Provozuje Člověk v tísni armádu trollů ve školách?

Provozuje Člověk v tísni armádu trollů ve školách?

Posledně jsem psal o šokujícím propagandistickém videu vysílaného na školách, aby žáci pochopili, jak funguje ruská propaganda. Neboli propaganda o propagandě. Bližší průzkumu jejich portálu ukázal, že to byla špička ledovce.

Projekt s názvem Jeden svět do škol (jeho web se chlubí účastí více než 3000 škol v ČR) podobná vyučování na školách provozuje už delší dobu a předmětem výuky se stává každé kontroverzní téma Česko-Ruských vztahů v posledních měsících a letech:

  1. Dětem je vysvětlováno, jakým způsobem Rusko zakrývá, že sestřelilo letadlo MH17.
  2. Co probíhalo na Majdanu (*)
  3. Televize Russia Today (RT)
  4. Ruští internetoví trollové
  5. A další protiruské kontroverze (ale i jiná témata – ekologie, solidarita s uprchlíky,…)

Více viz. https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/Soucasna_ruska_propaganda.html?theme=82

Nejdivočejší mi na tom přijde, že jsou děti na školách vyučovány zaujaté informace o aktuálně probíhajících kontroverzních tématech.

Tedy dosud ani nebyl oficiálně deklarován pachatel pádu dopravního letadla MH17, a přitom na školách Člověk v tísni děti učí, že to udělalo Rusko, a debatuje s dětmi, jaké propagandistické techniky Rusko používá, aby tuto informaci zakrylo.

Teď se nechci ale přímo zabývat ukázkami toho, že celý projekt Jeden svět na školách je záměrná propaganda (placená z našich daní), ale chci se zabývat formou výuky těchto vyučovacích hodin. Tyto výuky jsou součástí např. konkrétně předmětu Mediální výchova.

Já si komunistickou propagandu ze školy moc nevybavuji – byl jsem jsem tehdy spíš na prvním stupni základní školy – ale kromě cvičení s plynovými maskami si nevzpomínám žádná kontroverzní školní cvičení.

Vážení, cvičení, co jsou součástí Mediální výchovy (a jiných nových předmětů) vám pravděpodobně naženou husí kůži. Něco podobného tu myslím nikdy nebylo.

Jde o praktická cvičení. Děti se v jiných předmětech učí například rozhodovat, pokud mají málo vody, a příliš mnoho lidí. Co by dělaly v roli vůdců takového státu? Děti se rozdělí na skupiny a mají 10 minut promyslet, jestli se vydají cestou totality, anarchie, demokracie… to je na nich. Na konci hodiny probíhá diskuze o rozhodnutích, která děti zvolily.

Na děti mi to přijdou příliš silná a kontroverzní témata. O těchto úlohách jsem četl na školském metodickém portálu pro učitele už před několika lety a už jsem to tu myslím na blogu rozebíral.

Ale materiály pro učitele Mediální výchovy mě překvapily ještě víc. Zastavím se u jedné z lekcí – o „proruských trollech“:

https://www.jsns.cz/…_RUSKA_PROPAGANDA_SVET_PODLE_RUSSIA_TODAY/02_RP_AKT_russia_today_trollove.pdf


2. Rozdělíme žáky do trojic a každé dáme PRACOVNÍ LIST 1 – článek Svědectví ruského trolla (…).

..
Poznámka: Podle expertů na nová média je nejlepší na podobné příspěvky nereagovat. Je-li pro nás téma ale natolik důležité, že se přesto rozhodneme do diskuse vstoupit, můžeme poslat link, který dané tvrzení
vyvrátí a poukáže na to, že se jedná o tzv. hoax, „olajkovat“ již existující příspěvky, s nimiž souhlasíme.
….
3. Sdělíme žákům, že si budou moci sami vyzkoušet strategii trollů najatých ruskou propagandou.
4. Rozdáme PRACOVNÍ LIST 2 a vyzveme žáky, aby si ve trojicích rozdělili role Zloduch, Odkaz a Fotka. Společně si přečteme zadání úkolu

Je možné využít například některou z oblíbených konspiračních teorií nebo zadat úkol poškodit určitou skupinu lidí (např. učitele, lékaře,
kadeřníky, novináře).
Zároveň si můžete zvolit i jiný typ média, kam budou žáci psát své „trollí“ příspěvky, např: seriózní informační server, zadat jim, aby vytvořili facebookovou skupinu apod. Rozhodnete-li se
vycházet z jiné zprávy nebo jakkoli měnit zadání, je potřeba přizpůsobit tomu i pracovní list.
5. Necháme dostatečný čas na splnění úkolu. V průběhu procházíme mezi skupinami a zjišťujeme, jak pracují.
Pobízíme žáky, aby se nebáli odvázat – vždyť chrání zájem milionů lidí, pomáhají dobré věci… 

Při čtení tohoto konkrétního materiálu – vyučovací hodina s názvem Ruští trollové – mě zaujala zmínka, že si děti mohou na své hraní na „trolly“ zvolit i např. seriozní informační server? Tedy psát „autentické“ komentáře například ať už na některý z tzv. proruských webů tak i do komentářů u skutečných novin (jako je iDNES.cz, lidovky.cz, …), a stejně tak zakládat i falešné Facebookové profily, které jsou v zadání také zmíněny jako jedna z možných forem?

Rádio Svobodná Evropa rozhlásila příběh (interview) s údajným bývalým ruským trollem o jeho zkušenosti s prací v továrně na trolly (ve vyučovací hodině je rozhovor součástí podkladů pro výuku, více viz. onen odkaz na PDF).

Ale jak to tak čtu, tak máme tímto způsobem ve školách celou armádu dětí píšících fiktivní příspěvky do internetových diskuzí v rámci každodenní protirusky zaměřené školní výuky? 

Chápu to správně? Továrna na trolly ve školách?

Projela mi hlavou šílená myšlenka. Není tedy možné, že někteří takoví ti vděční komentátoři u článků (kteří jakoby mají zjevně kvantum času reagovat na všechno) jsou ve skutečnosti děti ve školách? 😀

Začínám mít dojem, že celý projekt Člověk v tísni je možná i na žalobu za páchání nějakého trestního činu.

Minimálně by myslím měl být tento předmět kompletně zrušen. Spolu s dalšími podobnými vyučovacími předměty. Už tak je ve školství spousta předmětů (fyzika, matematika, dějepis, chemie,…), aby se plýtval výukový čas tím, že si děti hrají na propagandisty na internetu.

Protože celé toto zadání je v podstatě onou továrnou na trolly. Co se v té hodině naučily? Trollovat na internetu a různé taktiky („olajkujte příspěvky, se kterými souhlasíte“), zakládejte falešné profily na Facebooku, klidně pište komentáře do seriozních médií apod. Během vyučovací hodiny!

Spolu s tím, že jsem na celém portálu nenašel nic o propagandě USA nebo jiné západní velmoci. Je tam jen krátká zmínka, že „západní propaganda je hlídána svobodnými médii, které neumožňují, aby mohla západní propaganda lhát“.

Podobně se vyjádřil jeden host v debatě na ČT o ruské propagandě – moderátorka vystřelila překvapivou otázku  „A co americká propaganda? Existuje?“.

Expertka dala jasnou odpověď –

„Ano, i USA má svou propagandu, ale je tu zásadní rozdíl. Propaganda USA používá pravdu – oproti té ruské. Propaganda USA používá pouze pravdivé informace.

Podobně se píše v té krátké zmínce v materiálech výuky do škol, že západní propaganda je pouze pravdivá díky korigování „hlídacími psy“ svobodných médií, která údajně v Rusku nejsou vůbec žádná.

https://www.jsns.cz/data/jsns/LEKCE/SOUCASNA_RUSKA_PROPAGANDA_SVET_PODLE_RUSSIA_TODAY/03_RP_OO_svet_podle_russia_today.pdf

2. Existuje západní propaganda, o které se ve filmu zmiňují proruští novináři? Lze ji srovnávat s ruskou propagandou?

Tyto věci prakticky nelze srovnávat. Dokonce i v podmínkách studené války americká rozhlasová stanice Hlas Ameriky před každým vysíláním, a zvláště před zvláštními programy, jasně ohlašovala, že vyjadřuje názor americké vlády. V západních zemích stereotypy politiky otevřeně korigují nezávislá média. V komunistické propagandě, stejně jako dnes v  propagandě ruské, tato nezávislá korekce nestátních nezávislých médií chybí. Pro ruskou propagandu je charakteristické, že jakýkoli názor, který nesouhlasí s Moskvou, je automaticky označován za  protiruskou propagandu. Fakta a  jejich hodnocení tomu nesmějí stát v cestě.

To je ale myslím lež. Pokud se nepletu, v Rusku přímo nehrozí žádné akutní perzekuce za názor (kromě výjimek podobně jako u nás při vyšetřování tzv. Lehkých Topných Olejů – LTO, ČT si po pokusu o vraždu J. Hynka, reportéra ČT, už asi začala dávat pozor), nýbrž současné Rusko má i dle tzv. „pražské kavárny“ tržní principy (jako my). Nesvoboda médií tam prý spočívá v tom, že alternativní média mají malou sledovanost. Jak kruté!

Vadí jakékoliv vybočující informace

V ČR je většina médií protirusky zaměřená, a přitom je tu masivní snaha celého toho plašení proruskou propagandou umlčet ta minoritní média, která přitom takovou sledovanost oproti mainstreamu nemají.

Svobodný vysílač, ac24.cz, czechfreepress.cz … z nějakého důvodu je vynakládáno tak ohromné úsilí tyto minoritní alternativy umlčet, jakoby snad nebylo možné mít jakékoliv alternativy ve zpravodajství.

To samo o sobě je na zamyšlenou. Straší jak Rusko ovládá česká média, a přitom hlavní česká média jsou protiruská. Vadí tedy existence vůbec jakýchkoliv alternativ? Nebo je to strach, že mají pravdu, a ta lidem může otevřít oči?

Naopak se často zdá, že se to dá krásně dekódovat inverzní logikou:

„…jakýkoli názor, který nesouhlasí s Washingtonem, je automaticky označován za  PROruskou propagandu. Fakta a  jejich hodnocení tomu nesmějí stát v cestě.“

Což je mi tedy povědomější.

Tady nejsou žádné davy nadšenců z Ruska. Rusko je jen další nebezpečné impérium, kterému se ale teď náramně hodí do kapsy, jak jim Západ tu propagandu svým hloupým chováním usnadňuje. Stačí jim použít pravdu.

Hitlerjugend ve školách

Popustil jsem uzdu fantazii a představil si, kam by vyučování aktuálních politických událostí na základních a středních školách mohlo vést v trochu hektičtější době.

Lze si představit něco jako sofistikované jiskřičky/pionýry (to tu bylo za komunismu) ale jako součást výuky. To ani komunisté neměli přímo jako součást vyučování.

Nejvíc ve mě totiž hrklo, když jsem četl větu:

Pobízíme žáky, aby se nebáli odvázat – vždyť chrání zájem milionů lidí, pomáhají dobré věci… 

Ta už je za hranicemi informační propagandy. To už je čistá psychologická nalejvárna, jako když komunisté furt řešili, jak bojují za světový mír. Dělají dobou věc! Kam se takový přístup učitelů může zvrhnout?

Nad tématem „hitlerových dětí“ se hodně pozastavili v USA během první volební kampaně Baracka Obamy. Ta totiž připomínala fašismus. Obzvláště jeho obdivovatelé. Ale ta kampaň tak byla vymyšlena. V podobném také až fašistickém duchu se nesla kampaň pana Schwarzenberga.

Během kampaně Obamy někteří součást kampaň a zmanipulované davy přirovnali k americkému krátkému filmu The Wave (1981) resp. německému filmu (2008) Die Welle (Náš vůdce) na základě skutečného experimentu Třetí vlna jednoho středoškolského profesora dějepisu.

Živá práce na dětech může snadno přejít k dětské udavače rodičů, mladé agenty a hlavně další zmanipulovanou generaci.

Domácí úkoly typu:

Pan učitel děti přesvědčil, že je potřeba jednat. Doba si to žádá!

„Je potřeba udělat teď dobrou věc, a bude to náročné, děti.“

„Ruská propaganda zesílila svůj tlak.“

„Každý si vylosujete jeden ústřižek, kde najdete URL adresu jednoho ze 42 serverů ruské propagandy.“

„Vaším úkolem bude zjistit (s prostředky, které si zvolíte), KDE bydlí majitel těch serverů.“

„Adresu zapíšete do PRACOVNÍHO LISTU 3 a dodáte mi příští týden.“

„Jedničku s hvězdičkou dostane ten, kdo přinese adresy i dalších serverů. Aktivitě se meze nekladou. Nezapomínejte, že jde o dobrou věc! Budoucnost naší země stojí na vás. A opět připomínám, že rodičům ani muk! Mohou být bezpečnostním rizikem.

Vzhledem k událostem v historii je takový scénář zcela realistický.

sert

Bojkot propagandy

Každopádně hodlám bojkotovat i „dospěláckou“ verzi formou každoročního festivalu Jeden svět a doporučuji to všem. Veřejnost musí dát najevo, že celou šarádu prokoukla. Letošní Jeden svět mě překvapil protirusky zaměřenými filmy. Jeden svět pro školy mi asi už kompletně otevřel oči, jak nepřátelský a zaujatý je samotný tento filmový festival.

Podobně jsem se už rozloučil s Amnesty International, kam jsem platil členské příspěvky. Při jejich apelu bombardovat Libyi mi došla jejich skutečná (zaujatá) podstata.

Protože manipulovat lidi do válek není možné tolerovat. Respektuji, že si to někdo nepospojoval nebo má na to jiný názor, ale je nutné to vyslovit. Navíc si myslím, že někteří lidé za tímto projektem to musí dělat vědomě – neobjektivní protiruskou propagandu.

Že tím pohání události směrem k potenciální světové válce, si ani nemusí uvědomovat. Myslím ale, že při prokázání vědomého úmyslu by mělo následovat vězení (nebo jiný trest/pokuta) .. minimálně jako šíření poplašné zprávy (nevím, jaká je legislativa na protistátní propagandu a nerad bych, aby šlo o nějaké politické procesy).

Ale minimálně by to

  1. nemělo být placeno z daní
  2. odpovědní lidé, kteří takové materiály dávají do škol, propuštěni

*)

O cenzuře ČT a Člověka v tísni události na Majdanu

Uvedu úryvek textu o Majdanu, kterým jsou vyučováno děti na středních školách v ČR:

„Na Majdanu vyrostl permanentní protest desetitisíců lidí, kteří vyhlásili „revoluci důstojnosti“. Náměstí bylo obehnáno barikádami a občanská vzpoura získávala podporu i v dalších ukrajinských městech. V lednu 2014 se prezident Janukovyč pokusil zlomit Majdan nasazením speciálních policejních jednotek a mezi demonstranty byly první oběti na životech. K poslednímu velkému útoku žoldáků a  ostřelovačů zvláštních policejních jednotek došlo 21. února 2014, kdy zahynulo sto pět civilistů, dnes nazývaných „nebeská setnina“. Krveprolití na Majdanu mobilizovalo občanský odpor na většině území Ukrajiny. Prezident Janukovyč uprchl s pomocí ruských zvláštních sil do Ruska a v zemi byly vypsány nové volby. Rusko následně vojenskou silou zabralo poloostrov Krym a vyprovokovalo válku na východní Ukrajině.“

Když pominu celkově všudypřítomný protiruský postoj na celém portálu Člověka v tísni, je zde v chronologii citlivě vynechána zásadní informace, která vedla ke spuštění nekončících bojů a že se Janukovyč rozhodl splnit všechny požadavky demonstrantů, kteří se „za odměnu“ rozhodli PORUŠIT DOHODU a pokračovat v násilí a vydali se směrem k sídlu prezidenta ho zabít. Propagandisté to popisovali, že zbaběle utekl („… a byly vypsány nové volby“). No ano – když váš pronásleduje dav agresivních lidí neschopných jakéhokoliv dialogu (má to být ta ukrajinská sametová revoluce studentů), tak uniknout ze země je asi logickým krokem. Co měl dělat jiného nevím.

A následovat větou „… a byly vypsány nové volby“? Kompletně vytrhli informaci, že to bylo součástí mezinárodní dohody, kterou s nimi Janukovyč podepsal – že odstoupí a měly být nové volby v prosinci 2014 spolu se splněním všech ostatních podmínek demonstrantů.

Projekt Jeden svět do škol cíleně tuto informaci z chronologie vynechal.

Několik států světa – EU, Rusko, Německo, Francie, Ukrajina a zástupce demonstrantů podepsali 21. února 2014 dohodu. Ta splnila všechny požadavky demonstrantů „revoluce důstojnosti“. Dav v ulicích se ale pak rozhodl, že bude dohodu ignorovat – pokračovali v násilí.

A „vzdělávání“ Jeden svět do škol se rozhodlo ve své „objektivní“ výuce (tj. to jsou vyučovací hodiny) žáků základních a středních škol tuto informaci kompletně vynechat. Stejným způsobem ji stejně systematicky vynechává i Česká televize.

Když jsem na jednom diskuzním serveru (Nyx) zmínil, že byla informace vynechána v chronologii pořadu České televize o událostech na Majdanu, tak za tuto jedinou zmínku mi byl udělen permanentní zákaz vstoupit do diskuze.

Zatím je ta informace stále volně k dispozici ve starším zpravodajství, aneb jak občanská válka na Ukrajině vůbec nemusela začít:

http://zpravy.idnes.cz/protesty-na-ukrajine-21-unora-2014-dm7-/zahranicni.aspx?c=A140221_074533_zahranicni_im

Můžeme spekulovat jakkoliv, zda by se tím bývalo něco změnilo, kdyby demonstranti přestali se svou agresivitou, a rozešli se. Každopádně cenzurovat (v chronologii!) tak zásadní události zvratu je myslím jasným důkazem záměrné propagandy.

Posuďte jak záludně mluví náš údajný nepřítel – Slobodný vysielač:

Závěrem čerstvá tématická relace rádia Slobodný vysielač– jednoho z 42 propagandistických webů oficiálního seznamu Jeden svět pro školy:

Jedním z hostu této relace byl Mgr. Martin Bavolár, bývalý předseda Mezirezortní komise Bezpečnostní rady SR Úřadu vlády SR a hlavní státní poradce ve Výboru pro koordinaci zpravodajských služeb.

(Pan Juraj Smetana, který vytvořil onen seznam údajné ruské propagandy, opakovaně odmítal být hostem tohoto rádia. Vysvětlil to tím, že svou přítomností by tomuto rádiu dodal dojem serioznosti.)

 

 

Jiří Míka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*