifikaci Seattlu, počínaje kontrolou výše nájemného.

Požadujeme bezplatnou vysokou školu pro obyvatele státu Washington (vzhledem k ohromnému účinku, který má vzdělání na ekonomický úspěch, a souvisejícímu ohromnému dopadu chudoby na barevné lidi) jako reparaci za zacházení s černochy v tomto státě a zemi.

Žádáme obnovení městského financování umění a kultury s cílem obnovit kdysi bohatou místní kulturní identitu Seattlu.

Takže pro koho vlastně budou vysoké školy bezplatné? Kdo bude platit vysoké školství, levné bydlení a vymývání mozků pomocí tzv. osobností kultury? Většinou bílý daňový poplatník.

Žádáme, aby od nynějška do zrušení policie bylo zakázáno policii vytlačovat naše sousedy bezdomovce a na stejném základě požadujeme ukončení všech nucených vystěhování.

Takže pokud pojedete na dovolenou a skupina Afričanů vám zatím obsadí byt, máte smůlu.

A ještě zbývá otázka, kdo nabyde volebního práva, které je mu historicky upíráno?

Požadujeme decentralizovaný volební proces, který poskytne občanům Seattlu větší možnost výběru kandidátů na veřejnou funkci tak, abychom nebyli nuceni volit při hlasování mezi stejně nežádoucími možnostmi. Existuje několik systémů a politik, které znevýhodňují pracující dělníky při kandidatuře na veřejnou funkci. Všechny musí být zrušeny, počínaje poplatkem spojeným s podáním žádosti o kandidaturu na veřejnou funkci.

Požadujeme, aby současní vězni dostali plné a neomezené volební právo a aby washingtonský stát přijal právní předpisy, které se v tomto odpoutají od federálního práva, bránícího zločincům ve volební účasti.

V podstatě požadují to samé, co vyžaduje globalistický Evropský soud pro lidská práva: Do tvorby reforem a dohledu na jejich realizaci budou zapojeni i zločinci.

A pokud se podaří zlegalizovat ilegální migranty a prohlásit migraci za lidské právo, přibude Demokratické straně opravdu mnoho voličů a bankám se raketově navýší zisky z remitencí.

Sorosova globalistická politika čouhá z požadavků demonstrantů jako sláma z bot.

Toto nejsou spontánní protesty – je to jen další pokus globalistů posunout svět o něco blíže k Novému světovému řádu.

 

Převzato z http://www.zvedavec.org
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*