Ratifikace Istanbulské smlouvy na Ukrajině?

Ratifikace Istanbulské smlouvy na Ukrajině?

Masmédia na Ukrajině podala zprávu o ratifikaci Istanbulské smlouvy pod názvem Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Název i informace vyznívá ryze pozitivně. Čtenář se dozvídá, že se musí změnit 6 kodexů a 15 zákonů.

Tento tlak na Ukrajinu vyvíjí Rada Evropy, která tentýž tlak vyvíjí i na jiné evropské státy včetně Ruska. V Petrohradě proběhla velká manifestace za vystoupení Ruska z Rady Evropy právě kvůli této likvidační smlouvě, která ničí všechny morální hodnoty a zavádí nový orgán (GREVIO, viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=33120) uvádějící do chodu mechanismus krádeží dětí rodičům pod pokryteckými důvody tzv. domácího násilí. Toto pirátství a zločiny na dětech i rodičích vede k sebezničení n&aacut e;roda. Navíc, stát nebude mít už možnost bránit své občany, protože orgán, který RE ustanoví, se bude podřizovat ne ukrajinské vládě, ale přímo Výboru Rady Evropy. Podobně funguje mechanismus kradení dětí v Norsku a ve Francii, kde i prezident je bezmocný zasáhnout proti nespravedlivé krádeži dítěte, i kdyby bylo z jeho rodiny (např. jeho vnuk). Tedy nikde nebude proti krádežím dětí odvolání! Jediným účinným řešením je předběhnout Rusko a kvůli záchraně ukrajinských dětí a ukrajinských rodin vystoupit z Rady Evropy.

Kéž by všechny křesťanské církve na Ukrajině pochopily vážnost situace a iniciovaly vládu i křesťany Ukrajiny, aby se postavili na obranu svých dětí.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*