Proč stoupenci USA nesnáší Rusko?

Proč stoupenci USA nesnáší Rusko?

„Putin a Rusko porušuje mezinárodní právo“. Tak zní nejčastější argument kritiků Ruska a stoupenců USA. Přitom mlčí k porušování mezinárodního práva ze strany USA, Západu, či Izraele. Není to přitom z důvodu, že by nebyli informováni. Je to proto, že jejich výklad mezinárodního práva je jiný než těch, které sami často označují za antiamerické rusofily.

Stoupenci USA a NATO si nevykládají mezinárodní právo jako soustavu norem a pravidel, které platí pro všechny státy. Domnívají se, že USA, NATO, či Izrael nejsou povinováni tyto normy dodržovat pokud uznají, že v cizích zemích se děje něco co ohrožuje jejich zájmy, bezpečnost či se porušují lidská práva a jimi uznávané normy. Domnívají se, že mají právo vojensky intervenovat kdekoliv na světě bez ohledu na civilních ztrátách, škodách na infrastruktuře, či životním prostředí v těchto zemích.

Takovéto vidění světa není nové. Známe jej již od římských dob. Římane rozdělovali lidi na občany Říma, kteří se těšili občanským právům a pak na ty co nazývali barbary. Tedy příslušníky cizích národů, kteří sloužili jako zdroj levné pracovní síly v římských domácnostech, stavbách a plantážích-otroci.

rusko vs usa

V novověku se obyvatele „civilizovaného Západu“ podobně chovali vůči obyvatelům nově objevených území v Americe, či Africe. Nově objevené země vnímali jako zdroj surovin a pracovní síly pro civilizované Evropany. Zrodilo se to, co nazýváme érou kolonialismu.

Éra kolonialismu oficiálně již skončila, koloniální myšlení však žije na Západě dál. Naplno se projevilo na přelomu tisíciletí, kdy USA a jeho spojenci napadli Srbsko a později Irák. Američtí představitelé tehdy soukromě pronesli větu. „Je třeba využít slabosti Rusku a upevnit moc amerického impéria„.

Nyní za Putina Rusko zesílilo. Loni se rozhodlo jednat tak trochu podobě jako Západ. Porušilo mezinárodní právo a obsadilo Krym. Západ a jeho stoupenci začali zuřit. „Jak jste si mohli dovolit porušit mezinárodní právo, cožpak nevíte, že porušovat jej můžeme jen my„. Západ začal na Rusko uvalovat sankce s cílem, aby si ruští představitelé uvědomili  „Co je dovoleno koňovi, není dovoleno volovi!“. Mysleli si, že Rusko zlomí a přivedou k poslušnosti. Mýlí se však. Rusko odolalo tlaku Napoleona i Hitlera. Odolá i Západu.

Nejsem obdivovatel Putina. Přesto jej chápu. Ve chvíli, když vidím jak můj geopolitický partner USA dělá z mezinárodního práva cár papíru a nehraje podle pravidel, tak těžko mohu hrát podle pravidel já.

Je to tedy nezávislá Putinova politika, které mnohé jeho kritiky u nás a na Západě přivádí k zuřivosti. Chtěli by, aby Rusko bylo zemí, která se vždy podřizuje zájmům elity vládnoucí USA , jak jsou to zvyklí dělat i oni.

 

Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Proč stoupenci USA nesnáší Rusko?

  • · Edit

    Germáni by rádi sežrali celý svět. Co provedli srbům, dělají i v česku – v podobě nátlaku na čechy, aby neterorizovali chudáky romy. Srbové jsou slovani, češi jsou slovani, rusové . . . Český vygumovaný generál, ostuda to národa, chce dělat ramena na ruského medvěda. Ruský medvěd Tajgu nedá, sláva mu!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*