Referendum: Češi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu.

Referendum: Češi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu.

Drazí přátelé, bratři a sestry na Slovensku. Bůh vám dal jedinečnou šanci a možnost zastavit lavinu autogenocidních zákonů, které vedou ke zničení tradičních přirozených rodin a křesťanských hodnot. Máte mimořádnou osudovou příležitost být účastni na referendu, jehož obsahem je rodina. Jde o to, že můžete tímto referendem odmítnout adopci dětí homosexuálům, žádat, aby pod pojmem rodina a manželství byl uzákoněn vztah muže s ženou, s dětmi. Také má být součástí tohto referenda i právo rodičů rozhodovat o sexuální výchově dětí v základních školách.Toto referendum proběhne 7.februára (února ) 2015. Byla by tragedie, pokud byste tu možnost propásli.

Prosíme vás, abyste se zůčasnili na této osudové volbě a mobilizovali všechny lhostejné spoluobčany a spoluvěřící ve sborech a farnostech. Vyzýváme všechny slovenské biskupy, faráře, kněze, pastory a vedoucí křesťanských společenství, aby nepromarnili tuto Bohem darovanou příležitost legálně a úředně spolurozhodnout o osudu svého národa a budoucnosti svých dětí a vnuků. Vyzývám je osobně, aby vyburcovali svůj národ k záchranné mobilizaci.

My Moraváci a Češi jsme lidsky ten boj prohráli svou lhostejností a jsme vinni před Bohem a před národem, před nastupující generací. Nejsmutnější je na tom, že naši biskupové a vedoucí církví nepřevzali zodpovědnost za tento boj o záchranu rodin a národa a dokonce někteří z nich vědomě vyzívali k tomu, abychom veřejně proti těmto jevům nevystupovali, ( v případě pochodů gayů ) nebo bagatelizovali naše varování před genderovou ideologií a nebezpečím praxe juvenilní justice, která krade děti slušným rodičům. Proto ponesou před Bohem a národem zvláštní vinu …

Bůh nás nenechal bez varování a výzev k činům víry a lásky.(*) … Je otázka krátkého času, kdy se prosadí první i druhý stupeň adopce dětí homosexuálům. Iniciátoři tohoto zákona již postupně získávají další poslanecké oponenty. Ústavní soud loni s konečnou platností vetoval otázku svědomí v případě výzvy sdružení rodičů v záležitosti hypersexuální výchovy ve školách. V Evropě se již diskutuje nutnost umožnit právo pedofilům a pochod10legalizovat incest. Během posledních dvou pochodů Prague Pride jsem osobně viděl demonstrace pedofilů, a sadomasochistů. Proto vím, o čem mluvím! Praxe kradení dětí rodinám se začala praktikovat dávno před tím, než se o tom začalo hovořit v souvislosti s juvenilní justicí.

Země EU a USA na půdě OSN loni se pokusily odstranit 16 článek V.D.L.P.(**) z roku 1948, kde je uzákoněna ochrana rodin státem. Jako argument uvedli, že pojem rodiny je dnes relativní.

Občanská svoboda však bude s konečnou platností ukončena chystaným zákonem o homofobii a incestofobii, kdy budou kriminalizováni všichni křesťané, kterým tato satanizace národa nebude lhostejná a ozvou se. Obrana Božího slova a řádu se stane zločinem, tak jako donedávna byla trestána pedofilie a incest. …

Znovu vás vyzývám, aby ste se jako národ mobilizovali a pro záchranu svých rodin se zůčastnili prorodinného referenda. Pozitivní výsledek může mít význam pro probuzení poslední občanské iniciativy nejen u nás, ale i v jiných zemích Evropy. Pošlete tuto výzvu dalším lidem na Slovensku a modlete se za průlom Pravdy.

Václav Lamr
Forum angažovaných křesťanů
(*) Výzva Čechům
(**) Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948, vtělená do naší ústavy v roce 1958. Jde o článek 16/3
http://www.magnificat.sk

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Referendum: Češi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu.

  • Pěknej bullshit. Hlavně že ti Vaši „biskupové“ rádi malý kloučky a budete tu něco pindat o bohu? Lepší nějakej hoch u dvou homosexuálů, než sirotek co ho znásilňuje nějakej papaláš.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*