Proč Trump otevírá korejskou frontu

Proč Trump otevírá korejskou frontu

Světovou systémovou krizi lze přirovnat k ruské matrjošce. Navzájem se proplétají a doplňují krize západní civilizace, krize kapitalismu, krize bílé rasy, člověka (jeho involuce, „barbarizace“), ekologická a biosférická krize spojená s nástupem konzumní společnosti a sebezničení, finanční krize – krize petrodolarového systému. Je to krize USA, které ve snaze o nadvládu nad světem destabilizují předchozí vojensko-politický systém. To vede k nové velké válce, která způsobí vytvoření nové světové rovnováhy.

Světové systémové krize je možno se zbavit buď opuštěním konzumní společnosti, sebezničení a přechodem na harmonii člověka s přírodou. V takovém případě by Západ musel upustit od parazitování na planetě a lidstvu. Vládci Západu by museli přestat se satanismem a egoistickým démonismem. To však možné není. Nebo si mocní Západu zvolili svoji navyklou cestu – globální válku, která by vedla k „restrukturalizaci matrice“, vytvoření „globálního Babylonu“ a nové otrokářské civilizaci.

Důsledkem globální války bude rozpad a rozčlenění civilizací, regionů a stávajících států – k tomu různé západní struktury směřují (od tradičních zpravodajských služeb, nadnárodních korporací a nadnárodních bank, až k síti teroristů a „zelených“). Zároveň se řeší celý komplex dalších úkolů: likvidace Západu nepřátelských civilizací (ruská, vyznávající korán), přelidnění planety a obnovení biosféry ve vylidněných oblastech. Proto mocní Západu prakticky hned po vítězném završení třetí světové války (rozpad, kolonizace a totální rozkradení Sovětského svazu a zemí socialistického tábora) organizovali čtvrtou světovou válku. Jejím cílem je definitivní vítězství „nového světového řádu“ a globální nevolnická civilizace. Elektronický koncentrační tábor, technofašismus a rozkastování lidí na bohy, vyvolené a dvounohý válečný materiál.

Po destrukci Sovětského svazu a socialistického tábora se Západu za pomoci částečného zničení vlád, přerozdělení sfér vlivu a světových trhů, zabrání nových a totálního zničení protivníků podařilo vyhrabat se z velké krize, která hrozila krachem USA a západního světa. Západ byl v sedmdesátých a osmdesátých letech nad propastí, Spojené státy se mohly kdykoliv zhroutit. Západ prohrával v základních směrech se sovětskou civilizací (kosmos, moderní zbraně). Sovětský svaz se mohl stát první kosmickou civilizací se základnami na planetách Sluneční soustavy a s kosmickými loděmi. Jenže se odrodila část sovětské „elity“ a za možnost „dobře žít“ začala sovětský projekt zrazovat. Chtěla vstoupit do globální hierarchie parazitů – otrokářů. Nakonec umožnila perestrojka a reformy Západu kontrolu nad Ruskem – SSSR. Páni Západu a částečně i Východu se pohádkově obohatili. Přitom ztráty ruské civilizace a lidu byly ve všech směrech v letech 1999 až 2000 několikanásobně vyšší než ztráty po Velké vlastenecká válce. Jednalo se o ztráty materiální, kulturní a demografické. V devadesátých letech změnili Rusko na svého druhu polygon, vytvořili společnost ničení, kde všemi způsoby Rusy ničili (sociálně ekonomická genocida, masová alkoholizace a narkotizace, kriminální a sexuální revoluce, atd.).

Čtvrtou světovou válku rozpoutali západní vládci na jaře 1999 útokem na zbytek Jugoslávie. To byla první operace čtvrté světové války. Byla užita taktika i strategie tajné informační války při destrukci Sovětského svazu, vyzkoušená s použitím prvků tradiční války – vysoce přesných nejaderných zbraní, leteckých a námořních sil i speciálních složek, až po demoralizaci protivníka, kdy již byl ochoten ke spolupráci. Okupace Kosova umožnila vytvoření mohutné základny NATO a USA na Balkáně, zóny etnokriminálního pekla a enklávy drog. S její pomocí je možno destabilizovat celý Balkán a případně celou Jižní Evropu.V roce 2001 zorganizovali mocní Západu ohromnou teroristickou akci v USA, aby získali podporu světové veřejnosti pro boj se „světovým terorismem“. Ten přitom vytvořily angloamerické speciální služby. Tak bylo Spojeným státům umožněno zničit Saddámův režim v Iráku, zabavit největší „benzinku“ Blízkého východu, kolébku starých civilizací Mezopotámie a uchvátit strategickou pozici v Afghánistánu. Mohli najednou řešit několik strategických záležitostí: 1) působit na budoucí hlavní oběti nového světového řádu – Sýrii, Írán, Turecko, Saúdskou Arábii, Indii, Čínu, Rusko a Evropu; 2) vzít si pod kontrolu produkci drog v Afghánistánu a jejich tranzit k odběratelům; 3) zahájit přípravu jedné z hlavních front čtvrté světové války – frontu blízkovýchodní. Okupovaný, rozložený a rozkradený Irák, kde začaly střety šíitů a sunnitů i Kurdů umožnil stvořit „kalifát“, který se stal beranidlem. Tak začal regionální konflikt, kde figurovaly zájmy všech předních hráčů regionální a dokonce globální úrovně. Vznik blízkovýchodní fronty (Irák, Sýrie a další země, především Libye) dovedl světovou válku na vyšší úroveň; 4) Západ zahájil destrukci zemí Blízkého východu – arabské jaro. Byl zničen Súdán, Libye, Mali, Sýrie, Irák a Jemen. Peklo mělo tendenci se šířit (Egypt, Alžírsko, Turecko, Saúdská Arábie, Írán a další); 5) byly vytvořeny podmínky pro války arabských monarchií v čele se Saúdskou Arábií proti Íránu, právě na území Iráku; 6) ještě jeden rozval regionálního významu dotýkající se zájmů Bagdádu, Damašku, Teheránu a Ankary – kurdská otázka podporovaná Západem.

Takto mocní Západu zformovali plnohodnotnou blízkovýchodní frontu čtvrté světové války, postihující zájmy prakticky všech zemí regionu a globálních hráčů, s tendencí trvalého šíření. Sýrie a Irák jsou v ruinách. Na řadu přicházejí sousední země, které zpočátku nechápaly, že „velká hra“ vede k destrukci, rozdrobení jejich zemí a aktivně se míchaly do záležitostí Libye, Sýrie a Iráku. Turecko se angažovalo v Iráku a Sýrii ve snaze o velmocenskou politiku. Ankara vlezla do této krvavé kaše a málem přišla o svoji územní celistvost. USA a Západ nemají stabilní přátele, jen účelové. Turecko a Saúdskou Arábii využívaly k destabilizaci regionu a když mouřenín udělal, co měl, stává se možnou obětí při šíření světové války a přeměny Eurasie na bitevní pole.

Další dílo Západu – pacifická fronta světové války – přináší také mnoho destrukcí a problémů. Korejský problém, územní spory Ruska a Japonska, Číny a Japonska, Vietnamu, Indie, problémy ostrovů Paracelských a Spratley. Novým problémem je šíření kalifátu v Jihovýchodní Asii, nyní jmenovitě na Filipínách. Islámská komunita je uměle stavěna proti vládám a ty na teror odpovídají zase terorem. Oběti mezi civilisty zvyšují sociální základnu džihádistů. I takto se umožňuje USA zasahovat do boje se „světovým terorismem“. Rozpad velkých států znamená jejich snadné uchvácení nadnárodními společnostmi, nadnárodními bankami a Spojenými státy.

Vládci Západu musejí nyní řešit dva základní úkoly: 1) rozšířit zónu války, která musí zasáhnout vedoucí státy – civilizace: Rusko, Čínu, Japonsko, Indii a Írán a přitom zajistit bezpečí pro USA a Británii; 2) v období obecné destabilizace učinit průlom do nové epochy a přejít na cestu nových technologií. Ostatní svět se musí propadnout do minulosti, k neofeudálním a neootrokářským vztahům. Část globální elity je ochotna obětovat i samotné USA jejich rozdrobením na několik států s umožněním rasové občanské války. Avšak „patrioté“, které vede Trump, jsou naopak ochotni celý svět obětovat, ale zachovat a posílit americké impérium.

Trump má domácí problémy s plněním předvolebních slibů a potřebuje svoji malou vítěznou válku. Ideální cíl je KLDR. V USA plánují porobit a rozdrobit Írán, Venezuelu, Severní Koreu, Rusko a Čínu. Jenže boj s Ruskem a Čínou mohou zahájit až po začátku rozsáhlých bouří v těchto státech – civilizacích po neutralizování jaderného arzenálu a po dohodě s „demokratickými“ vládami.

Írán je velký cíl po stránce teritoria i obyvatelstva. Proto USA zde za sebe nastrkují „arabské mini NATO“ v čele se Saúdskou Arábií. Připojit se může Izrael. Írán se už angažoval v Sýrii a Iráku. Na řadě je irácký Kurdistán, který chce vyhlásit nezávislost. To nedovolí šíitský Bagdád, za kterým stojí Teherán. Pyrrhovo vítězství Bagdádu nad kalifátem v Mosulu neznamená ještě konec války, je to jen jedna z etap. Zóna války se bude rozšiřovat a Írán čeká střet s arabskou koalicí.

Venezuela není ideální obětí. Padne sama pod tíží domácích problémů a s pomocí utajené války. Severní Korea se svým vývojem raketových a jaderných zbraní je v očích světové vlády těžkým zločincem. Vysoké technologie musí mít pod kontrolou jen Západ. Jaderný obušek je KLDR nutno zabavit. Takto se na věc dívají Američané a velká část ohloupené světové veřejnosti. Severní Korea nemá válečný potenciál, aby mohla napadnout USA. V nejhorším případě může být postižena Jižní Korea a možná Japonsko. Problémy mohou mít Čína a Rusko. Případné korejské mezikontinentální balistické rakety a jaderné hlavice by PRO USA zneškodnila. Bylo by však posíleno přesvědčení veřejnosti, že je třeba zničit korejský „rudý mor“. Po takovém zneškodněném útoku by veřejnost USA nevytýkala destrukci Severní Koreje. „Civilizované“ země by za to ještě poděkovaly. Čína a Rusko Pchjongjang nepodpořily v obavě z úplného zhroucení vztahů s USA.

Destrukci KLDR budou Američané provádět z moře a ze vzduchu za podpory letectva a námořnictva Jižní Koreje a Japonska a možná použijí taktické jaderné zbraně. Tak budou zničeny bunkry s politickým a vojenským vedením země, výroba raket a jaderných zbraní. Nastane hlad. Masy uprchlíků vtrhnou do Ruska a Číny. Možná bude Čína nucena vzít část KLDR pod svou kontrolu, aby zabránila vymírání. Ztráta vojensko-průmyslové infrastruktury, plnohodnotného týlu, zásobování, komunikací a řízení odsoudí zemi ke zničení.

Válka se Severní Koreou umožní stmelit rozdělenou americkou veřejnost (příznivci a protivníci Trumpa). K potlačení problému bílého nacionalismu potřebuje Trump výrazné zahraniční vítězství. K plnění slibu o vzkříšení amerického hospodářství a vytvoření milionů pracovních míst musí oslabit ekonomiky spojenců a konkurentů. Severní Korea může silně uškodit Jihu (Soul má ochranu jen obyčejného dělostřelectva). USA ponechají silnou ekonomiku Jihovýchodní Asie svému osudu. Soul bude potřebovat k obnově a možná k vytvoření jednotné Koreje pomoc USA, na nichž potom bude závislý. Předpolí USA v Koreji poslouží proti Rusku a Číně. Utrpí i Japonsko a Čína, jedny z předních ekonomik světa. Pokud korejská válka vyvolá novou etapu světové krize, opět to rozhodí ceny energií a surovin. Výhoda pro Ameriku, výhoda ekonomického úderu Rusku.

Výhody korejské války pro USA: Poškození hlavních konkurentů USA Číny a Ruska. Silnější závislost Koreje a Japonska na americké armádě a americké hospodářské pomoci. Možné další události v regionu – konflikty mezi Japonskem a Čínou, Čínou a Indií a podobně. Využití války k zahájení obchodní a hospodářské války s Čínou a tím povzbuzení výroby v USA. Čína ztratí postavení „továrny Západu“. Pohasínající Japonsko potřebuje válku, aby se vzpamatovala rasa a uchovalo vedoucí postavení Japonska v Pacifiku.

Takto nová korejská válka a pokračování čtvrté světové války zachrání USA a celkově Západ. Pokud v ní zvítězí, potom angloamerická chobotnice definitivně prosadí nový světový řád, technofašismus.

Pro Rusko znamená nová korejská válka nejen řadu problémů, včetně ohromné vlny uprchlíků, ale i šance na vzkříšení. Globální systémová krize, světová válka, do níž jsou vtaženi všichni globální i regionální hráči, umožní Kremlu rozhodně se vypořádat s 5. kolonou, odstranit liberální přívržence Západu z vlády, finančnictví, ekonomiky, vzdělávacího systému, ukončit finanční a hospodářskou závislost na Západu, zavést do hospodářství protekcionismus, zahájit novou industrializaci, zavádět nové moderní technologie, jako vzor vzdělávání použít to nejlepší ze systému imperiálního Ruska a Sovětského svazu. V zahraniční politice obnovit jednotu mocného etnika a ruských území – vzkřísit velkou Rus. To umožní obnovit ruské teritorium, zmnožit obyvatelstvo a uchovat ruský jazyk a kulturu v prostředí stále ostřejších globálních bouří, které zachvacují celou planetu.

 

Převzato z http://www.ceskenarodnilisty.cz/
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Proč Trump otevírá korejskou frontu

 • Trump je novodoby Don Quichot. Stale doufa, ze porazi hydru vojensko prumysloveho komplexu USA, zvaneho Deep State a Neokonzervativcu z Demokraticke strany i mezi Republikany, kteri se ho snazi odstranit. Trump i pres svou retoriku nezacne valku. Bude-li odstranen, budeme opet zit v hruze, ze US psychopati k zachraneni zkrachovalych USA vyvolaji nejaky konflikt, aby znicily sve nepratele. Jejich nepratele jsou zeme, ktere se jim nechteji podrobit a vydat sva nerostna bohatstvi za pakatel US koncernum.
  Mezi nim je i Afghanistan, kde USA valci uz 16 let a kde zabily a znicily cast naroda i jeho mest. Maji spadeno i na Sev. Koreu, ktera ma ohromne surovinove zasoby.

 • Pane redaktore, zakladni veci vam nejsou jasne, podlehate US propagande a US mainstreamu.

  Rusko neni nepritelem Evropy, ani USA, ty z neho nepritele jenom delaji, aby ho mohly pak znicit a zmocnit se jeho prirodniho bohatstvi. Je to jako za Hitlera, stejny postup, stejna propaganda a nenavist. A tak ho obklicuji raketovymi zakladnami, poradaji neustale manevry na jeho hranicich, destabilizuji zeme v jeho okoli a snazi se ho uvnitr destabilizovat prostrednictvim tajnych sluzeb, NGOs a uplacenych teroristu. O zniceni Ruska se uz snazili Nemectti rytiri, Napoleon, Hitler, ted USA a NATO. Ve vsech tazenich byli vzdy pritomne germanske a nemecke jednotky, dnes jsou tyto soucasti NATO. Nemecti vojaci tak znovu provokuji Rusko na Baltu i jinde. Zapomneli na Stalingrad a predchozi porazky agresoru, ktere prinesly Rusku velke ztraty, ale vzdy svobodu Evrope a vedly ke zmenam jejiho usporadani. Jenom diky hlavne Rusku!!!!
  Na to se zapomina. Pamet narodu i novinaru je slaba a tak ty plivance na Rusko nikoho nevzrusuji.
  Uroven zurnalistiky v Cesku se da srovnat s novinarskou zumpou. Co psali za totality a plivali na zapad se obratilo na vychod.
  Jsme pritom spojenci zlocinnych agresi USA a NATO vsude ve svete a nikoho to nevzrusuje, ze i my tam bojujeme za nase penize, ale za zajmy USA. Prokazalo se, ze bojove plyny v Syrii dodaly teroristum USA a UK. Byly nalezeny v taborech teroristu v Aleppu a pouzity proti syrskemu obyvatelstvu. Vina byla svalena na Asada a Rusko, na ktere pak byly uvaleny dalsi sankce. I kdyz US mainstream dosud brani publikaci techto zlocinu USA a NATO, pravda vyplavala na povrch a bude zverejnena. Tohle uz neututlaji a nezabrani vysetreni techto valecnych zlocinu!!! USA uz nesmetou sve zlociny hrozbami pod stul!!!!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*