Řecké ,,NE“ v referendu je zlým signálem pro Evropu

Řecké ,,NE“ v referendu je zlým signálem pro Evropu

Politická a ekonomická situace Řecka je značně nepřehledná, plná mnoha zásahů z vnějšku. Referendum dává řecké vládě jakýsi imaginární mandát k čemusi neznámému a nikdo nedokáže odhadnout ze dne na den další vývoj situace.

Samotní Řekové nejsou schopni přesně odhadnout vývoj situace, protože jsou v rukách věřitelů, kteří jsou v přeneseném slova smyslu vlastníky Řecka. Není sporu o tom, že dluhy se mají platit, ale je otázkou, proč je Řecko na hranici kolapsu kvůli dluhům. Cožpak o situaci Řecka při jeho přijetí do EU a Eurozóny nikdo nevěděl? Psalo se v tisku, že Řecká vláda podváděla s čísly, ale v tomto směru jsem značně na pochybách a to především proto, že bankovní systémy jsou propojeny.

Dále bych se velmi divil, že by tajné služby a špionážní služby nic nevěděly. Daleko bližší je mi teorie o připoutání Řecka k EU z hlediska geografické polohy Řecka a jeho vojensko-strategickém významu. Jsem přesvědčen, že představitelé EU velmi dobře věděli o finanční situaci Řecka už v době jeho přijetí do EU. Bylo však pro ně velmi obtížné připustit si možnost, že by se Řecko mohlo přiklonit k Rusku a Rusko by mohlo získat větší vliv ve středomoří. Dalším významným faktorem ve hře je i americká vojenská základna v Řecku a v neposlední řadě poměrně významná, dosud netěžená ložiska zemního plynu o ropy ve středozemním moři ve výsostných vodách Řecka. Z těchto důvodů se domnívám, že západ až tak úplně Řecko padnout nenechá. Sice západ bude štěkat a dělat obstrukce různého charakteru, ale nakonec se řešení najde!!

Referendem vyjádřené Řecké ,,ne“ podmínkám věřitelů nic neřeší. Dokonce si myslím, že mnoho samotných Řeků to mu ani nerozumí. Ve hře je však samotná existence Řecka jako státu, jako národa. O svobodu už Řekové díky těžko splatitelným dluhům přišli. O Řeckém osudu Tsipras  jen těžko rozhodne, protože zde se hraje daleko vyšší hra, než kterou je on schopen hrát. Bohužel jeho předchůdci sehráli s Řeckým národem falešnou hru, kde národ postupně prodali a za tento svůj počin dostali řádně zaplaceno. Samotný Tsipras, ani samotné Řecko tuto hru nemůže vyhrát. Ke své záchraně potřebuje silného spojence! Bude-li to ovšem Rusko, tak hrozí další eskalace napětí v mezinárodní politice! Řecko může dále zkusit EU vydírat, ale je otázkou, jak daleko to ještě půjde, než se EU bude destruovat.

Foto: IMAGO
Foto: IMAGO

Je docela dobře možné, že Řecko je prstem na spoušti k rozpadu EU. Ony totiž mají téměř všechny státy EU problémy s dluhy a prostředky vázáné v Řecku jsou nezanedbatelné. Je ohrožována stabilita Eura, což může přímo ohrožovat stabilitu ekonomik Evropských zemí Českou republiku nevyjímaje.

EU má na dnešní situaci Řecka značný podíl, a to zejména proto, že podmínky věřitelů se dají svým způsobem nazvat skrytou lichvou. Bylo by tedy vhodné, aby EU přehodnotila svůj postoj vůči Řecku a chovala se demokraticky a ne jako diktátor. Byla to totiž EU a dřívější čelní představitelé Řecka, kteří tuto situaci naplánovali a provedli. Samozřejmě za značné podpory MMF, ECB a ratingových agentur.

Na Řecku je zřetelně vidět, že západu nejde v žádném případě o lidi, ale o peníze, suroviny a další zdroje. Tento styl politiky se stává destruktivním s absencí jakékoliv demokracie a to je špatně. Je nutné si uvědomit, že veškeré půjčky Řecku pomohly státu přežít určité období, ale nebyly investovány správným směrem tj. do rozvoje ekonomiky. Řecká ekonomika je velmi závislá na turismu, ale průmyslová základna je poměrně slabá a zanedbaná. Proto Řecko potřebuje především přímé investice v průmyslovém sektoru, který účinně zvýší HDP a sníží nezaměstnanost. Tímto jediným a správným způsobem lze zvýšit platební schopnost Řecka. Úvěry na chod státu v konečném důsledku situaci nezlepší. Pravděpodobně však ze strany západu není zájem na posílení Řecké ekonomiky.

 

Oldřich Rambousek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Řecké ,,NE“ v referendu je zlým signálem pro Evropu

  • „O svobodu už Řekové díky těžko splatitelným dluhům přišli. “ Cože ? Myslím, že hodně lidí by si mělo vyjasnit pojem demokracie. Lid má v této formě vlády ABSOLUTNÍ moc. Takže co řekne lid, to bude. Ne není to penězokracie, peníze jsou jen pomůcka k přerozdělování moci, ale moc absolutní leží v lidu (Tohle ale v televizi nikdy neřeknou, protože by jim to hodně zavařilo (konkrétně všem boháčům by to zavařilo a hádejte kdo média vlastní)) . Z toho plyne, že v referendu můžete s klidem totálně ignorovat peníze a udělat cokoli. Ještě je situace řeků tak bezvýchodná ? :).

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*