Propaganda OSN pro dr. Chocholouška; jaderná havárie a 10 mil. lidí ČR prchá do Peacestánu

Propaganda OSN pro dr. Chocholouška; jaderná havárie a 10 mil. lidí ČR prchá do Peacestánu

Následují text není sci-fi, ani hoax či výplod deformované mysli, nýbrž nová vzdělávací kampaň pro české základní a střední školy organizace META a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), staví žáky do role uprchlíků.

„Píše se rok 2030 a v České republice došlo k jaderné havárii. Země bude po příštích 200 let neobyvatelná. Deset milionů Čechů okamžitě prchá do zahraničí; jen jedna země světa je ochotná přijmout uprchlíky z České republiky. Tou zemí je Peacestán, asijská země se 300 miliony obyvatel. Peacestánská kultura se od té české značně liší. Některé chování považované v Česku za zdvořilé je zde nezdvořilé a naopak. Úroveň vzdělanosti je poměrně vysoká a v zemi jsou volná pracovní místa počínaje IT sektorem až po zemědělství. Češi se brzy vydávají na cestu do nové vlasti. V Peacestánu však dojde k protestům veřejnosti, která je toho názoru, že by Čechům neměl být povolen vstup do země.“

hello czech republic 2

Co s tím dělat? Smát se, nadávat, dát to k soudu, stíhat idioty pro trestný čin? Jenom blbec může děsit děti zcela debilními fakty… „Je to další idiotský projekt vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, ty komiksy,“ řekl Zeman. „Myslím si, že je to stejně naivní jako bolševická propaganda, která sice neměla formu komiksu, ale byla v podstatě stejně stupidní,“ dodal. Komiks podle prezidenta „svým způsobem zjednodušuje situaci“.

vzdelavaci projekt o uprchlicich je idiotsky a nebezpecny

Součástí projektu, (s výše uvedenou trestuhodnou povídačkou o jaderné havárii v Česku a úprku milionů Čechů do Peacestánu), vytvořeného podle švédského vzoru, pro nějž UNHCR získal autorská práva, (za kolik tentokrát?) je komiksový příběh chlapce Hamída, který se vydává na cestu z Afghánistánu do Švédska. Obrázkový příběh je ve formátu PDF dostupný na webových stránkách organizace META. K němu připojila společnost i třináctiminutový film, jenž dětem vypráví příběh kurdské dívky Šádí, kterou do Švédska poslala její matka. http://www.rukojmi.cz/clanky/567-svedsko-je-v-poctu-prijatych-azylantu-na-10-000-obyvatel-jeste-preplnenejsi-nez-nemecko

Což tak si připomenout jaderné havárie, které se udály ve světě, aniž by přinutily k exodu 10 milionů lidí…? Ale napřed si ukažme, že ani dvě atomové bomby nepřinutily Japonsko k hromadné emigraci do Paecestánu, stejně jako děsivá havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě. Dne 6. srpna 1945 dopadla na Hirošimu uranová bomba „Little Boy“ s tritolovým ekvivalentem 20 kt. Více než 75 000 lidí zahynulo okamžitě, dalších 200 000 postupně na následky ozáření. Plutoniová bomba „Fat Man“ měla větší ráži (22 kt TNT); okamžitě zahynulo přibližně 30 000 lidí.

hirosima 5

Přesně 11. března 2011 ráno zasáhlo zemětřesení severní Japonsko. Byla zastavena doprava na železnici i na letištích. V zahraničí bylo připraveno pomoci 30 záchranných týmů, včetně českého. Provoz ve čtyřech jaderných elektrárnách byl utlumen a fukušimská elektrárna vyhlásila stav ohrožení. Zemětřesení v Tóhoku o síle 9,0 stupně Richterovy škály bylo následné provázeno až 38 metrů vysokými vlnami tsunami. Hlavní japonský ostrov Honšú se posunul o téměř dva a půl metru, zemská osa se vychýlila přibližně o 16 centimetrů.

Radiace ale stále působí až 200 kilometrů od poničených reaktorů. Proto byl pozastaven provoz 52 z 54 jaderných elektráren v Japonsku. Zřejmě dočasné zavření skoro všech jaderných elektráren přimělo dodavatele elektřiny ke znovu zprovoznění odstavených elektráren na ropu a plyn. Až 25 bilionů jenů, tedy asi 3,2 až 5,3 bilionů korun, budou stát škody způsobené rekordně silným zemětřesením a obří přívalovou vlnou. Představuje to až pět procent ročního výkonu japonské ekonomiky a půjde o nejnákladnější přírodní katastrofu v historii. Okolí Fukušimy bylo pověstné vynikajícím ovocem. Dnes jsou však sady zamořeny radiací a ovoce nikdo nekupuje a farmáři krachují. Prý to bude ještě trvat asi tři sta roků… Ale že by někdo emigroval a vytvořil novou invazi běženců…

Kyjevské protesty proti AE Černobyl.

Kyjev… Snímek Břetislav Olšer

“Tragédie v černobylské atomové elektrárně zabila 26. dubna 1986 v 1 hodinu 23 minut a 40 vteřin na místě 31 lidí, z toho 28 zemřelo na následky silného ozáření, dalších 130 bylo zraněno a 134 vlivem radiace onemocnělo…” dozvěděl jsem se v Gomelu v rozhovoru s expertem Agentury pro atomovou energii se sídlem ve Vídni ing. Jiřím Beránkem, jenž vedl v běloruském Gomelu odborníky zkoumající vliv této atomové katastrofy na zdejší životní prostředí. „Asi 30 kilometrů kolem Černobylu – bylo během následujícího dne evakuováno přes 120 tisíc obyvatel, z nichž zhruba dva tisíce zemřely v průběhu příštích let na následky radioaktivního ozáření. Celkem zemřelo 3940 lidí z 600 tisíc zasažených nějakým způsobem radiací. Hlavní inženýr Fomin a jeho zástupce Djatlov byli za nedodržení bezpečnostních předpisů odsouzeni k deseti letům vězení. Reaktory byly později zakonzervovány…“

Pokud je řeč o kontaminaci území v černobylské „zóně smrti“, většinou to znamená zamoření cesiem (Cs-137) – radioaktivní složkou o poločasu rozpadu 30 let, radioaktivním jódem -131 s poločasem rozpadu 8 dnů, stronciem Sr-90 (29 let) a plutoniem… Jestli však někdo emigroval, tak jen pár stovek kilometrů do vnitrozemí Běloruska a rozhodně ne v množství 10 milionů zoufalých běženců. Od roku 1989 vynaložila běloruská vláda skoro 18 mld. dolarů na projekty spojené s odstraněním následků havárie. Pro asi 160 tisíc přestěhovaných obyvatel bylo postaveno 66 000 bytů a domů a vybudováno 239 osad v nezasažených oblastech republiky…

zilkova

Tolik něco k relevantnosti informací OSN ohledně vytváření nočních můr pro české školáky. Hovoříme-li o integraci s současných a reálných běženců z Afriky, Blízkého východu a Asie, nesmíme zapomenout ani na matení myslí dětí třeba Koránem. Co na to asi prelát Halík, jenž tvrdí, že islám je mírumilovné náboženství; Korán? Kdepak – má přes 150 tisíc slov – sto čtrnáct kapitol, šest tisíc dvě stě veršů, z nichž asi čtyři tisíce slov doporučuje laskavé chování k lidem bez rozdílu víry. To jsou necelá tři procenta. Ta zbylá jen podněcují k nenávisti vůči bezvěrcům. Korán neobsahuje jediný verš, jenž by chtěl soužití, přátelství a spolupráci s nemuslimy. A pak nepalte Korán a žijte v bludu, že mír se uzavírá pouze s nepřáteli… Preláte Jeho Svatosti–Monsignore Halíku, ubytujete u sebe běžence?

Ovšem, naši „projektanti z OSN by si však vybrali ty „vhodné pasáže“ pasáže. Když báchorky, tak ať stojí za to. Jak napsal Robert Spencer, autor knihy “Islám bez závoje”, Prorokův přítel Umajr bin al-Humam očekával, že každý mučedník bude v ráji ozdoben “náramky zlatými a perlami” (Korán 22:23) a “oděn do atlasu a brokátu” (Korán 44:53). Poté bude spočívat “na poduškách zelených a kobercích překrásných” (Korán 55:76), sedět “na lehátkách, jež zlatem vypleteny jsou” (Korán 56:15), a bude s ostatními sdílet “zlaté nádoby i poháry”, na nichž bude vše, “po čem duše touží a co očím lahodí”, včetně “ovoce hojnost” (Korán 43:71, 73), a “ovoce, palmy a jablka granátová” (Korán 55:68). Pro nevegetariány bude “maso ptačí podle přání svých” (Korán 56:21).

uprchlici na lodi

Ráj nabízí různé nápoje. Kromě “řek s vodou, jež nezahnívá”, tam budou také “řeky mléka, jehož chuť je neměnná, a řeky vína, jež rozkoší je pijícím, a řeky medu očištěného” (Korán 47:15). Víno? Nejsou alkoholické nápoje muslimům zakázány? Neříká Korán, že “víno” je “věcí hnusnou z díla satanova” (Korán 5:90)? Jak je potom možné najít dílo satanovo v Ráji? Je třeba pochopit, že víno z ráje je odlišné, “v něm opojnosti není”, a pijáci jím proto “nebudou zmoženi” (Korán 37:47). Opět rozdílné súry Koránu. To všechno bude předloženo požehnaným v dokonale klimatizovaném prostředí: “tam na poduškách odpočívat budou a nespatří tam ani slunce žár, ani mráz spalující a blízko nad nimi budou stromů stíny a nízko budou se sklánět plody visící” (Korán 76:13-14).

Listuji v Koránu a nestačím se divit. Na mučedníka, (a v Pásmu Gazy je možné vidět ve školách fotografie i mučedníků z řad školáků), přece čekají ve čtvrtém Ráji “dívky s plnými ňadry, věkem s nimi stejné” (Korán 78:31); “dívky zrak klopící, okaté” (Korán 37:48), “jež rubínům a perlám se budou podobat” (Korán 55:58), za něž budou “oženěni” (Korán 52:20), Tyto ženy budou “dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl” (Korán 55:56). Alláh je “učinil pannami” (Korán 56:36), a podle islámské tradice zůstanou pannami navždy. No, nezabíjej a nevyvíjej atomovou bombu kvůli takovým super nabídkám…

neni pravda ze ceska republika odmita prijimat uprchliky

Za to Bible má svá hrozivá bu bu bu; např. o pekle, ohni a síře; čeho se bát víc…? Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. (Zj 21,8)

Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. (Zj 20,7-9)

keine residenzpflicht

Foto: Reuters…

Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného. (Mk 9:43)

A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Zjevení 20,1

charlie hebdo koran

Naposled byl vytvořen komiks o Proroku Muhammadovi časopisem Charlie Habdo v Paříží, kde byl tucet karikaturistů po zásluze odměněn mučednickou smrtí zastřelením… Možná by i zde měla co na práci organizace META a Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jak s těmi 25 miliony běženců naložit, aby měli všichni, kde spát, co jíst a jak pracovat, aby uživili své rodiny…

Muneeb Hasan Alrawi koran

Inu, učme a stresujme české děti, že islámský terorismus je jen výjimka, jelikož samotný islám je přece mírumilovnost sama, trošku je jen postrašíme mukami pekelnými, ale nejhorší je však vize jaderné katastrofy, co nás všecky vyžene do Tramtárie, pokud ihned nepůjdeme do sebe a nezačneme milovat své bližní běžence, co se sice nemíní integrovat, jelikož islámské právo šaría je přece jediné a nejlepší, avšak… Alláhu akbar…  A k tomu si zazpívejme… „Budeme se bát, budeme se bát…“

 

Blog autora http://olser.blog.idnes.cz

Další komentáře, glosy a ukázky z mých knih na webech olser.cz, http://www.rukojmi.cz/, bretislav-olser.enface.cz a na mém facebooku

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Propaganda OSN pro dr. Chocholouška; jaderná havárie a 10 mil. lidí ČR prchá do Peacestánu

  • Politici, kteří sem zvou invazní pátou kolonu, budou jednou souzeni za vlastizradu. Jsme součástí NATO, které patří USA. USA rozvrátily země, odkud sem uprchlíci přichází. Jsme tedy s těmito zeměmi ve válce. Nemůžeme si dovolit sem zvát ty,kterým jsme rozbombardovali domovy. Budou se zcela logicky chtít pomstít.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*