Rodiče handicapovaných dětí, kteří nesouhlasíte s inkluzí, máte se na co těšit

Rodiče handicapovaných dětí, kteří nesouhlasíte s inkluzí, máte se na co těšit

Nejen že máte daleko obtížnější podmínky pro život, pokud vychováváte dítě s handicapem, ale co nevidět si na vás posvítí sociálka.

To v tom případě, pokud nebudete souhlasit s tím, aby vaše dítě bylo zařazeno do běžné školy. Dle článku http://www.novinky.cz/domaci/394324-socialka-se-muze-stat-bicem-na-rodice-kteri-nesouhlasi-s-inkluzi.html. má rozhodovat v budoucnosti o tom, jakou školu má dítě navštěvovat, školské poradenské zařízení (ŠPZ). A jsme rovnýma nohama v Norsku. ŠPZ bude mít s velkou pravděpodobností politické zadání a ještě k tomu dostanou noví úředníci příležitost ukázat svoji moc. A ti nejbezmocnější, tedy handicapované děti a jejich vyčerpaní rodiče, budou jejich hračkami.

Mám hlubokou úctu ke všem rodičům a vychovatelům, kteří pečují o handicapované děti a zprávy o těchto rodinách jsou vesměs pozitivní. Rodiče se postupně prokousávají  diagnózou svého dítěte, jeho možnostmi v budoucnosti a vynakládají velké úsilí a obvykle také velké finanční prostředky na to, aby jejich dítě prožilo smysluplný život. Stávající pedagogové a školská zařízení jim v této péči kvalifikovaně pomáhají a povětšinou se rodiny a škola dobře doplňují.

handycap deti

Pak přikvačí byrokrat inspirovaný tím nejhorším modelem, jaký existuje a pod rouškou rovnoprávnosti na vzdělání nikoliv prodiskutují, zváží všechna pro a proti, ale nařídí inkluzi. Oni tedy cosi odzkoušeli, ale jako vzorky posloužily děti rodičů, kteří s inkluzí souhlasili, protože s velkou pravděpodobností jejich děti běžného vzdělávání schopné jsou a školská zařízení, která byla ochotná experimentovat, byla personálně i finančně nadotována.

Ministryně školství Valachová se nám tedy vybarvila jako přizdisr.č vůči úchylným nařízením EU, případně jako horlivá byrokratka, která nemá potuchy o skutečné šíři problémů handicapovaných dětí. Rodiče, kteří nebudou souhlasit s formou vzdělávání svého dítěte, kterou „doporučí“ – vylož si ale „nařídí“ ŠPZ, nakluše sociálka. I v naší zemi již napáchala sociálka dost humusu, tak jen houšť. Zaměstnanci sociálky nejsou pedagogové, natož pak speciální pedagogové, nýbrž vesměs špatně placení a otrávení lidé. Co z toho asi vzejde?

Za celým tímto ubohým záměrem je zřejmá, kromě již zmíněného lokajství vůči EU, snaha vypořádat se s nechutí některých romských rodin vůči inkluzi, které často upřednostňují zvláštní školy. Namísto, aby se tato nechuť řádně pojmenovala a s romskými rodinami sociálky dlouhodobě pracovaly, dostanou sociálky zákonnou pravomoc a bič do ruky, a to na všechny.

Pikantní je závěr výše uvedeného článku, ve kterém se uvádí, že byl ze strany autora článku vznesen na ministerstvo dotaz ve věci oprávněnosti úřadů zasahovat do rodinného života a obdržel jen obecnou odpověď. Nicméně prý ministerstvo doporučuje rodičům, aby se neobraceli s problémy na novináře, nýbrž na pracoviště zabývající se inkluzí.  Asi aby těch nicneříkajících odpovědí bylo co nejvíc.

Doufám, že rodiče, kterých se tyto problémy týkají, se nenechají zastrašit a pokud bude založen nějaký fond na právní řešení možných zhovadilostí ze strany státu, budu do něho přispívat.

Paní Valachová, při nástupu do funkce jste byla vychvalována jako odbornice, ale tento způsob jednání s nejslabší částí populace vás zařazuje mezi bohapusté škůdce.

 

 

Publikováno se souhlasem autorky

Olga Pavlíková

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*