Role církve v současné psychologické válce

Role církve v současné psychologické válce

V současné době USA vyvíjí mimořádně velký tlak na Rusko s cílem jeho globalizace. Jde o psychologickou válku, v níž má klíčovou roli církev. Příkladem je Ukrajina a kard. Huzar. V ČR je to kněz T. Halík, který globalizaci prosazuje psychologicky i ideologicky.

Nový světový řád (NWO) má ve svém kořeni satanismus. Proto jeho prvořadým úkolem je likvidace pravověrné církve v národě. Jak? Herezemi a otevřeností vůči pohanství prostřednictvím tzv. mezináboženských setkání (Assisi, Astana). Pro toto dopadá na církev i národ prokletí. Následuje prosazování amorálnosti skrze tzv. toleranci k LGBT.

V současném způsobu novodobé války nejde o získání území, ale jde o vnitřní likvidaci národa až k jeho úplné duchovní a fyzické genocidě, kterou si má každý národ vykonat sám. Tato novodobá satanizace se neprosadí, pokud je v národě silná církev, která je čistá od herezí, od pohanské démonizace a od amorálnosti. Proto nejsilnější ideologickou zbraní amerických globalizátorů je zrádná církev. Příkladem je Vatikán.

Dnes je jediným ostrovem morálních hodnot i křesťanství Rusko. Proto je také na křesťanské Rusko vyvíjen nejsilnější tlak.

jezis kristus

Církevní služebníci NWO, jako je Huzar na Ukrajině, Halík v Česku a Čaplin v Rusku, dokáží genocidní systémy tak pozitivně odůvodnit, že diskutovat s nimi znamená přijmout ducha lži a smrti. A to je prohra. Jediným účinným způsobem je tyto skryté ideology genocidního systému z úřadu odvolat. Ke strategii těchto Jidášů uvnitř církve patří, že poté, co v klíčových bodech prosadí hereze, neopohanství a amoralizaci, začnou najednou veřejně hájit morálku a pravdivou víru. Vědí, že po uzákonění autogenocidních systémů, které prosadili, se už situace nezmění. Církev i národ je už v pasti. Mluví tak proto, aby si zachovali image před věřícími. Kard. Huzar v roce 2006 veřejně schválil homosexualismus slovy: „Mohou žít spolu, pokud chtějí… mohou vést sexuální aktivitu všeho druhu.“ (viz Besedy s Blaženějším…). Ale v roce 2015, když už bylo po majdánu a po uzákonění homosexualismu, pokrytecky řekl: „Západní Evropa prožívá morální krizi – vládne tam morální liberalismus, který vše omlouvá… jsou tam hnutí za eutanazii, homosexuální sňatky… a na Boží zákon se zapomíná.“ (zpravodajský server TSN)

Čaplin zastává „světský mysticizmus“ — tj. víru v náboženskou nutnost přizpůsobení se církve světu — podobně jako Vatikán pod heslem aggiornamento. K jeho prosazení je ochoten bojovat i s pravoslavným učením.

Na generálním shromáždění Celosvětové rady církví v Porto Alegre (2006) prosazoval ideologii NWO. Totéž prosazuje Vatikán.

Huzar, Čaplin i Halík – všichni tři – prosazují islamizaci. To není snaha o mírové soužití různých náboženských a etnických skupin, naopak. Podle amerických technologiích chtějí křesťanské národy zničit rukama muslimů. Ovoce vidíme už dnes. Prezident ČR se brání proti násilné islamizaci diktované Bruselem. Kněz Halík ji ale prosazuje pod pozitivními pojmy. Podobnou činnost koná Čaplin v Rusku. Zde nejde o muslimy, zde jde o cílevědomý prostředek amerických globalizátorů ke genocidě národa. V Rusku žily muslimské menšiny celá staletí a respektovaly, že jsou na křesťanském území. Americkými technologiemi jsou ale formovány extrémistické skupiny, které pak vykonávají špinavou práci likvidace křesťanů.

Dalším společným prvkem činnosti Huzara, Halíka, Čaplina je prosazování tolerance k LGBT, která je klíčovým prostředkem ke zničení všech morálních hodnot i rodiny. (28.února 2014 se Čaplin jako jediný zúčastnil zakázaného setkání s představiteli LGBT; buddhisté i muslimové účast odmítli).

Huzar, Halík, Čaplin prosazují kult dalajlámy i otevřenost vůči pohanským religiím. Tu nejde o žádnou pozitivní snahu o mírové soužití, ale jde o prosazení globalizačního principu degradace křesťanství a stažení prokletí na celý národ.

Huzar, Halík, Čaplin prosazují církevní byznys a západní pseudokulturu: rockovou hudbu i avantgardní umění, které prosazuje amoralismus a tupí křesťanství.

Tvůrci amerických technologií státních převratů potřebují tyto církevní zrádce, aby skrze ně prosadili své globalizační cíle. Globalizátoři zneužívají úctu křesťanů k církevním autoritám i to, že církevní autorita je v podstatě v těchto národech nepotrestatelná. Tedy špionáž a ideologická diverze je nejefektivnější, jestliže ji realizují církevní zrádci. Globalizátoři NWO prosazují pomocí lobby a úplatků na klíčová místa v církvi své stoupence, kteří jim pak věrně slouží.

Huzar se vyjádřil o globalizaci Ruska tak, že Rusko přemohou ne vojensky, ale ideologicky – vnitřně ho rozloží. Když tuto taktiku ruští politici a veřejnost nepochopí, v psychologické válce prohrají.

Proti církevním zrádcům musí vystoupit prorocký úřad církve a usvědčit je z jejich zrady Krista, církve i národa a ukázat, že na nich spočívá Boží prokletí a že musí opustit církevní úřady, i kdyby to byli nejen kněží či mniši, ale i biskupové.

Kdyby církev v západních národech zůstala pravověrná, neexistovalo by, aby Amerika vystoupila s diktaturou homosexualismu a ničila křesťanské národy. Kdyby Vatikán vystoupil jasně a postavil se tvrdě proti prokletí homosexualismu, Amerika i Evropa by byly zachráněny. Padl Vatikán, padla celá západní Evropa. Stejně tak sledují globalizátoři pád pravoslavné církve skrze jejich vlastní zrádce na klíčových místech. Padne pravoslavná církev, padne Rusko.

Jaké je řešení? Personální očista musí začít od církve, jinak bude následkem státní puč (př. Ukrajina). Jediný způsob, jak tyto americké technologie zastavit a ochránit Rusko, je očista od skrytých globalizátorů v církvi, kteří jsou chráněni církevní autoritou. To je první stupeň. Ale to nestačí. Nutně musí následovat druhý stupeň, a to obnova pravověrného pravoslaví. V Rusku byla po dobu 70 let ateistická vláda. Hned po ní, už 25 let probíhá infiltrace herezí západní církve a falešné tolerance k amorálnosti. Tyto vlivy nedovolily, aby nastala masová obroda křesťanství v ruském národě, především u mládeže, v kultuře, masmédiích, politice. Základní podmínkou obrody církve a národa je obroda kněží a mnišstva. Byzantský patriarchát tyto dny předkládá konkrétní program k obnově kněžského a řeholního života (viz 1. a 2. část: Výzva k misii v Rusku http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31296, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31289).

Co se týče kněze T. Halíka v ČR, měl by být odvolán z odpovědného úřadu a zbaven kněžské činnosti.

Co se týče kard. Huzara na Ukrajině, byla na něj zveřejněna anathema dle Gal 1,8-9. Církevní úřady už okupuje nezákonně.

Co se týče V. Čaplina, Byzantský patriarchát vybízí posvátný synod Ruské pravoslavné církve i všechny ruské biskupy, aby jako první bod očisty byl odvolán ze své funkce a zbaven i kněžské činnosti Vsevolod Čaplin. Důvodem je, že vtěluje ducha hereze a antikristovskou globalizaci.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 + Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Role církve v současné psychologické válce

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*