Prorocká výzva americkému lidu po prezidentských volbách

Prorocká výzva americkému lidu po prezidentských volbách

Výsledek voleb v USA byl Božím zázrakem!

Co dělat po volbách? Většina médií v USA je v rukách zednářů. Informační a psychologická válka pokračuje. Vy, Američané, proto podpořte svého nového prezidenta v prohloubení jeho programu boje proti terorismu Islámského státu a požadujte:

1) zákaz zednářské organizace a všech jejích odnoží, které jsou kořenem mezinárodního terorismu, koncentrovaného dnes v IS;

2) zrušení homosexualismu jako priority zahraniční politiky USA vyhlášené Obamou.

 

Jak mají křesťané a jejich pastýři vytvořit podmínky, aby se obrodný program prezidenta realizoval?

1) Začít nepřetržité modlitební stráže (každý občan si vybere jednu konkrétní hodinu dne).

2) Pastýři ať si vyčlení jeden den v týdnu pro modlitbu a Boží slovo (Sk 2,42).

Pak Bůh zachrání Ameriku i celou naši Zem před katastrofou!

 

Obsah prorocké výzvy:

Byzantský katolický patriarchát (BKP) nemá pod sebou žádné diecéze, ale v současné době zastává prorocký úřad v církvi, je hlasem volajícího na poušti (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?page_id=27936).

Před prezidentskými volbami BKP vyzval americký národ, aby nevolil takového kandidáta, který podporuje homosexualismus a globalistickou politiku sebezničení (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=35485). Vítězství nastalo o malé procento! Šlo o Boží zázrak! Tento strategický čas po volbách je časem boje Božího království s královstvím temnoty. Pro vás, Američany, je to výzvou k celonárodnímu pokání. Architekti Nového světového řádu (NWO) skrze minulý režim prosazovali program homosexualismu, kradení dětí miluj&iac ute;cím rodičům juvenilní justicí a celkové likvidace morálních hodnot i spravedlivého zákonodárství. Šlo o programovanou a skrytou satanizaci národů, tedy prosazování pekla na zemi i po smrti. Slouží k tomu především masmédia a síť nevládních organizací. Cílem je sebezničení křesťanství a redukce lidstva na tzv. zlatou miliardu, tedy celosvětový holocaust vyhlášený Římským klubem zednářů. Zednáři skrytě a lstivě infiltrují i církevní organizace (Vatikán), aby je paralyzovali a zneužívali ke svým cílům. Zločiny, kterých se zednáři zákulisně dopustili na lidstvu v minulosti, jako vyvolávání revolucí , krvavých masakrů, válek, byly jen předehrou plánované genocidní politiky – z lidstva se má stát koncentrační tábor očipovaných zombie a biorobotů.

Tato satanská struktura zednářů má na svědomí i vraždu amerického prezidenta Johna Kennedyho. Je vážné nebezpečí, že pokud se vy, občané Ameriky, nezmobilizujete, pak člověk, který se postavil proti tomuto zločineckému systému, a Bůh vám ho dává jako prezidenta, dopadne stejně jako prezident Kennedy. Zednáři od doby prezidenta Kennedyho až doposud stále prosazovali své kandidáty, kteří plnili jejich dlouhodobý program s tajným cílem satanizace Ameriky i lidstva. Vy, občané Ameriky, jste se měli stát jakýmisi rukojmími těchto masových vrahů, kteří vystupují jako andělé světla, jako ilumináti – osvícení. Ve skutečnosti jde o „osvícení“ satanem k nejpodlejším, nejrafinovanějším a nejtěžším zločinům. Proto je vaší povinností podpořit svého nového prezidenta, aby prohloubil program namířený proti teroristické organizaci IS tím, že zakáže jeho hlavního iniciátora, kterým je polotajná organizace zednářů s jejími odnožemi. Tato organizace ať je v pravdě označena za teroristickou a protizákonnou a jako taková ať je zákonem zakázána!

Amerika i její Konstituce je postavena na křesťanských principech, ne na satanských principech NWO, za nimiž stojí teroristická organizace zednářů.

Dále naléhejte na nového prezidenta, aby zrušil tzv. prioritu zahraniční politiky, kterou vyhlásil Obama a kterou je homosexualismus.

Pokud prezidenta nepodpoříte a pozornost bude odvedena na nepodstatné programy, pak vy i on utratíte šanci, kterou vám Bůh dává k záchraně Ameriky i lidstva!

 

Je třeba, abyste především vy, křesťané, vytvořili podmínky, aby se záchranný program mohl začít realizovat. Bez vás a vaší duchovní podpory bude prezident bezmocný.

1) Každý křesťan ať vnitřně přijme program duchovní obnovy – pokání – změny myšlení (metanoia – viz Mk 1,15). Je třeba si znovu uvědomit krátkost lidského života, realitu smrti, a po ní věčnou odměnu v nebi s Ježíšem, svatými a spravedlivými, anebo věčný trest v pekle se satanem, démony a vyvrheli lidstva. Smyslem našeho života na zemi je milovat Boha, tedy hledat a realizovat Jeho vůli, která je dána v Božích přikázáních. Falešným smyslem života je zlaté tele – mamon, požitkářství, narkotika, sexuální zvrácenosti s démonským okultismem. To vše je cesta do záhuby.

Vaším projevem pravdivého pokání a lásky k svému národu ať je vymezení si času jedné hodiny denně k tzv. modlitební stráži. Vyber si tu hodinu, která ti nejvíc vyhovuje (je možné i v noci). Dodržuj ji po celé čtyři roky (doporučujeme i tyto konkrétní modlitby: „Modlitba jednoty a moci“ podle Mk 11,23 (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=34198) a „Prorocká modlitba za vzkříšení národa“ podle Ez 37,1-10 (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=28498). Kromě toho ať se každý aspoň jednou za měsíc pomodlí tzv. svatou hodinu od 20-21 :00 (viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=31455). Dej Bohu slib, že svou hodinu budeš dodržovat jako zodpovědnou stráž v čase historického boje se silami temnoty (viz Ef 6,12). Tímto se v Americe vytvoří nepřetržitá modlitba (Lk 18,1), skrze kterou ji Bůh zachrání!

2) Druhým krokem, k němuž vybízíme je, aby každý kněz a každý pastor jeden den v týdnu odešli do samoty od hluku světa. Zde ať se skupina 4-12 pastýřů věnuje modlitbě a Božímu slovu. Bůh jim bude dávat prorocké slovo pro záchranu USA. Jejich slovo – mluvené či psané – způsobí výměnu ducha, a tím vytvoří i duchovní zázemí pro prezidenta a program obrody.

Pokud vy, Američané, spolu s vašimi duchovními pastýři, začnete konat nepřetržité modlitby, a pastýři se budou scházet jeden až jeden a půl dne každý týden na modlitbách a bratrském společenství, Bůh dá prezidentovi světlo i sílu realizovat nejzákladnější kroky k záchraně USA.

Ježíš vám dnes skrze nás oznamuje: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete“ (Lk 13,3) Proto začněme dnes!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

+ Samuel OSBMr

mluvčí BKP
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*