Proč byli Havel a Obama „ti dobří“ a proč jsou Trump a Zeman „ti špatní“?

Proč byli Havel a Obama „ti dobří“ a proč jsou Trump a Zeman „ti špatní“?

Psaní o V. Havlovi je zatíženo závažným problémem. Pokud to není „chvalozpěv do nebe vynášející a bustu v Kongresu USA opěvující“, tak si autor může být naprosto jist, že se dozví, že „velikánovi nesaháte ani po podrážky bot“

V podstatě se tyto reakce podobají reakcím katolické církve na knížku Kód Leonarda da Vinci, popřípadě i film se skoro totožným názvem. A o Ježíši Kristu se můžeme dočíst třeba toto:

Podle uváděných nezávislých badatelů mohla být Marie Magdalena nejen žákyní Ježíšovou, ale také jeho manželkou a patrně i matkou jeho dítěte. V církvi uznávaných evangeliích o tom žádná zmínka není, ovšem v jiných apokryfech, zvláště v dokumentech nalezených v roce 1945 v Nag Hammadi v Egyptě, které představují soubor gnostických textů z počátků křesťanství, nalézáme informace na téma blízkého svazku mezi Ježíšem a Marií Magdalenou. Ježíš ji nazývá svojí přítelkyní a – jak se uvádí – často ji líbá na ústa, což u ostatních učedníků vyvolávalo jistou závist, a to především u ambiciózního Petra.

http://medium.mysteria.cz/text_scr/2005_3_leonardo.htm

Což se samozřejmě ortodoxním věřícím nelíbilo, protože to, že Ježíš Kristus žil také jako člověk u nich samozřejmě snižovalo tu gloriolu božství. Boží syn, že by měl normálně a obyčejně souložit a mít dítě, jako ten poslední rolník?

A u Václava Havla vidíme něco podobného. Ne třeba tak v té intimní sféře, protože jeho záseky jsou velmi dobře známé. Nejvíc mě pobavilo, jak doktorku Vodňanskou nastěhoval Olze do kuchyně na Hrádečku. To muselo být opravdu výživné.

Ale dosti pikantních drbů. U Václava Havla je podstatné, že každá zmínka o jeho ideologickém ukotvení je buď žádná, což je přípustné, nebo nepřípustná a sice „reformní komunista“. To neříká nic o nějakém členství v KSČ, to je o směru myšlení.



Což už nehodlám dále rozvíjet a řeknu pouze, že moderní západní společnost je dnes více levicová, než pravicová a to především v USA. Je to neuvěřitelné, ale americké university jsou marxismem naprosto promořené:

Angela Davisová prosazuje rodovou a rasovou rovnost a prosazuje zrušení vězení. V současnosti působí jako profesorka na University of California, Santa Cruz. Je spoluzakladatelkou organizace Critical Resistance.

Členka Komunistické strany USA až do roku 1991. V roce 1970 uvězněna v souvislosti s podezřením, že je zapletena do zločinu, při němž zemřelo při přestřelce Černých panterů s policií celkem pět lidí. Zbraně útočníků byly registrovány na jméno Angely Davisové. Protože se skrývala před policií, byla na ni po zatčení uvalena vyšetřovací vazba. Propuštěna byla na kauci a ještě před koncem soudního procesu opustila území USA. Porota ji v roce 1972 osvobodila.

Často zde čítávám, že by někdo měl chodit kanály, protože „za totáče něco“. Nikdo sice neví přesně co, ale říká se to. A levicová aktivistka komunistka, která má na svědomí spoluúčast na pěti vraždách nejenže kanály nechodí, ale ještě indoktrinuje mládež.

A do této atmosféry přišli nejprve Václav Havel a pak i Barack Hussein Obama, který jistě „není muslimem“. A za Obamových předchůdců zapadl Václav Havel do americké představy o intelektuálovi na 110% a do podpory USA politiky pak na 150%.

A zcela opačně jsou na tom jak Miloš Zeman (byl zvolen jako první již v roce 2013), tak i Donald Trump (zvolen prezidentem v roce 2016). I když základní parketa Miloše Zemana je samozřejmě levicová, tak si myslím, že na různé levicové hrátky se*e.

Nikdy jsem ho neslyšel, jako Václava Havla, krákat něco o „právech homosexuálů“. Podle mě, mají všechna práva jako ostatní občané a mělo by být zajištěno, že nebudou diskriminováni, vysmíváni nebo dokonce trestáni.

To vše ostatní, různá „práva“, pochody, privilegia a podobně nejsou na nic, je to jen levicový balast, který se nalepil na naši společnost. Doporučuji skvělý článek Radima Lhotáka:

Komentář k závěrečnému komuniké vůdců skupiny G7

8.06. 2017 17:07:28Podstatou komuniké není pragmatický obsah a jasné ideové zaměření, nýbrž dalekosáhlá a promyšlená propaganda zastírající pravdu o světě a komolící pravou podstatu věcí v zájmu skrytých mocenských struktur.Text závěrečného komuniké ze zasedání představitelů zemí G7 zjevně nevznikl v Taormině, ale byl dopředu připraven. Není totiž možné, aby během dvou dnů lidé jakéhokoliv druhu vyplodili společnými silami tak dlouhý a sofistikovaný manifest plný zavádějících, lstivých a manipulativních formulací.

Zdroj: http://lhotak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=608324

Tam to je všechno shrnuto a to daleko obšírněji, než bych to dokázal já. Takže, Donald Trump do oné levicové kompozice vůbec nezapadl. Proto ty strašné bouře organizované levicovými umělci, tak velmi podobné „uměleckému šaškování“ proti prezidentu Zemanovi.

Nechci se opakovat, ale shrnu to. V levicovém světě měli obrovský úspěch Bill Clinton, Barack Obama a nakonec i Hillary Clinton. Protože plně odpovídali představám levicově orientovaných intelektuálů.

Ale, těmto představám ani trochu neodpovídají ani Miloš Zeman a už vůbec ne Donald Trump. Ten není levicovým snílkem, ten je pragmatikem, Neživí se planými řečmi o lidských právech, jako ti výše jmenovaní, ale pracuje pro svou zem.

A podobně Miloš Zeman boří různá klišé a vytáčí tak českou levici na maximum. A pokud se ještě zmíní o ukrajinském problému jako o „chřipce“, tak se z toho levičáci mohou pominout a z imigrantů zvlášť. A za tuto jeho politiku patří Miloši Zemanovi nehynoucí dík.

A ještě bych si dovolil jeden odkaz na svou včerejší diskuzi, protože jsem na ti čučel jako blázen. Napsal jsem toto. Šlo o zkratku bez nároku na více podrobností:

A proto také bravurně zvládají ostrakizaci nežádoucích elementů ze svého středu. Neznám moc detailů. Ale jako každý si pamatuji, jak okamžitě po vyhlášení podpory Miloši Zemanovi dostal Martin Dejdar padáka z připravovaného seriálu…

Zdroj: http://jirihermanek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=608240

To bylo vše. a následovala diskuze parametrů kulometné střelby, že to není pravda, že se Stránský a Bočan se rozhodli s Dejdarem „lidsky rozejít“. Rozumíte tomu?




Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*