Rozsáhlé vraždění (nenarozených) dětí očkovacím průmyslem a našimi vládami (sk)

Rozsáhlé vraždění (nenarozených) dětí očkovacím průmyslem a našimi vládami (sk)

4 250-percentný nárast prípadov odumretia plodu počas takzvanej pandémie H1N1 v roku 2009/2010, spôsobený očkovaním.

CDC (Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu) sa doslova podieľa na vraždení detí tým, že sa spolčilo s výrobcami vakcín v zakrývaní počtu prípadov úmrtia, spôsobených vakcínami –odhaľuje to nový výskum iniciatívy Vaccination Information Network. Aj keď vlastné vedecké podklady CDC dokazujú, že vakcíny spôsobujú výrazný nárast prípadov smrti nenarodeného dieťaťa, americký úrad spolčený s očkovacím priemyslom naďalej pokračuje svoju kampaň v prospech očkovania. Pritom vykresľuje desivé scenáre a vymýšľa »globálne pandémie«, aby presvedčil ťarchavé ženy, aby si dali napichať ešte viac vakcín.

Istý vedec zdokumentoval, že počet prípadov odumretia plodu počas podvodu údajnej pandémie v roku 2009/2010 explodoval až o 4 250 percent. Túto podvodnú pandémiu zinscenovalo CDC spoločne s Komisiou znalcov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO.

Ešte donedávna bola medicínska komunita toho názoru, že ťarchavé ženy by sa v žiadnom prípade nemali dať očkovať proti chrípke. No vďaka kriminálnej súčinnosti CDC a WHO s očkovacím priemyslom sa rozbehla intenzívna kampaň v prospech očkovania budúcich mamičiek proti chrípke. Výsledkom sú spontánne potraty.

Nasleduje kompletná tlačová správa Vaccination Information Network, v ktorej dokumentuje toto dôležité odhalenie:

CDC zavádzalo gynekológov a pôrodníkov – zatajovalo správy o najväčšom počte prípadov odumretia plodu, ktoré sú dávané do súvisu s vakcínou proti chrípke, v histórii systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System).

Štúdia Dr. Garyho Goldmana o hlásenom náraste počtu prípadov odumretia plodu o 4 250 percent počas údajnej pandémie H1N1v roku 2009/2010 je teraz bezplatne prístupná pre verejnosť. Gynekologický odborný časopis American Journal of Obstetics & Gynecology (AJOG) odmietol správu zverejniť. National Coalition of Organized Women (NCOW, teda Národná koalícia organizovaných žien) vyčíta časopisu, že sa podieľal na obrovskom zatajovaní a manipulácii údajov v súvislosti s počtom prípadov odumretia plodu počas chrípkovej sezóny 2009/2010. Goldmanova správa neskôr vyšla v časopise Human & Experimental Toxicology Journal (HET) ako štúdia SAGE Choice, je k dispozícii na informačnom portáli PubMed ako bezplatný článok.

»Comparison of VAERS fetal-loss reports during three consecutive influenza seasons: Was there a synergistic fetal toxicity associated with the two-vaccine 2009/2010 season?« (Porovnanie počtu prípadov hlásenia odumretia plodu systémom VAERS počas troch po sebe idúcich chrípkových sezón: Existovala synergická toxicita pre plody v súvislosti s dvojvakcínovou sezónou 2009/2010?«), Goldman, GS, Hum Exp Toxicol., máj 2013;32(5):464-75.

Napriek výrazným stopám zdokumentovanej spolupráce a chybného postupovania v CDC, AJOG (Elsevier) a deviatich neziskových organizácií, medzi nimi March of Dimes (americká dobročinná organizácia na zlepšenie zdravotného stavu novorodencov, pozn. prekl.), bol tento alarmujúci zlý výsledok experimentu očkovania proti kmeňu H1N1, ktorý bol v roku 2009/2010 uskutočnený na plodoch ťarchavých žien, zo strany CDC úspešne utajený, až kým Goldman vo svojej novej publikácii zverejnil štatistické údaje a zdokumentoval škody.

Dr. Marie McCormicková, vedúca pracovnej skupiny pre bezpečnosť vakcíny H1N1 a odhad rizika (VSRAWG) pri CDC, zatĺkala a v zavádzajúcich správach americkému ministerstvu zdravotníctva (HHS) tvrdila, že počas experimentu v roku 2009/2010 na ťarchavých ženách neboli v prípade budúcich mamičiek zaznamenané žiadne negatívne náznaky, a už vôbec nie nejaké nežiaduce účinky.

Pod tlakom štatistík NCOW získaných z údajov vlády však Dr. Shimabukuro z CDC počas verejnej prednášky, ktorú mal v októbri 2010 v Atlante, v štáte Georgia, potvrdil správnosť údajov NCOW. Tento rozpor s tvrdením Dr. McCormickovej ukazuje, že CDC veľmi skoro vedelo o oznamovanom zvýšení počtu spontánnych potratov. Napriek tomu však CDC nekonalo a neinformovalo bezodkladne gynekológov.

Tí netušiac o tejto skutočností naďalej podávali svojim ťarchavým pacientkam pre ich ešte nenarodené deti smrtiace dvojvakcíny proti chrípke, cez ktoré sa do tela matky dostalo až 50 mikrogramov ortuti. Na základe úspechu tohto zinscenovaného utajenia a súčinnosti neziskových organizácií a Združenia amerických gynekológov a pôrodníkov (AJOG) vyvíjajú v súčasnosti na ťarchavé ženy nátlak, aby si nechali napichať štyri dávky vakcíny (chrípka, TDaP), a tým deťom, ktoré to prežili a narodili sa, napichajú až 49 dávok vakcín (tento údaj zrejme neplatí pre Slovensko), aby smeli chodiť do školy.

Na druhej strane pseudovedy:

»Ak sú vakcíny skutočne založené na ›vede‹, potom tento experiment predstavuje neúspech«, tvrdí pani Dannemannová, vedúca NCOW a zakladateľka Vaccine Liberation Army (niečo ako Hnutie za oslobodenie z jarma vakcinácie, pozn. prekl.). »Prečo potom naďalej očkujeme ťarchavé ženy stále väčším počtom vakcín, keď neexistuje žiaden vedecký dôkaz o tom, že vakcíny sú pre nenarodené dieťa neškodné? Naopak, čísla dostupné z tohto verejného experimentu vnucovaného neinformovaným budúcim mamičkám dokazujú presný opak – že vakcíny proti chrípke nie sú bezpečné a stále častejšie spôsobujú smrť nenarodeného dieťaťa.«

V roku 2009/2010 CDC iniciovalo rozsiahlu štúdiu, ktorej ničivý zlý výsledok je zatajovaný a – čo je oveľa viac desivejšie – ktorý vydavatelia lekárskych odborných časopisov, štátne úrady a neziskové organizácie prekrútili, aby pripravili základ zlovestný, zavádzajúci základ pre celosvetovú reklamnú kampaň s názvom Očkovanie proti chrípke pre ťarchavé ženy je bezpečné (Flu Shot Is Safe for Pregnant Women). Úspech tejto manipulácie a týchto utajených dohôd vedie k stále častejšiemu odporúčaniu očkovanie pre ťarchavé ženy, argumentujúc nedokázaným prenosom protilátok z matky na plod.

Dodávatelia vakcín majú imunitu v trestných konaniach v prípadoch poškodenia zdravia vakcínami. Americký federálny zákon znemožňuje priamo zažalovať dodávateľa vakcín a vládny orgán príslušný pre bezpečnosť vakcín. Pracovníkov štátnych organizácií však možno volať na zodpovednosť za úmyselné nesprávne konanie, s výhradou súhlasu ministra zdravotníctva. Čo však s neziskovými organizáciami, ktoré spolupodpísali spoločný obežník pre nadchádzajúcu chrípkovú sezónu, v ktorom vyzývajú gynekológov a pôrodníkov, aby naďalej očkovali svoje ťarchavé pacientky? Možno ich žalovať?

Zo strany CDC iniciovaný a deviatimi neziskovými organizáciami spolupodpísaný obežník bol rozoslaný na jeseň v roku 2010. Určený bol najmä gynekológom a pôrodníkom v krajine, ktorí svojim ťarchavým pacientkam na základe odporúčania CDC bez ohľadu na štádium tehotenstva a hmotnosť plodu podali dve rôzne vakcíny proti chrípke, a to proti sezónnej chrípke a proti H1N1. Každá z nich obsahovala 25 mikrogramov ortuti, spolu teda 50 mikrogramov. Obežník, ktorý strategicky vôbec nebral do úvahy čísla VAERS z rokov 2009/2010, odporúčal pre nasledujúci rok očkovanie proti sezónnej chrípke, ktoré ako trivalentná vakcína zjednocuje všetky potrebné kmene do jednej vakcíny a obmedzil tak dávku toxickej ortuti namiesto plod poškodzujúcich 50 mikrogramov na 25 mikrogramov. Ak 50 mikrogramov zabíja, postačuje 25 mikrogramov na poškodenie preživších? Kde je tu veda?

Aj keď majú ustavičné informácie od nezávislých vedcov, vierohodných informátorov ako Robert F. Kennedy, ml., zo sociálnych sietí a internetových médií o dlhom zozname prípadov prekrútených štúdií, nekonania, chybného postupovania, zavádzania, falošnej a strategickej rétoriky, zákonodarcovia nekriticky trvajú na chybných štátnych očkovacích programoch CDC… a čudujú sa, prečo verejnosť »robí taký cirkus«!

Z pohľadu NCOW je najnehoráznejšia nasledujúca skutočnosť: Úrad, ktorého úlohou je informovať lekárov a chrániť zdravie verejnosti, sa rozhodol neinformovať včas gynekológov a pôrodníkov, ako to bolo Dr. McCormickovou prisľúbené, s cieľom zachrániť tento program očkovanie ťarchavých žien pred zaslúženým kolapsom. Ešte zavádzajúcejší je obsah obežníka ktorý ignoruje čísla systému VAERS:

»Vakcína proti chrípke je bezpečná«, pretože:

Vakcíny proti chrípke boli v posledných desiatich rokoch podané miliónom ťarchavých žien, neexistuje žiadne podozrenie na poškodenie zdravia žien a ich detí.

»Tak moment«, hovorí pani Dannemannová. »Samotní výrobcovia vakcín už desať rokov tvrdia, že neexistujú žiadne zodpovedajúce štúdie o účinku vakcíny na ľudský plod alebo reprodukciu. Príbalový lekár výrobcov, gravidita kategória C, uvádza, citujem: ›Reprodukčné štúdie na zvieratách ukázali negatívne dôsledky na plod, a neexistujú žiadne zodpovedajúce, dobre kontrolované štúdie na ľuďoch.‹ Ako prišlo CDC v posledných desiatich rokoch k tomu, odporúčať očkovanie ťarchavým ženám bez preukázania jeho bezpečnosti? Zákon takýto dôkaz požaduje! Nuž, teraz je tu bezpečnostná štúdia, aj keď je smutným výsledkom iného štátneho experimentu, ktorý bol vnútený neinformovanej verejnosti«, zdôrazňuje Dannemannová: »Goldmanova štúdia!«

Možno volať neziskové organizácie na zodpovednosť za to, že sa podieľali na dohode s cieľom uviesť verejnosť do omylu? Informovalo CDC organizáciu March of Dimes pred podpísaním spoločného obežníka, ktorým boli gynekológovia a pôrodníci nútení naďalej očkovať ťarchavé ženy o tom, že výsledkom [americkej] vládnej iniciatívy rokov 2009/2010 na očkovanie ťarchavých žien bol najväčší nárast počtu prípadov odumretia plodu v histórii systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS)?

Alebo organizáciu March of Dimes a iné neziskové organizácie CDC úmyselne uviedla do omylu tým, že zadržala údaje chorobnosti a vlákala ich do kampane proti lekárom svojej krajiny a na zavádzanie verejnosti a tým uchránila neodôvodnený program očkovania ťarchavých žien pred rozpadom? Prečo nemá americká verejnosť žiaden prostriedok na prešetrenie tohto chybného postupu CDC, takže tento úrad môže naďalej poškodzovať verejnosť, ktorú má vlastne chrániť?

Kto disponuje kompetenciou, získať v mene verejnosti – v mene ľudstva – odpoveď na túto jednoduchú otázku, či tých deväť neziskových organizácií, ktoré spolupodpísali spoločný obežník, ktorým boli lekári v krajine uvedení do omylu, bolo zapletených do tohto komplotu? Bolo uvedené do omylu americké ministerstvo zdravia, keď McCormicková neuviedla čísla systému VAERS vo svojich mesačných správach? »Keďže verejnosť očividne nemá hovorcu alebo kanál na prešetrenie tohto údajného spolčenia, program očkovania pre ťarchavé ženy nerušene pokračuje a poškodzuje aj naďalej budúce generácie ľudstva tým, že oslabuje plody a sabotuje ich zdravý vývoj«, kritizuje Dannemannová.

Príbalové letáky výrobcov vakcín tvrdia, že neexistujú žiadne štúdie o účinku vakcín na plody alebo reprodukciu – a napriek tomu, že neexistujú žiadne zákonom požadované štúdie bezpečnosti, sa v spoločnom obežníku CDC priznáva, že ťarchavým ženám už desať rokov podávajú vakcíny proti chrípke. O akú vedu opiera CDC svoje tvrdenie, že neexistuje žiaden škodlivý účinok, keď autizmus, alergie, astma, detská cukrovka, obezita a údajná »psychiatrická choroba«, ktoré sú pozorované u detí vo veľmi nízkom veku, sa šíria epidemicky úmerne s povinnými očkovaniami v detstve? »Ako opodstatňuje tento vývoj explodujúcich chronických chorôb detí, korelujúci s nárastom povinných očkovaní v detstve, ďalšie oslabovanie nasledujúcej generácie útokom v lone matky? Prečo vzhľadom na tieto očividne nevydarené verejné experimenty a ich štatistiky chorobnosti a chýbajúce štúdie bezpečnosti výrobcov vakcín aj naďalej vakcinujeme ťarchavé ženy?«, pokračuje riaditeľka NCOW.

Nedávno bola zverejnená iná štúdia z roku 2012 od Brown et al., v ktorej je skúmaný prenos ortuti z matky na nenarodené dieťa; potvrdzuje Goldmanovu štúdiu. Čísla dokázali, že kontakt s ortuťou, najmä v prvej tretine gravidity, pri zvyčajnom pomere dávky/hmotnosti môže viesť k ťažkému poškodeniu zdravia, prípadne spôsobiť smrť (Brown, IA, Austin, DW, »Maternal transfer of mercury to the developing embryo/fetus: Is there a safe level?«).

Vďaka utajovaniu zo strany CDC žiaľ nie sú k dispozícii žiadne oficiálne údaje zo sledovania detí, ktoré túto katastrofálnu epochu v histórii očkovania prežili. Množia sa astma, cukrovka, alergie, autizmus, ADHS a bipolárna porucha, ktoré sú dávané do spojitosti so škodami z očkovania. »Je CDC v súvislosti so zverejnením štúdií Goldman a Brown povinné, pediatrov a rodičov upozorniť na potenciálnu zdravotnú krízu detí, ktoré boli v rokoch 2009/2010 v lone matky vystavené dávke 50 mikrogramov tiomerzalu (ortuti), aby zvážili príčinu a primerane nastavili liečbu? Alebo médiá, lekári, pracovníci v zdravotníctve, verejnosť, predstavitelia ministerstva zdravotníctva a zákonodarcovia vo svojej apatickej bezmocnosti aj naďalej CDC dovolia, toto všetko pozametať pod koberec, aby ukrylo poškodzovanie zdravia ctižiadostivými a drahými očkovacími programami v gravidite a v detstve?«, komentuje Dannemannová.

zdroj : auria.sk

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články