Rasismus a diskriminace menších národů je tu s námi od počátku lidstva. Paní Jourová je také rasistka

Rasismus a diskriminace menších národů je tu s námi od počátku lidstva. Paní Jourová je také rasistka

Rasismus existuje ve světě a mezi lidmi úplně všude. Nemá žádný smysl si namlouvat cokoliv jiného! Otázku kterou musíme pro sebe správně přeložit je ta, za jakým účelem je rasismus praktikován a komu to slouží.

Stejně tak, jak se vyvíjí společnost, tak se vyvíjí i rasismus. Mění se jeho formy a přizpůsobují se potřebám těch, kteří rasismus podporují. U zcela obyčejných lidí se rasismus nevyskytuje zdaleka tolik, jako u společensky výše postavených lidí. Dnes se rasismus mnohem více přepočítává na peníze a také na politickou propagaci. Ekonomická výhodnost se dokáže transformovat až do podoby rasismu, či útlaku malých národů a národnostních menšin. ČR je toho příkladem, neb Němci nás také zneužívají. Je paradoxem doby, jak křičí o rasismu bílí lidé, přičemž oni sami jsou původci rasově motivovaných útoků na bílou rasu. Zde narážím zrovna na paní Jourovou. Ono totiž protěžování té, či oné rasy na úkor bílých je rasismem naruby. Nebo že by si paní Jourová myslela, že je to tak správné, aby byli protěžováni uprchlíci z islámského světa nebo černoši?? Ona si to třeba nemyslí, ale je to ekonomicky výhodné!! Proto jsou neustále umenšována práva bílé rasy.Proč myslíte, že je takový tlak na přijímání uprchlíků?? Je to akce proti lidem bílé rasy! Proti těm úplně obyčejným lidem! Mocenských elit se to netýká. Vůbec nejde o nějaké lidumilství, korektnost, či humanitu. Tato záležitost má především ekonomický rozměr. Ti uprchlíci, černoši, ale i Ukrajinci, Vietnamci a další, pracují za platy i jen poloviční a to jde. Ekonomice a kapitalistům se to vyplatí mnohem více, než aby zaměstnávali lidi původních národů. Proto jsou ony snahy o eliminaci bílé rasy a hlavně se to týká národů Slovanského původu. Tedy přesně tak, jak tomu chtěli nacisté a také proto jsou tak přepisovány dějiny a zločiny nacistů bagatelizovány.

Cožpak to vy hloupí nevidíte, že je to záměr?? Že štvou člověka proti člověku zcela záměrně a že právě ti uprchlíci nebo černoši jsou těmi, kdož vás v konečném důsledku bude připravovat o živobytí?? Lidé bílé rasy jsou na tom se vzděláním a myšlením na světě nejlépe a svým způsobem je tento fakt pro ně znevýhodňujícím, i když by tomu mělo být naopak. Oni ti bílí lidé nechtějí pracovat za tak malé mzdy, které jsou vypláceny Turkům, Afgháncům, Syřanům nebo Ukrajincům a to pány kapitalisty štve, neb pak mají kvůli bílým menší zisky. Proto chtějí Evropu zaplavit cizáky a nahradit je mnohem levnější pracovní silou s nižší inteligencí. Jestli tohle nevidíte, tak jste fakt úplně blbí. Svou roli zde hrají i jiné dílčí aspekty, ale ty raději nebudu rozebírat, protože bych se opět dozvěděl, že jsem komunistická špína, agent Kremlu atp. Navíc někteří jedinci budou rádi, když dokážou tento jednoduchý text vůbec pochopit.

Nedávno se stalo, že nějaký pitomec nabarvil sochu Winstona Churchilla a napsal na ní RASISTA! Ano-byl to rasista a dost hrubý, ale nesmíme zapomínat v jaké době Churchill žil a na jeho zásadní přínos v protinacistickém tažení. Jen pochybuji, že by v případě Churchillovy sochy došlo na její odstranění. Na to už žádné zastupitelstvo nebude mít koule, i když pan Kolář je asi schopen všeho. Docela by mě zajímala reakce Britů, kdyby chtěl někdo sochu Churchilla odstranit. V konečném důsledku to však všechno ukazuje na fakt, jak jsou někteří Češi hloupí a to včetně zastupitelů, či pánů radních. Jde prakticky o stejný případ idiocie, jaký se odehrál v případě maršála Koněva.

Na a vy paní Jourová nechte už Čechy napokoji. Všichni už vědí, kam patříte. Klidně se nechte znovu fotografovat se židem Sorosem. Myslím, že v naší zemi je už hodně málo takových, kteří by vám věřili!! Vy v tom Bruselu jste mnohem horší, než nacisti nebo komunisti. Ještě hodně by se ty minulé režimy od toho vašeho musely učit. To vy a váš režim štve lidi proti sobě, že to už vypadá tak, že chcete vyvolat ozbrojený konflikt.

K čertu s vámi nebo na hnůj!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*