Putin využil hlouposti politiků USA a EU

Putin využil hlouposti politiků USA a EU

Když satelity Washingtonu, tedy země EU zavedly hospodářské sankce proti Putinově Rusku, neuvědomily si skutečné důsledky svého činu, kdy se Putin rozhodl, zbavit se konkurence levných dotovaných potravin ze zemí EU.

Ve skutečnosti si myslím, že Washington to tušil, když hospodářské sankce proti Rusku zemím EU nařídil. Tedy, že USA tyto sankce nijak nepocítí, ale oslabí tím jak Putina, tak země EU, protože oslabeným zemím se lépe diktuje.

Nevím, jak moc politikové ze zemí EU počítali, že Putin těchto sankcí využije k protisankcím, které výrazně poškodí evropské zemědělce.

Rusko totiž nedokázalo konkurovat záplavě levných potravin ze zemí EU, protože tyto potraviny byly dotované a Putin tehdy musel respektovat zákony volného obchodu, pokud chtěl se zeměmi EU obchodovat. Toto se rázem změnilo, když přišly ze Západu nesmyslné sankce, jejichž nesmyslnost odsoudila řada politiků a hlavně náš prezident Miloš Zeman.

Důsledky ruských protisankcí byly takové, že francouzští zemědělci mléko lili do kanálů a potraviny, které se Západ pokoušel do Ruska prodat přes Bělorusko a Turecko, Putin nařídil zničit. Po sestřelení ruského vojenského letounu v Sýrii Tureckem navíc Putin nařídil zákaz dovozu jakýkoliv potravin i z Turecka.

Ruští zemědělci měli problém s nízkými cenami zahraniční konkurence, protože oni sami dotace nedostávali a měli nízkou produktivitu práce hlavně z důvodu nedostatečné mechanizace.

Po zavedení zákazu dovozu potravin ze zemí EU Putin ruským zemědělcům zaručil odbyt jejich produktů, pokud si vezmou úvěry na splácení moderní zemědělské techniky. Též začal přidělovat půdu těm, kteří ji budou obdělávat.

A výsledky se dostavily.

Cituji: „Od chvíle, kdy byl v srpnu 2014 zaveden zákaz dovozu potravin z EU, se produkce hovězího a brambor zvýšila o 25%, vepřového o 18%, sýrů a tvarohu o 15%, drůbežího masa o 11% a másla o 6%. Ruská sklizeň zeleniny v r. 2015 byla také rekordní a celkový výstup vzrostl o 3%.
Hloupé americké sankce a ekonomická válka proti Rusku přináší přesný opak toho, co globalističtí obhájci volného obchodu požadují. Nutí to Rusko, moudře, upouštět od agrobyznysem navržených dohod WTO.“

Rusko má také mimořádnou přirozenou výhodu, aby se stalo nejdůležitějším světovým producentem a také vývozcem vysoce kvalitních organických a ne GMO potravin.
Má totiž nejbohatší úrodnou zemědělskou půdu ve světě. Během studené války ekonomická omezení nařizovala, že výrobky chemického průmyslu je třeba věnovat na potřeby obrany, tak nebyla úrodná ruská půda vystavena po desítky let ničení chemickými hnojivy nebo postřikováním plodin tolik, jako na Západě. Nyní se to stává požehnáním, kdy zemědělci z USA a EU zápasí s destruktivními účinky chemikálií ve své půdě.

V letech 2011 až 2013, Rusko vyváželo v průměru 23 milionů tun obilí ročně. Rusko, Ukrajina a Kazachstán dohromady prodávaly do zahraničí 57 milionů tun. Tyto tři země dodávaly 19% z celkových vývozů obilovin během onoho období, a na vývozu pšenice se podílely 21%, čímž sesadily Spojené státy jako největšího světového vývozce pšenice.

Nyní, kdy Ukrajina je de facto zkrachovalým státem, díky puči, na kterém se rozhodujícím způsobem podílelo americké ministerstvo zahraničí, nabývá ruské zemědělství světového strategického významu, co se týká vysoce kvalitních potravin a obilovin.

Za ignorování ze strany západních médií, jako většina zpráv o pozitivním vývoji v Rusku, přednesl prezident Vladimir Putin 3. prosince svůj každoroční projev k Federálnímu shromáždění. V něm oznámil, že národním cílem Ruska se stane dosažení potravinové soběstačnosti během čtyř let – do roku 2020.

Prezident Putin řekl shromážděným poslancům ve svém prosincovém projevu, ve zprávě o stavu země: ,,Věřím, že bychom si měli stanovit národní cíl – plné pokrytí vnitřního trhu potravinami domácí produkce do roku 2020″

A já, jako obyčejný občan se nestačím divit, kam až dokázala zajít hloupost zahraničních i našich politiků, když posvětili nelegitimní puč na Ukrajině (který byl navíc v rozporu s ukrajinskou ústavou i ukrajinskými zákony) a obrátili svoji zlobu proti Putinovi, který se pouze snažil zabránit likvidací a zotročení obyvatel Krymu a Donbasu.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Putin využil hlouposti politiků USA a EU

  • EU je jen takový okupační slepenec USA. Nemůžeme tu mít amický model vlády s odlišnými národy v každém státě to prostě nebude fungovat. Politický zástupce z Francie bude v EU vždy kopat za Francii a na ostatní bude prdět a ostatní to budou mít podobně. Dokud nebudou lidé přirozeně náš kontinent vnímat jako celek, tak bude EU odsouzena k záhubě. Jednota musí stát na reálném základu nejde ji nařídit.
    Skutečně jednotná EU by byla silnější než USA, ale není o co stát dokud mají naši hloupí vůdci v hlavě metody pro vládce-hlupáky jako „rozděl a panuj“ a „účel světí prostředky“, měli by se teď dobře dívat na Putina jak vládne, to je pravé vládnutí, naše západní elity by se měli pozorně koukat a učit se jak se to dělá.

  • Od počátku jsou akce USA v Evropě namířeny na oslabení EU. Když nevyšlo vyprovokování války EU proti Rusku, snaží se alespoň ekonomicky EU rozvrátit. USA už mají dávno dluh přes 100 % HDP a velké korporace jsou před krachem. V globální ekonomice není místo pro všechny velké hráče. EU byla na vzestupu a proto bylo nutné jí srazit na kolena. Přežije buď EU nebo USA. Pro obě ekonomiky místo není. Paradoxně rozpad EU evropské země zachrání. Více samostatně myslících subjektů se hůře ovládá ze zámoří, než jedna evropská vláda. Rozpad EU bude znamenat, že jednotlivé země budou postupně obchodovat s Ruskem a Čínou a nebudou USA poslouchat. Neopomenutelným faktem je, že se USA snaží evropské státy donutit více zbrojit – tedy více nakupovat od amerických zbrojařů. Proto USA vytváří virtuální hrozbu Ruska. Rusko nám ničím nehrozí, USA ano.

  • · Edit

    Mé přestěhování do Ruska do 20 let považuji za téměř jisté.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*