Priority z volebního programu Strany práv občanů (SPO) s názvem „Pevné české kořeny“

Priority z volebního programu Strany práv občanů (SPO) s názvem „Pevné české kořeny“

Jedná se o priority z volebního programu Strany práv občanů s názvem „Pevné české kořeny,“ který je zaměřen na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro rok 2017. Zde uvádím některé priority z programu.

Podle obsahu volebního programu se strana práv občanů věnuje jednotlivým problematikám od celostátní a regionální politiky, ekonomiky, zemědělství, kultury, zdravotnictví, školství či ochranu životního prostředí až po zahraniční politiku a jedno ze svých nejdůležitějších témat: bezpečnost a boj proti masové migraci.

Strana dodržuje jednotnou grafiku a jako celostátní lídr byl vybrán známý muzikant, textař, zpěvák, moderátor, scénárista, herec, dramatik, malíř a spisovatel Frantisek Ringo Čech.

Za základní cíle považuje Strana práv občanů zajištění práv a jistot občanů včetně řešení jejich každodenních problémů. Dále usiluje o podporu českých zemědělců a zpracovatelského průmyslu kvůli zajišťování potravinové soběstačnosti, kvalitním českým potravinám a zvýšení zaměstnanosti na venkově.

Za demokracii a právní stát považuje SPO spravování země přímo, a to prostřednictvím přímé demokracie. Dále možnost hlasovat pro kandidáty napříč kandidátními listinami nebo požadovat vůči evropskému pojetí práv odmítání vize multikulturalismu pro kultury, které chtějí žít v Evropě, ale nemají zájem se přizpůsobit a zvýšení odpovědnosti médií za pravdivost sdělovaných informací.

V regionální politice usiluje SPO o zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů a zároveň také jejich odvolatelnosti. Dále usiluje o zavedení společných úřadů pro malé obce, čímž by se snížil výkon přenesené působnosti v obcích se základní působností a otevřel by se prostor pro jejich samosprávné kompetence.

V oblasti podnikání SPO usiluje o přijetí zákona, který by obsahoval zákaz opakovaného zakládání soukromých firem osobami, které způsobily bankrot své firmy nehospodárným způsobem nebo zcela úmyslně. Vytváření takového podnikatelského prostředí, ve kterém budou mít menší podnikatelské subjekty rovnocenné postavení s velkými.

V oblasti veřejných rozpočtu SPO usiluje o snížení veřejného dluhu do roku 2022 na 33% HDP, čehož lze dosáhnout vyrovnaným či přebytkovým hospodařením veřejných rozpočtů v době ekonomického růstu.

S ekonomickým programem SPO je spojen požadavek, aby veřejné výdaje byly poskytovány na potřebné investice, protože vytvářejí nová pracovní místa, snižují nezaměstnanost, ale také zvyšují veřejné příjmy. Důležitou součástí programu v oblasti ekonomiky je podle SPO i podpora vývozu a jejího zaměření na export i do jiných teritorií než jen do zemí Evropské unie.

V oblasti daní SPO upozorňuje, že v současnosti převládá nepřímé zdanění (zdanění spotřeby) nad přímým zdaněním (příjmu a majetku) v daňových výnosech 60%. SPO proto nabízí řešení progresivního zdanění příjmů a posílení majetkových daní, ale zato snížení počtu sazeb daně z přidané hodnoty (DPH).

V oblasti průmyslu a obchodu SPO nepovažuje a neuznává za základ konkurenceschopnosti výhodu levné pracovní síly, ale považuje za ni naopak podporu investicí, které přinesou pracovní místa s vysokou mírou přidané hodnoty a budování proexportní strategie spojené s tvorbou vlastních zastoupení a distribučních sítí. Jen tak je podle programu SPO možné zajistit kontrolu cen, nákladů a marží z prodeje.

V oblasti dopravy a infrastruktury SPO považuje za největší problém stav právního řádu, který neumožňuje efektivní přípravu staveb, nikoliv nedostatek financí. SPO usiluje vedle zdokonalení legislativy a investic v oblasti dopravy a infrastruktury o zlepšování ekologické dopravy, kterou zahrnuje vodní a kolejová doprava. Dále SPO podporuje inteligentní dopravní systémy, které mohou zvýšit kapacitu dopravních sítí, rychlost i bezpečnost dopravy včetně komfortu cestujících.

V oblasti zemědělství SPO usiluje o ochranu českého spotřebitele proti dovozům nekvalitních potravin ze zahraničí a jejich nahrazením kvalitní českou produkcí od zemědělců všech velikostí a výrobního zaměření, kteří na venkově vytvářejí přidanou hodnotu a pracovní místa.V oblasti ochrany životního prostředí SPO prosazuje návrat vlastnictví vodovodních a kanalizačních řádů a příslušných zařízení, včetně řízení a správy dodávek pitné vody obyvatelstvu do veřejných rukou. Dále zamezení neúměrných zisků v odpadovém byznysu a opatření k obnově schopnosti krajiny zadržovat vodu v rámci boje proti hrozbě sucha a povodní.

V oblasti sociálního státu a boji proti imigraci SPO usiluje o podporu a ochranu rodin spojenou s rozšiřováním počtu pracovních míst, zpřísnění imigrační politiky spojenou s kontrolou ze strany úřadů práce a Státního úřadu inspekce práce vzhledem k rostoucí vlně imigrace do celé Evropy.

V oblasti důchodů se SPO zasazuje pro nutnost zastavení věku pro nárokování důchodu na maximálně 65 let spojenou s pravidelnou valorizací důchodů podle obou kritérií, tj. indexu růstu cen a růstu mezd ve společnosti.

V oblasti politiky bydlení SPO usiluje o vyřešení problematiky legislativy, která má vyřešit téma sociálního bydlení v přímé odpovědnosti státu. V oblasti sociální dávek vzhledem k jejich zneužívání je nutné, aby část odpovědnosti za sociální politiku byla přenesena na obce a města.

V oblasti zdravotnictví SPO uvádí, že je podfinancované (průměr zemí OECD je 10%, kdežto v ČR jenom 8%). SPO proto bude podporovat navýšení plateb za státní pojištěnce a pravidelnou valorizaci. Dále bude usilovat o zvýšení lékové politiky spojené s registrací léků jen s prokazatelnými účinky.

V oblasti školství SPO uvádí, že Česká republika v podílu výdajů 5% na školství zaostává za průměrem zemí OECD ve výši 6,1% a EU ve výši 5,8%. SPO podporuje využívání stávajících objektů mateřských škol a znovuzavedení jeslí, inovaci vzdělávacích plánu a vybavení škol.

V oblasti středního vzdělávání SPO usiluje o zpracování predikce na trhu práce, preferenci oborů uplatnitelných na trhu práce a podporu středního odborného vzdělávání. V oblasti vysokoškolského vzdělávání SPO usiluje o propojení výuky společně se státními i komerčními podniky, zamítnutí snahy zavádět školné na veřejnoprávních vysokých školách.

V oblasti vědy a výzkumu SPO prosazuje zvyšování investic do vědy a výzkumu v soukromé i veřejné sféře a výzkumu v obranném vojenském průmyslu. Dále SPO prosazuje vyhodnocování efektivnosti grantů spojené s větší veřejnou kontrolou.

V oblasti tělovýchovy a sportu SPO prosazuje zřízení Státního fondu podpory sportu, který by byl financován i z prostředků číselných her, kursových sázek a loterií. SPO podporuje rozvoj sportu, který značnou měrou přispívá k tvorbě HDP a podílí se na daňových výnosech.

V oblasti kultury a umění SPO prosazuje úpravy ochrany autorských práv, která bude motivovat umělce k tvorbě, ale současně usnadní přístup veřejnosti k jejich uměleckým dílům. Hlavním cílem SPO je vybudovat v hlavním městě moderní infrastrukturu pro umění a v regionálních a místních kulturních centrech se zaměřit na modernizaci knihoven, muzeí a kulturních domů.

V oblasti zahraniční politiky SPO po parlamentních volbách požaduje: a) Referendum občanů ohledně setrvání či vystoupení z EU, b) Plán soustavy politických a ekonomických kroků v reakci na postupnou ztrátu funkčnosti EU, c) Prohloubení spolupráce zemí V4.

SPO považuje za největší hrozbu náboženský radikalismus a proto se zasazuje o zastavení jeho vstupu na území České republiky všemi prostředky, protože prostředky a metody EU zcela selhaly.

V oblasti bezpečnosti a boji proti migraci je jednou z největších priorit SPO zajištění obranyschopnosti ČR a bezpečnost obyvatelstva, která odpovídá aktuálním mezinárodním hrozbám.

Závěrem

Strana práv občanů ve svém programu uvádí: „Za největší hrozbu pro bezpečnost ČR a stabilitu jejího politického, ekonomického a sociálního systému považuje SPO neřízenou masovou migraci milionů obyvatel ze zemí, jejichž kultura, životní styl, sociální cítění a náboženství je s naší kulturou a hodnotami a stylem života zcela neslučitelná, na území Evropy.“

Strana práv občanů považuje pokračující migraci jako vážné ohrožení samotné existence naší země a zásadní hrozbu pro bezpečnost, majetek i životy občanů. Za bezpečnostní hrozbu pro ČR považuje SPO možnost rozšíření ozbrojeného konfliktu z východu Ukrajiny.

Za základní řešení pro zajišťování bezpečnosti SPO považuje: legislativní zpracování působnosti a vzájemných vazeb jednotlivých složek. Z toho důvodu je nutné, aby bezpečnostní systém reagoval na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí na nově vznikající hrozby.

Více na: http://www.stranaprav.cz/info/volebni-program.htm
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

3 Komentáře “Priority z volebního programu Strany práv občanů (SPO) s názvem „Pevné české kořeny“

  • Zakladny v USA v Syrii jsou nelegalni a obklopuji se uprchliky jako zivym stitem. USA maji tedy stejnou taktiku jako jeho spojenci z IS, ktere organizuji, vyzbrojuji a ovladaji.
    Dovoluje to USA neustale provokovat Rusy, protoze vedi, ze Rusove na ne nezautoci za cenu smrti civilistu. Hra s ohnem zlocince z USA, ktery zpusobil zniceni Syrie jenom proto, ze odmitla jeho plany s potrubim z Kataru k mori pokracuje. Syrie mela byt stejne uplne znicena jako Irak a Libye. USA a jimi podporovani teroriste v Syrii ale prohraly a tak jim nezbyva nez se Rusum mstit a dal Syrii nicit.

  • Nice to have program, nestarajici se o ztratu nasi statni suverenity, ktera je v Bruselu a ktera povede ke stale vetsim konfliktum. Stanovisko k EU tedy chybi, zaroven i k NATO. Zbozna prani Cecha musi byt ale postavena na suverenite, jinak nemaji smysl, protoze v EU nebudou uskutecnitelna z velke miry!!! A co nase ucast ve zlocinnych valkach NATO za zajmy USA, ale za nase penize? Jste slepi na obe oci, SPO?
    Vase kosmetika je zboznym pranim blouznivcu a nebude realizovatelna bez noveho nasmerovani zeme a ziskani zpet jeji suverenity.

  • · Edit

    Kecy, kecy, stačí zavést tvrdý kapitalismus ne kočkopsa. Zdravotnicví dostane krejcar až po výkonu či úkonu, ne za to že mají v kartotéce moje rodné číslo. Politické strana dostane krejcar s mého platu jen jako dobrovolný dar, nikoliv stažením bez příčiny s mého platu a tak dále. Politici se tomu bráni protože tak mají miliardy na své rymazurky bez našeho požehnáni rozdělují a za nehty jim mnoho zbude. To se to potom schuzuje a oslavuje na loveckých zámečcích že Rusnoku a jiní zloději. Když máte nemocné dítě tak se dozvíte že nemocenská pojišťovna úkon nehradí a po zaplacení 4/5 vaší mzdy není na ošetření vašeho potomka. To žádejte, nikdo žádná strana to nenabízí, protože by zůstala na suchu. Každý se tváří jak chce pomáhat mladým a jak přidají důchodcům. Prvně se o tom léta mluví a pak přidají 40 Kč a mladým škoda mluvit, jen kecy, kecy.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*